Sztab parlamentarny SLD

Sztab parlamentarny SLD

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nowymi wiceprzewodniczącymi klubu parlamentarnego SLD zostali: Andrzej Celiński, Wiesław Kaczmarek, Ryszard Kalisz i Anna Bańkowska. Piątego wskaże ze swego grona senacki klub Sojuszu.
Nowe prezydium SLD zostało ograniczone - liczy 21 osób, a nie jak dotąd 35.

"Myślę, że zrobiliśmy spory krok do przodu, by ten klub mógł lepiej pracować" - powiedział szef klubu SLD Krzysztof Janik. Uważa on, że zmiany usprawnią pracę klubu i podniosą jego prace "na wyższy poziom merytoryczny". Nowy szef klubu jest zdania, że  nikt nie powinien zostać poza strukturami władzy - niemal każdy będzie przypisany do jakiegoś zespołu zadaniowego.

Sekretarzem klubu pozostał Wacław Martyniuk. Nowym rzecznikiem został zaś Bronisław Cieślak. Do tej pory był nim Robert Smoleń.

Każdy wiceprzewodniczący klubu stoi na czele zespołu zadaniowego: politycznego - Celiński, ekonomicznego - Kaczmarek, ustrojowego -  Kalisz i do spraw społecznych - Bańkowska.

W skład prezydium wchodzą marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i  Senatu rekomendowani przez SLD: Marek Borowski, Longin Pastusiak, Jolanta Danielak i Ryszard Jarzembowski.

Pozostali członkowie prezydium to posłowie: prof. Jerzy Młynarczyk (proces legislacyjny), Izabela Sierakowska (odpowiedzialna za sprawy ideowo-światopoglądowe), Robert Smoleń (analizy i inicjatywy polityczne), Marek Olewiński (polityka budżetowa i program oszczędności w wydatkach publicznych), Jerzy Czepułkowski (przygotowanie Polski do akcesji z UE i monitorowanie wykorzystania środków unijnych), Jerzy Szteliga (koordynacja prac komisji sejmowych), Kazimierz Chrzanowski (koordynacja wojewódzkich zespołów parlamentarnych i prac parlamentarzystów w  terenie), Jacek Kasprzyk (współpraca z partnerami społecznymi i  organizacjami pozarządowymi).

Klub zdecydował również, że w pracach prezydium uczestniczyć będą przewodnicząca parlamentarnej grupy kobiet senator Dorota Kępka oraz szef zespołu posłów i senatorów związkowych Stanisław Janas.

Do prezydium nie mogą wchodzić członkowie rządu.

Przewodniczącemu klubu i prezydium pomagać będą: szefowie wojewódzkich zespołów parlamentarnych SLD i zespół SLD-owskich szefów i wiceszefów komisji sejmowych. Senatorowie Sojuszu wskażą zastępcę rzecznika dyscypliny klubowej (rzecznikiem pozostał Martyniuk).

Marszałek Sejmu Marek Borowski liczy, że prezydium będzie "bardziej operatywne, przewidujące, będzie wychodziło z  inicjatywami politycznymi i przez to klub SLD nie będzie się dawał zaskakiwać, co mu się do tej pory niestety zdarzało". Zaznaczył, że prezydium będzie pracowało w innym trybie niż do tej pory -  także w tygodniach niesejmowych i z pewnym wyprzedzeniem będzie podejmowało tematy.

Również zdaniem Kalisza, zmniejszenie składu prezydium powinno "zdecydowanie uaktywnić pracę klubu". Wicepremier, szef MSWiA Józef Oleksy liczy zaś na "więcej pomysłów, lepszą koordynację, więcej uwzględnienia opinii z terenu i więcej rzeczowej rozmowy z  rządem".

Zdaniem dotychczasowego wiceszefa klubu Jerzego Szteligi, do tej pory klub miał charakter dyskusyjny, a teraz "powstało ciało operacyjne, które ma konkretnie przydzielone imiennie zadania i to jest pewna nowość".

em, pap

 0

Czytaj także