Tylko PO i PSL nie chcą naszych pieniędzy

Tylko PO i PSL nie chcą naszych pieniędzy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kluby parlamentarne, z wyjątkiem PO i PSL, opowiedziały się przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o partiach politycznych, który przewiduje zniesienie finansowania partii z budżetu państwa.
SLD, PiS, SdPl i Samoobrona złożyły wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Głosowanie nad odrzuceniem projektu - w czwartek.

Przedstawiciel wnioskodawców Cezary Grabarczyk (PO) uważa, że  projekt pozwoli zmniejszyć wydatki budżetu oraz dysproporcje finansowe pomiędzy partiami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi. Jego zdaniem, skutkiem proponowanych zmian będzie przywrócenie równości zasad działania partii politycznych oraz zmuszenie ugrupowań do większej dbałości o wyborców.

Zdaniem Sylwii Pusz (SdPl), projekt PO jest populistyczny i  prowadzi do wyboru do parlamentu jedynie osób ustosunkowanych i  bogatych, które mają pieniądze na kampanię wyborczą. W ocenie Wandy Łyżwińskiej (Samoobrona), pomysł Platformy to "powrót do  sponsorów, cegiełek i finansowania partii pod stołem". Jak dodała, doprowadzi to do zamętu i zwiększy korupcję.

Robert Strąk (LPR) podkreślił, że trzeba mieć odwagę powiedzieć "nie" niemądrym pomysłom PO. Zdaniem Jana Orkisza (UP), projekt Platformy to "populizm i kiełbasa wyborcza". Z kolei Eugeniusz Kłopotek (PSL) uważa, że PO chce poprzez tego rodzaju pomysły prześcignąć w radykalizmie inne partie. Dodał jednak, że są w  projekcie pewne ciekawe sformułowania, dlatego PSL opowiada się za  dalszymi pracami nad projektem w komisji.

ss, pap

 0

Czytaj także