Budować trzeba umieć

Budować trzeba umieć

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rażące błędy w projekcie i wykonaniu rusztowania spowodowały katastrofę wiaduktu budowanego na drodze krajowej nr 1 w Ogrodzonej (Śląskie). Rannych zostało wówczas 16 osób.
Jak ustaliła komisja powołana przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, fakt, że "rusztowania uległy katastrofie już przy 65 procentach normalnego obciążenia nominalnego, nakazuje uznać błędy popełnione przez projektanta rusztowania i jego wykonawcę, za rażące". Członkowie komisji zgłosili także wątpliwości co do uprawnień budowlanych osób sprawujących kierownicze funkcje na budowie.

W swej pracy komisja korzystała m.in. z ekspertyzy opracowanej przez prof. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej. Zdaniem eksperta, głównym powodem zawalenia się rusztowania były błędy popełnione przez projektanta i wykonawcę rusztowania. Potwierdził to przegląd rusztowania wykonany przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Prof. Flaga zwrócił też uwagę, że do katastrofy mogły się przyczynić organizacja pracy i sposób prowadzenia dokumentacji budowy przejęte z Europy Zachodniej. "Sposób ten zasadza się na  opracowaniu odpowiednich standardów, specyfikacji i procedur, których przestrzeganie ma zapewnić dobrą organizację pracy i  wysoką jakość produktu. Niestety wymaga on dokumentowania każdej czynności na papierze, co usypia czujność i powoduje, że  inżynierowie mają coraz mniej czasu na myślenie, popadają w  rutynę, stają się podporządkowani pewnej biurokratycznej machinie" - uważa profesor.

Wnioski i ustalenia komisji zostaną prawdopodobnie przekazane prokuraturze, która prowadzi w tej sprawie oddzielne postępowanie.

Do katastrofy doszło 4 sierpnia wieczorem. Podczas wylewania betonu na wiadukt konstrukcja nie wytrzymała ciężaru i runęła wraz z rusztowaniem, na którym znajdowało się 25 robotników. 16 zostało poszkodowanych, z czego 11 trafiło do szpitali w Bielsku-Białej, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju oraz Piekarach Śląskich.

Wiadukt, na którym wydarzyła się katastrofa, jest elementem modernizowanej drogi krajowej nr 1 do przejścia granicznego z  Republiką Czeską w Cieszynie-Boguszowicach.

em, pap

 0

Czytaj także