Na wybory wydamy 157 mln zł

Na wybory wydamy 157 mln zł

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przeprowadzenie tegorocznych wyborów samorządowych będzie kosztowało 157 mln zł - poinformował sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki.
13 mln 300 tys. z tej kwoty wyda bezpośrednio Krajowe Biuro Wyborcze, resztę - gminy, powiaty i województwa.

Jak zaznaczył Czaplicki, poważną częścią wydatków są zryczałtowane diety członków komisji wyborczych. Według niego, przewodniczący komisji obwodowej (podczas jednej tury wyborów) zarobi 165 zł, a przewodniczący komisji terenowej - 245 zł.

Czaplicki przypomniał, że głosować w wyborach samorządowych mogą tylko stali mieszkańcy gminy, czy miasta. Nie można więc - tak jak w wyborach parlamentarnych lub prezydenckich - głosować poza miejscem swojego zamieszkania. Ważne jednak jest to, że wyborca nie musi być w miejscu zamieszkania zameldowany.

Według danych PKW, o mandaty radnych gmin ubiega się 194 387 kandydatów, radnych powiatów - 68131, a sejmików wojewódzkich - 9341. O funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta ubiega się łącznie 8227 osób.

W niedzielę o 39 538 mandatów radnych gminnych ubiegać się będzie 194 387 kandydatów. Nie ma okręgu, w którym nie zgłoszono by żadnego kandydata do rady gminy.

W 1019 okręgach liczba kandydatów do rady gminy jest równa lub mniejsza niż liczba mandatów do zdobycia. Średnio o jeden mandat radnego gminnego ubiega się 5 kandydatów. Najwięcej kandydatów do jednego mandatu radnego gminnego jest w Łodzi - 23 osoby.

W wyborach do rad powiatów do zdobycia są 6284 mandaty, o które walczy 68131 kandydatów. Średnio na jeden mandat przypada 11 kandydatów. Najwięcej kandydatów ubiega się o jeden mandat w powiecie głubczyckim (woj. opolskie) i w powiecie kozienickim (woj. mazowieckie) - po 18 osób.

Z kolei w wyborach do sejmików o 561 mandatów ubiega się 9341. Średnio o jeden mandat rywalizuje 17 kandydatów. Najwięcej - 20 osób - walczy o jeden mandat radnego sejmiku w woj. łódzkim.

W niedzielę wybieranych będzie też 1590 wójtów, 781 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. Tylko w jednej gminie - Gręboszów woj. małopolskim - nie zgłoszono żadnego kandydata na wójta.

Natomiast w 274 gminach zgłoszono tylko 1 kandydata. W takim wypadku wybory się odbędą i jeżeli jedyny kandydat zdobędzie ponad 50 proc. głosów to zostanie wójtem - jeśli nie, to wyboru dokona rada gminy.

Średnio o funkcję wójta ubiegają się trzy osoby, burmistrza - 4, a prezydenta miasta - 6.

Najwięcej kandydatów na wójta jest w Łopusznie (Świętokrzyskie) - 9 osób, na burmistrza - w Kłodzku (12), a na prezydenta - w Łodzi (13).

pap, ss
 0

Czytaj także