Notatka nt. ks. Popiełuszki do IPN

Notatka nt. ks. Popiełuszki do IPN

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prof. Andrzej Paczkowski przekazał IPN kserokopię notatki z narady w URM z 1984 r., w której mowa jest o "odpowiedzialności politycznej i osobistej" sekretarza KC PZPR gen. Mirosława Milewskiego za uprowadzenie ks. Jerzego Popiełuszki.
Jak poinformował szef pionu śledczego IPN prof. Witold Kulesza, dokument trafił do lubelskiego oddziału IPN, gdzie zespół prokuratorsko-policyjny, kierowany przez prokuratora Andrzeja Witkowskiego prowadzi śledztwo w sprawie sprawstwa kierowniczego zabójstwa kapelana podziemnej "Solidarności".

Z dokumentu nie wynika, gdzie znajduje się jego oryginał. Nie chce ujawnić tego również prof. Paczkowski. Wiadomo jedynie, że jest ona "w rękach prywatnych".

Z ujawnionego przez Paczkowskiego pisma wynika, że na spotkaniu w  Urzędzie Rady Ministrów 25 października 1984 r. obecni byli: ówczesny premier gen. Wojciech Jaruzelski, szef URM gen. Michał Janiszewski, płk Bogusław Kołodziejczak i Wiesław Górnicki (w stopniu majora, był doradcą Jaruzelskiego).

Lubelski IPN powinien teraz opracować plan czynności śledczych związanych z otrzymaną notatką. Ponadto - jak powiedział szef pionu śledczego IPN - po otrzymaniu oryginału notatki Górnickiego prokuratorzy poddadzą ją ekspertyzie, która rozstrzygnie, czy  rzeczywiście zapiski pochodzą z 1984 r.

Według Kuleszy, niewykluczone, że już na podstawie samej kserokopii prokuratorzy wezwą na przesłuchania żyjących uczestników tego spotkania.

em, pap

 0

Czytaj także