Gowin o sprawie Amber Gold: były uchybienia

Gowin o sprawie Amber Gold: były uchybienia

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Jarosław Gowin (fot. PAP/Rafał Guz)
Sędziowie wizytatorzy z Poznania stwierdzili, że w zakresie nadzoru gdańskiego sądu okręgowego nad sprawą Amber Gold doszło do "bardzo wielu uchybień" - poinformował minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Nie wykluczył kolejnych postępowań dyscyplinarnych.

- Część z tych uchybień ma charakter drobny - nie bagatelizując, realistycznie przyjmuję, że takie uchybienia mogą w każdej instytucji się zdarzyć. Część jednak ma charakter rażący i one albo już doprowadziły, albo jeszcze doprowadzą do postępowań dyscyplinarnych - tłumaczył Gowin. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że ministerstwo zapoznało się już z wynikami kontroli wizytatorów z Poznania, która dotyczyła działalności nadzorczej prowadzonej przez prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawach dotyczących prezesa Amber Gold Marcina P. Zaznaczył równocześnie, że zwrócił się do prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o ustosunkowanie się do tych wyników. - Liczę, że jej sprawozdanie dotrze do nas w najbliższy piątek - powiedział. Zaznaczył równocześnie, że to pozwoli resortowi na przygotowanie swojego stanowiska na początku przyszłego tygodnia.

Rzecznik Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Roman Kowalkowski potwierdził, że 3 października do instytucji, którą reprezentuje, dotarł przysłany przez ministra Gowina protokół kontroli, jaką sędziowie z Poznania prowadzili w gdańskim sądzie okręgowym. Rzecznik dodał, że do protokołu dołączone było „zalecenie udzielenia wyjaśnień”. - Sędziowie wizytatorzy oraz kierownictwo sądu zapoznają się z treścią protokołu. Na udzielenie odpowiedzi ministrowi mamy czas do końca dnia pracy w piątek – podkreślił Kowalkowski, który zaznaczył jednocześnie, że dopiero po tym, jak z protokołem zapoznają się wspomniane osoby, kierownictwo sądu będzie mogło powiedzieć, czy – w związku z jego treścią - podejmie jakieś ewentualne decyzje w postaci np. wniosków o wszczęcie postępowań wyjaśniających.

Dwaj sędziowie wizytatorzy, specjaliści od spraw karnych z terenu podległego Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu, od 11 września prowadzili kontrolę w gdańskim sądzie okręgowym. Lustracja, czyli przegląd dokumentacji działalności prezesa sądu, została przeprowadzona w związku z niezadowalającymi - w ocenie Gowina - dotychczasowymi efektami wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów na obszarze okręgu gdańskiego, w sprawach dotyczących Marcina P., szefa Amber Gold.

Sędziowie wizytatorzy kontrolowali nadzór prezesa gdańskiego sądu okręgowego nad sądami rejonowymi w zakresie wykonywania orzeczeń w postępowaniach karnych, sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a w szczególności postępowania karne wykonawcze prowadzone wobec Marcina P. w sądach rejonowych na obszarze okręgu gdańskiego. 27 września Gowin odwołał sędziego Ryszarda Milewskiego z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Minister podjął taką decyzję w związku z opisaną w mediach rozmową sędziego z osobą podającą się za pracownika kancelarii premiera. W rozmowie tej prezes miał informować o możliwych terminach posiedzenia dotyczącego zażalenia na areszt Marcina P., jak również umawiać się na spotkanie z szefem rządu. Przed odwołaniem sędziego z funkcji Gowin uzyskał zgodę Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie odwołanego prezesa bada też rzecznik dyscyplinarny, który może wszcząć postępowanie dyscyplinarne i skierować sprawę do sądu - efektem może być kara od upomnienia, nagany, aż po przeniesienie do innego sądu lub nawet usunięcie z sądownictwa.

PAP, arb

-
 1

Czytaj także