Pruskie groźby

Pruskie groźby

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pruskie Powiernictwo reprezentujące interesy Niemców wysiedlonych z Polski po 1945 r. zagroziło skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli Polska nie zaspokoi ich roszczeń.
"Będziemy rozmawiali z polskimi władzami, i jeśli nam się nie uda, wówczas skierujemy sprawę do europejskiego trybunału - powiedział wywiadzie, który ma ukazać się w najnowszym "Welt am Sonntag" Rudi Pawelka, przewodniczący rady nadzorczej Pruskiego Powiernictwa (Preussische Treuhand GmbH & Co.) i szef Ziomkostwa Ślązaków.

Pruskie Powiernictwo, które powstało po upadku muru berlińskiego w 1989 r., zbiera informacje o roszczeniach Niemców wysiedlonych m.in. z obecnych ziem polskich i oferuje im pomoc w ewentualnym odzyskaniu mienia na drodze sądowej.

Według Preussische Treuhand, co tydzień zgłaszają się do nich "dziesiątki" byłych niemieckich właścicieli pragnących odzyskać posiadłości, bądź uzyskać za nie odszkodowanie. Według Pavelki, około miliona wysiedlonych Niemców posiadało jakieś majątki na  terenie dzisiejszej Polski - pisze agencja AFP za "Welt am Sonntag".

Polskie MSZ kilkakrotnie na forum Sejmu zapewniało Polaków, że nie ma podstaw do obaw, że prawo wspólnotowe UE mogłoby stać się podstawą do roszczeń rewindykacyjnych lub odszkodowawczych za mienie utracone przez Niemców w wyniku wysiedleń po II wojnie światowej. Wiceminister spraw zagranicznych Sławomir Dąbrowa mówił w czerwcu ub.r., że kwestia następstw II wojny światowej została uregulowana zgodnie z prawem międzynarodowym w sposób całościowy w traktacie o regulacji końcowej w odniesieniu do Niemiec, podpisanym w Moskwie 11 września 1990 roku. Byłe nieruchomości niemieckie zostały przejęte przez Polskę w ramach procesu reparacyjnego, a ich status został uregulowany polskim prawem wewnętrznym opartym na umowie poczdamskiej z 1945 roku.

Ostatnio kilka sejmowych kół wystąpiło z projektem uchwały, mającej na celu zablokowanie ewentualnych niemieckich roszczeń wobec Polski. Komisji sejmowe rozpatrzą go 3 marca.

em, pap

 0

Czytaj także