17 kandydatów na szefa IPN

17 kandydatów na szefa IPN

Dodano:   /  Zmieniono: 
Już 17 ofert wpłynęło dotychczas w konkursie na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szóstym znanym kandydatem jest obecny wiceprezes IPN Janusz Krupski.
Termin składania zgłoszeń minął wprawdzie w niedzielę, ale decyduje data stempla pocztowego.

W czwartek Krupski powiedział, że postanowił startować w  konkursie "po rozmowach z przyjaciółmi z IPN i spoza niego". "Czuję się odpowiedzialny za IPN; mam pięcioletnie doświadczenie jako jego wiceprezes; znam jego problemy". Krupski dodał, że  działalność IPN ocenia "dobrze, choć nie bezkrytycznie". Uważa, że  należy usprawnić mechanizmy udostępniania materiałów IPN, zwłaszcza w kontekście spodziewanego szerszego otwarcia archiwów Instytutu.

Krupski ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. W PRL był redaktorem opozycyjnego pisma "Spotkania" i podziemnym wydawcą.

W konkursie startują m.in. sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, historyk okresu II wojny światowej Andrzej Kunert, szef krakowskiego oddziału IPN Janusz Kurtyka, publicysta "Naszego Dziennika" i "Myśli Polskiej" Mariusz Węgrzyn i emerytowany prof. nauk wojskowych Jan Pięta.

Koperty z kandydaturami zostaną otwarte 16 sierpnia. Wtedy dopiero znane będą wszystkie nazwiska startujących w konkursie -  chyba że zainteresowani sami to wcześniej ogłoszą.

Po otwarciu kopert z ofertami kolegium IPN - 11-osobowy reprezentatywny politycznie organ doradczy i opiniodawczy IPN -  najpierw będzie sprawdzać, czy kandydaci spełniają wymogi formalne. Zgodnie z ustawą o IPN, na prezesa nie może być powołana osoba, która była pracownikiem lub tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL; nie może być też nim osoba, co do  której w archiwach są informacje o jej możliwych związkach z  tajnymi służbami PRL.

W drugiej połowie września odbędą się przed kolegium publiczne przesłuchania tych, którzy przejdą przez sprawdzenia, po czym kolegium zdecyduje, czy i kogo przedstawić Sejmowi jako formalnego kandydata na prezesa.

18 maja kolegium IPN nie zdecydowało się na poparcie żadnego z  dwóch kandydatów startujących w poprzednim konkursie - ani dotychczasowego prezesa Leona Kieresa, ani Leszka Bullera - i  rozpisało nowy konkurs.

30 czerwca formalnie wygasła 5-letnia kadencja Kieresa jako prezesa Instytutu. Obecnie pełni on obowiązki prezesa do czasu objęcia funkcji przez następcę, którego wybierze już nowy Sejm.

Prezesa IPN wybiera Sejm większością trzech piątych głosów; wybór musi zaakceptować Senat. Wybór nowego prezesa może wywołać spory. Pierwszego szefa IPN wybierano przez wiele miesięcy w latach 1999- 2000.

ss, pap

 0

Czytaj także