Rząd wyjechał do Wrocławia, by ustalić m.in. budowę szpitalnego oddziału w Poznaniu

Rząd wyjechał do Wrocławia, by ustalić m.in. budowę szpitalnego oddziału w Poznaniu

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Rząd wyjechał do Wrocławia, by ustalić m.in. budowę szpitalnego oddziału w Poznaniu (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Kontraktów Terytorialnych oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.
Uchwały dotyczą zmian w 3 kontraktach terytorialnych (województwo dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie), wprowadzonych aneksami ze względu na zatwierdzenie przez Komisję Europejską regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (chodzi o RPO dla każdego województwa).

Regiony będą mogły rozpocząć wdrażanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Inwestycje wpisane do kontraktów będą finansowane z nowych, krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz innych środków krajowych. 

W latach 2014-2023 środki publiczne (europejskie i krajowe) na działania z zakresu polityki rozwoju w skali całego kraju mogą wynieść ok. 400 mld zł, w tym w województwie dolnośląskim ok. 27,9 mld zł. Wskazano 55 projektów: 23 na liście podstawowej, 32 na warunkowej. Na liście priorytetów znalazły się inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe) zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe, w tym tak ważne dla ciągów komunikacyjnych obwodnice miast. Najważniejsze z nich to: na drogach S3 i S5 (połączenie ośrodka wojewódzkiego z centrum kraju, Pomorzem Zachodnim oraz połączenie autostrad A4 i A2); obwodnica Kłodzka; prace na linii kolejowej C-E 59 (zapewnienie połączenia dla ruchu towarowego w regionie); prace na liniach kolejowych nr 289 do Legnicy i nr 14 (kluczowe połączenia pasażerskie w regionie); rozwój wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. 

W Kontrakcie znalazły się także istotne dla regionu przedsięwzięcia zwiększające jakość i dostępność do usług z zakresu ochrony zdrowia: budowa i wyposażenie SOR w szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie, inwestycje związane z infrastrukturą sportu i kultury (lista podstawowa: modernizacja Panoramy Racławickiej, przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu); inwestycje dotyczące innowacyjności (lista warunkowa, m.in. Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych).

Dla województwa lubuskiego przeznaczone będzie ok. 11,8 mld zł (środki z budżetu UE, budżetu państwa, budżetu danego województwa, budżetów jst, środki jednostek sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne). Wśród priorytetowych przedsięwzięć wskazano inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe) zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe, w tym tak ważne dla ciągów komunikacyjnych obwodnice miast. Najważniejsze z nich to między innymi: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów-Legnica (odcinki na terenie woj. lubuskiego) zapewniającej połączenie regionu ze Szczecinem, Warszawą i Wrocławiem; prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn-Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Szczecin Podjuchy (na terenie woj. lubuskiego), E59 (nadodrzańska magistrala kolejowa); projekty związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, dotyczące modernizacji zabudowy regulacyjnej Odry. Na liście znalazły się też przedsięwzięcia zwiększające jakość i dostępność do usług z zakresu ochrony zdrowia

Dla województwa wielkopolskiego w ramach kontraktu terytorialnego będzie przeznaczone ok. 29,6 mld zł. Najważniejsze z projektów to: inwestycje na drogach S5: Wrocław-Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota-Gniezno, Poznań-Kaczkowo, Korzeńsko-Wrocław, odcinki na terenie województwa wielkopolskiego oraz odcinki na drodze S11: Kórnik-Ostrów Wielkopolski, w tym obwodnice: Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Kępna i Ujścia, - inwestycje na liniach kolejowych: E 59, C-E 65, nr 881, nr 815, nr 816, zapewniające główne połączenia w regionie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna, Aglomeracji Śląskiej, Wrocławia, i Bydgoszczy, przedsięwzięcia zwiększające jakość i dostępność do usług z zakresu ochrony zdrowia (na liście podstawowej: utworzenie SOR w ramach budowy nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu, budowa SOR w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu); inwestycje związane z edukacją (na liście podstawowej: budowa siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu), zabezpieczeniem przeciwpowodziowym (na liście warunkowej m.in. modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 28,9 do km 176,2); inwestycje z zakresu innowacyjności, priorytetowe projekty dotyczące infrastruktury B+R (na liście warunkowej m.in. Wielopolskie Centrum Energii Odnawialnej).

CIR
+
 2

Czytaj także