KE szykuje zmiany procedur azylowych w UE. Proponuje dwie opcje

KE szykuje zmiany procedur azylowych w UE. Proponuje dwie opcje

Dodano:   /  Zmieniono: 12
Flagi Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji Europejskiej (fot. VanderWolf Images/fotolia.pl)
W środę 6 kwietnia Komisja Europejska przedkłada – jak to nazywa – materiał do dyskusji ws. przyszłej wspólnej polityki azylowej. Politycy państw członkowskich mają do końca roku przybliżyć swoje stanowiska w tej sprawie.

Komisarze proponują dwie opcje. Jedna z nich zakłada, że zostanie utrzymany obecny system. Każde państwo członkowskie będzie mogło decydować o tym ilu i których imigrantów przyjmie. Z kolei w ramach odciążenia państw leżących na zewnętrznych granicach UE, wprowadzony miałby zostać mechanizm rozdzielania imigrantów.

Druga opcja to europejska instytucja azylowa, która w imieniu wszystkich państw członkowskich przyznawałaby azyl. Imigranci rozdzielani byliby na poszczególne kraje według klucza (liczby ludności, siły gospodarczej kraju itd.). Ponadto wygasłaby tzw. Konwencja Dublińska, która zakłada, że za udzielenie azylu odpowiada państwo, na którego terytorium po raz pierwszy znalazł się imigrant.

Dokument KE przewiduje również, że europejska agencja azylowa byłaby ostatnią instancją rozstrzygającą o przyznaniu azylu. W tym celu w każdym państwie członkowskim powstać musiałyby jej placówki.

Liderzy UE zaakceptowali porozumienie z Turcją

18 marca premierzy Czech i Finlandii poinformowali na Twitterze, że liderzy UE zaakceptowali porozumienie z Turcją dotyczące walki z kryzysem migracyjnym. Projekt przedstawił szef Rady Europejskiej Donald Tusk po negocjacjach z premierem Turcji.

Porozumienie zakładało, że umowa Unii z Turcją zacznie obowiązywać od niedzieli 20 marca. Wszyscy imigranci, którzy przybędą od tego dnia nielegalnie do Grecji, będą ponownie odsyłani do Turcji. Unia zobowiązała się z kolei do przyjęcia z tego kraju 72 tys. uchodźców syryjskich. Ponadto UE zgodziła się na postulat Ankary i otwarcie jednego z rozdziałów negocjacyjnych. W dokumencie zapisano, że w ciągu tygodnia powstanie lista projektów, które finansowane będą z przyznanej wcześniej puli 3 mld. euro.

Kryzys imigracyjny

W pierwszej połowie 2015 roku na terenie Unii Europejskiej oraz m.in. Szwajcarii i Norwegii 434 tys. osób złożyło wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Najwięcej wniosków, bo prawie 172 tys. złożono w Niemczech, a w dalszej kolejności m.in. na Węgrzech i we Francji. Z danych UNHCR wynika, że na koniec 2014 r. na całym świecie było 59,5 mln osób przymusowo przesiedlonych, natomiast do końca 2015 roku swoje domy opuści nawet 90 mln osób..

Z najnowszych danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny wynika, że w zeszłym roku w Niemczech zarejestrowano prawie 2 miliony cudzoziemców. Jednocześnie Federalny Urząd Kryminalny BKA ocenia, że w Niemczech jest pół miliona niezarejestrowanych imigrantów.

dw.com, wprost.pl


 12

Czytaj także