Duda: Ustawa przyczynia się do wzmocnienia pozycji TK. Proszę o zakończenie sporów

Duda: Ustawa przyczynia się do wzmocnienia pozycji TK. Proszę o zakończenie sporów

Dodano:   /  Zmieniono: 180
Prezydent Andrzej Duda (fot. prezydent.pl)
Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia w związku z podpisaniem przez niego ustawy PiS o TK zaznaczył, że jego zdaniem "przyczynia się ona do wzmocnienia pozycji TK" i daje nadzieję na zakończenie sporów wokół tej kwestii. Zaapelował również o rozwagę przy komentowaniu, ponieważ "każde słowo jest słyszane nie tylko w Polsce, ale i za granicą".

Prezydent zaczął od wyrażenia nadziei, że Polacy spędzili spokojne święta i przyznał, że dla niego był one okazją do namysłu, którego wynikiem było podpisanie ustawy o TK.

– Dla mnie to był także czas analizy tego, co działo się w Sejmie i w Senacie – przyznał prezydent. – Po tej analizie podjąłem decyzję dzisiaj o podpisaniu noweli ustawy o TK. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, uważam, że przyczynia się ona do wzmocnienia sytuacji TK, zarówno w kwestii odbioru społecznego, jak i orzekania – zaznaczył Andrzej Duda.

"Obecne rozwiązanie wzmacnia powagę TK"

Stwierdził, że ustawa nie osłabia Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w świetle zasady trójpodziału władz, "Trybunał powinien orzekać w pełnym składzie przy podwyższonej większości". – Jest to gwarancją tego, że prawnicy w zdecydowanej większości zgodzili się ze sobą – zaznaczył. Prezydent dodał, że trudno było mu pogodzić się z dotychczasową sytuacją, że trzech sędziów mogło podejmować decyzje. – Taka większość nie była wystarczająca. Obecne rozwiązanie wzmacnia powagę TK – podkreślił.

Stwierdził, że wierzy, że te zmiany doprowadzą do złagodzenia sytuacji. – Polacy oczekują spokoju i tego, że skoro podjęli decyzję w wyborach, to programy zgłaszane przez polityków w kampaniach zostaną zrealizowane. Ludzie podejmują decyzję mądrze i liczą, że będą wprowadzana dobre zmiany. Wierzę, że przyszły rok będzie rokiem dobrych zmian – zaznaczył prezydent. Wymienił ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego, kwocie wolnej od podatku oraz Program 500+.

Apel o zakończenie sporów i rozwagę

– Proszę, aby w Sejmie zakończyć spory, które bardzo często są jałowe i zniechęcają ludzi do interesowania się polityką – zaapelował prezydent i poprosił o rozwagę i merytoryczną dyskusję. – Pamiętajmy, że każde słowo jest słyszane nie tylko w Polsce, ale i  zagranicą – przypomniał i w tym kontekście poprosił, żeby mówić rozsądnie i prawdziwie. Zaapelował o obiektywizm do ekspertów i polityków. Prezydent wyraził też wiarę, że ustawa przyczyni się do zakończenia sporu. – Mam nadzieję, że Trybunał, który jest teraz w miarę pluralistyczny, będzie pracował w sposób rzetelny w oparciu o nową ustawę. Że jego orzeczenia będą merytoryczne – podsumował. Dodał, że w jego opinii szczególnie ważna jest zasada, że sprawy mają być rozpatrywane w porządku, w jakim wpływają do TK. Jego zdaniem przyczynia się ona m.in. do uwolnienia TK od nacisków medialnych i politycznych.

Przypomnijmy, Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą uchwalił Sejm.

Nowelizacja ustawy o TK

Sejm 21 grudnia przyjął nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Za głosowało 235 posłów, przeciw 181. Wszystkie poprawki w ekspresowym tempie wcześniej rozpatrzyła komisja ustawodawcza. Jednym z głównych założeń nowelizacji jest wprowadzenie zasady, iż Trybunał podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów, w tym prezesa lub wiceprezesa.

TVP Info

+
 180

Czytaj także