Klich: Będziemy się mieli czym bronić

Klich: Będziemy się mieli czym bronić

Dodano:   /  Zmieniono: 20
Bogdan Klich, fot. MON
- Mamy więcej wojska w wojsku. Mamy więcej żołnierzy w jednostkach służących działaniom bojowym, operacyjnym, a mniej w administracji. Będziemy się mieli czym bronić - mówił na antenie TOK FM Bogdan Klich, senator PO, były minister obrony.
W ocenie Klicha obecność amerykańskiego kontyngentu w Polsce jest niezbędna. Klich przypomniał, że po jego interwencjach NATO przygotowało plany ewentualnościowe dla Polski, czyli plan wsparcia naszych sił zbrojnych na wypadek agresji obcego państwa.

- Znowelizowaliśmy polskie plany operacyjne zabezpieczające nas na wypadek inwazji ze wschodu. NATO zaangażowało się finansowo w zmodernizowanie infrastruktury wojskowej, która miałaby służyć od przyjęcia sił wzmocnienia Sojuszu. To oznacza, że nie tylko Polska jest w Sojuszu, ale też NATO jest w Polsce - mówił Klich.

- Ważne, żeby amerykańska obecność na ziemi polskiej była stała. By na stałe był w kraju rozlokowany kontyngent amerykańskich sił zbrojnych wraz ze sprzętem - podkreślił Klich.

W ocenie byłego ministra obrony polskie jednostki są dobrze zorganizowane i przygotowane do obrony naszego terytorium.

ja, TOK FM
 20
 • Ryszard   IP
  Ten Pan,który doprowadził armię do ruiny nie powinien się na ten temat wypowiadać,on powinien odpowiedzieć karnie za swoje czyny jak był ministrem obrony narodowej.
  • Zetka   IP
   Panie Klich zamiast pieprzyć głupoty oddaj Pan wojaku kasę którą żeś Pan zaniósł Tuskowi
   • łowczy 54   IP
    O czym Pan Klich mówi??czym i kim mamy się bronić,będąc 34lata w armii mogę coś na ten temat powiedzieć ,jak wstępowałem do wojska armia nasza liczyła 650 tyś.i sprzęt głównie Radziecki,a jak odchodziłem do rezerwy to armia nasza liczyła 120 tyś żołnierzy i wcale nie lepszy sprzęt,to o co tu chodzi o 2-3 jednostki które są na poziomie światowym,a gdzie reszta?,przecież nasi szanowni politycy najlepiej zlikwidowaliby naszą armię,twierdząc że jesteśmy chronieni przez NATO,Już raz liczyliśmy na zachód i co???,armia musi być silna to będą nas szanować bo ze słabym nikt poważnie nie chce rozmawiać.
    • bez-nazwy   IP
     Prawda jest taka najlepszą obroną jest atak tylko w naszej rzeczywistości gdy w wojsku brakuje broni którą nasz rząd sprzedał czym mamy atakować / dobrze że są kamienie na polach to przynajmniej sobie porzucamy trochę nic innego nam nie pozostanie. Stanowisko NATO jest oficjalne nie wkroczy na tereny POLSKI już to powiedzieli nie raz a nasi politycy twardo się trzymają wersji że sojusznicy pomogą. Jak wiadomo rząd znów jak i w 1939r. zdradzi kraj i wyjedzie na uchodźstwo.
     • KRZYSZTOF KORNATOWICZ   IP
      A czy będziemy mieli kim się bronić ? Pan Premier ośmiesza się okrutnie , powołując się na te polskie sojusze . Ukraina to papierek lakmusowy prawości tego zachodniego świata i wartości tych sojuszy . Najgorszym zagrożeniem dla Polski jest dziś stan ducha narodu , nad którym przez ostatnie 25 lat pracowała agentura w rządzących Polską mafiach politycznych ! JAK MYŚLICIE , CZY POLACY ZECHCĄ DZIŚ GINĄĆ ZA GDAŃSK W TYM OPRESYJNO-FISKALNYM PAŃSTWIE ?

      Przez ostat­nie 25 lat pol­skie rządy zro­bi­ły wszyst­ko , aby obrzy­dzić Po­la­kom ich wła­sny kraj . Dziś Ukra­ina jest przy­kła­dem na tą pra­wość za­cho­du . Na jej do­trzy­my­wa­nie umów . 21 za­ka­zów wjaz­du na te­ry­to­rium Eu­ro­py dla dru­gie­go i trze­cie­go gar­ni­tu­ru dy­plo­ma­tów ro­syj­skich i to być może tylko ta­kich , któ­rzy i tak za gra­ni­cę się nie wy­bie­ra­ją - oto te strasz­nie śmiesz­ne sank­cje " pra­we­go " za­cho­du . Jak Putin za­ata­ku­je Pol­skę , tych strasz­nie śmiesz­nych sank­cji - za­ka­zu wjaz­du bę­dzie aż 25 ! I tylko tyle ! KTO DZIŚ BĘ­DZIE CHCIAŁ GINĄĆ ZA GDAŃSK , ZA POL­SKĘ ? NIKT !!! NAWET SAMI PO­LA­CY , KTÓ­RYM ICH KRAJ STAŁ SIĘ KATEM I OPRAW­CĄ ! Spo­łe­czeń­stwo w 80 % jest znie­wo­lo­ne eko­no­micz­nie . Wielu z nas wkro­cze­nie wojsk ro­syj­skich może ko­ja­rzyć się z jakąś szan­są na nor­mal­ne życie . Nor­mal­ne czyn­sze , na które stać ubo­gich . Nor­mal­ne ceny gazu , prądu , żyw­no­ści . Małe , ale po­zwa­la­ją­ce prze­żyć eme­ry­tu­ry , któ­rych więk­szo­ści Po­la­ków za­mie­rza­ją po­zba­wić obec­ne mafie po­li­tycz­ne . Oby nie oka­za­ło się , że ro­syj­skie czoł­gi będą wi­ta­ne kwia­ta­mi , przez tych ogra­bio­nych , zban­kru­to­wa­nych , ży­ją­cych w bez­na­dziei , któ­rzy już mogą li­czyć tylko na wojnę , i któ­rych jest cała masa . Ci Pol­sce i Po­la­kom , za swój stan i mil­cze­nie , kiedy gi­nę­li w nędzy , ci was bro­nić już nie będą . A mło­dzi albo już Pol­skę zmu­sze­ni byli opu­ścić , albo na­uczy­li się , że Pol­ska ich nie kocha . Za ten stan pań­st

      Czytaj także