Zamiatanie hipoteki pod dywan

Zamiatanie hipoteki pod dywan

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów chce uchylenia przepisu, uniemożliwiającego małżonkom mającym wspólnotę majątkową ustanowienie hipoteki jako zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego.
O sprawie donosiły media. Według nich, przepis ten wprowadziła nowelizacja Ordynacji Podatkowej i obowiązuje on od początku tego roku. Media nazwały przepis "kolejnym bublem legislacyjnym".

Jak informuje resort finansów, inicjatywę uchylenia przepisu podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie ustawy o  przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym i nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.

"W tym zakresie prace legislacyjne są na finiszu, choć należy wyrazić ubolewanie, że nie udało się zakończyć ich w ubiegłym roku" - napisano w komunikacie MF.

Ministerstwo przerzuca na innych część winy za wypuszczenie knota legislacyjnego. Przepis ten, poza Ordynacją Podatkową, znajduje się też w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. "Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest gospodarzem tej ustawy, nie zgłosiło ani podczas uzgodnień międzyresortowych, ani w trakcie dalszych prac legislacyjnych, uwag do tej zmiany" -  tłumaczy się resort finansów.

Projekt noweli był też szeroko konsultowany z niezależnymi ekspertami prawa finansowego, a także z członkami Rady Legislacyjnej. Żadne uwagi nie pojawiły się też podczas drogi legislacyjnej nowelizacji Ordynacji. "Dziwi zatem obarczanie, w środkach masowego przekazu, odpowiedzialnością za niefortunną redakcję tego artykułu wyłącznie władzy podatkowej" - podkreśla resort.

Według Ministerstwa Finansów, sądy nie muszą stosować się do tego przepisu. Zależy to od stosowanej przez nie interpretacji prawa. Zdaniem resortu, utrudnienia mogą wystąpić, jeżeli "sądy będą stosować wykładnie gramatyczną". "Jednak w polskim prawie można stosować wykładnię celowościową, która pozwoliłaby uniknąć tego rodzaju problemów" - niefrasobliwie podpowiada ominięcie prawa resort.

Według ministerstwa, wykładnia celowościowa byłaby zbieżna z  intencjami wprowadzenie tego przepisu.

em, pap

 0

Czytaj także