Pojednanie nad grobami powstańców

Pojednanie nad grobami powstańców

Dodano:   /  Zmieniono: 
- To okazja do ostatecznej normalizacji i przezwyciężenia epoki powojennej w stosunkach polsko-niemieckich - ocenił kanclerz Schroeder zaproszenie na obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Kanclerz Gerhard Schroeder wspomniał o swoim udziale w niedawnych obchodach 60. rocznicy lądowania zachodnich aliantów w Normandii i podkreślił, że Niemcy definiują swoje miejsce w świecie jako "normalny kraj" i jako "partner dawnych przeciwników".

Schroeder uczestniczył wraz z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim w obradach Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu w Berlinie, podczas którego polski prezydent zachęcał niemieckich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce, wskazując na notowany ostatnio dynamiczny wzrost.

W poniedziałek rozpoczął się w Berlinie cykl imprez poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Jako pierwsze odbyło się spotkanie "Za wolność waszą i naszą", zorganizowane przez Akademię Ewangelicką oraz Ambasadę RP w Berlinie. Uczestnicy konferencji zajęli się oceną wojskowego i politycznego znaczenia powstania oraz stanem wiedzy o zbrojnym zrywie Polaków w niemieckim społeczeństwie. Hitlerowska propaganda widziała w powstańcach "bandytów i terrorystów", zaś powojennej RFN zainteresowanie powstaniem było niewielkie. Natomiast komunistyczna NRD przejęła ocenę forsowaną przez oficjalną historiografię polską o powstaniu jako "zbrodniczej awanturze".

Do popularyzacji wiedzy o powstaniu w Niemczech przyczyniła się wizyta prezydenta RFN Romana Herzoga w Polsce w 1994 roku. Herzog poprosił wówczas o przebaczenie za zbrodnie popełnione przez Niemców w czasie powstania. Kilka miesięcy wcześniej prezydent RFN pomylił w wywiadzie dla jednego z niemieckich tygodników Powstanie Warszawskie z powstaniem w Warszawskim Getcie.

Zdaniem brytyjskiego historyka Normana Daviesa, błędem jest ograniczanie historii II wojny światowej do konfliktu z faszyzmem. To była - jego zdaniem - walka mocarstw demokratycznych z krajami totalitarnymi, Niemcami i Rosją. Brytyjski historyk wskazał na  nieznajomość historii Powstania Warszawskiego również w krajach zachodnich, przede wszystkim w USA. Wielu Amerykanów słyszało o holocauście i powstaniu w Warszawskim Getcie, ale nigdy nie słyszało o Powstaniu Warszawskim. Na niemieckim rynku ukazała się właśnie książka Daviesa o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku.

Głównym wydarzeniem berlińskich obchodów 60. rocznicy wybuchu powstania będzie wystawa "Stolica wolności" ukazująca losy Warszawy w II wojnie światowej. Otwarcie wystawy zaplanowano na 4 października. Oprócz tego odbędą się koncerty, konferencje naukowe, pokazy filmów i nabożeństwa.

Centralne uroczystości rocznicy powstania, na które polskie władze zaprosiły kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, odbędą się 1 sierpnia w Warszawie.

em, pap

 0

Czytaj także