Rokita: Kancelaria Sejmu kryminalna

Rokita: Kancelaria Sejmu kryminalna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jan Rokita (PO) zarzucił Kancelarii Sejmu publiczne rozpowszechnianie nieprawdy na jego temat.
Dodał, że publiczne oskarżenie go przez Kancelarię Sejmu o  formułowanie nieprawdziwych opinii "jest kompromitujące dla posła, a w pewnym sensie jest także kryminalne".

Rokita powiedział, że szef Kancelarii Sejmu w piśmie rozpowszechnionym także wśród dziennikarzy zarzucił mu nieprawdziwe stwierdzenia podczas 42 posiedzenia komisji, gdy był przesłuchiwany poseł Jerzy Wenderlich (SLD).

Rokita pytał wówczas Wenderlicha czy nie zdziwiło go to, że pod jednym numerem, pod tą samą datą funkcjonują w Sejmie dwie różne wersje nowelizacji ustawy o rtv w odniesieniu do przepisów dekoncentracyjnych.

"Kancelaria Sejmu stanowczo stwierdziła, że stwierdzenia posła Rokity są nieprawdziwe i że nie ma takich dwóch różnych druków sejmowych. To bardzo drastycznie podważa moją wiarygodność publiczną" - oświadczył poseł.

"Chciałem powiedzieć, że w aktach prokuratorskich znajdują się takie dwa druki. Gdybym ich nie widział, to bym nigdy takiego pytania nie postawił" - podkreślił.

les, pap

 0

Czytaj także