Bandyci bez majątków

Bandyci bez majątków

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Przełom, a nawet rewolucja w polskim prawie karnym" - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro określił resortowy projekt zmian w przepisach, mający pozwolić na odbieranie majątków przestępcom.
Jak poinformował w piątek podczas konferencji prasowej w Krakowie Ziobro, według założeń projektu majątki byłyby konfiskowane - w wyniku decyzji sądu - osobom działającym w zorganizowanej grupie przestępczej i skazanym na karę co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, ich współmałżonkom lub osobom trzecim.

"To jest kompleksowe rozwiązanie, bo nie trzeba będzie wykazywać, że dany majątek pochodzi z konkretnego przestępstwa. Wystarczy dowieść, że sprawca działał w zorganizowanej grupie przestępczej i że popełnił przestępstwo zagrożone karą co najmniej 5 lat. Wówczas przyjmuje się domniemanie, że cały jego majątek i majątek współmałżonka pochodzi z przestępstwa. I ten cały majątek jest przejmowany na rzecz Skarbu Państwa, chyba że przestępca udowodni, że posiada go z legalnych źródeł. Takie domniemanie działa również w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że sprawca przeniósł majątek na osobę trzecią. Na tym polega rewolucyjna zmiana" - wyjaśnił minister.

Projekt nowelizacji obejmuje przepisy kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i kodeksu cywilnego. "Zdarza się tak, że nie będzie można doprowadzić do prawomocnego skazania przestępcy, bo np. sprawa się przedawniła. Ale można na drodze procesu cywilnego wykazać, że sprawca uzyskał dane świadczenie w zamian za czyn zabroniony przez ustawę. Wówczas będzie można również taki majątek przejmować" - powiedział minister.

Według Ziobry, "te rozwiązania będą naprawdę potężnym narzędziem organów wymiaru sprawiedliwości dla przejmowania niebotycznych majątków bandytów". Jak podkreślił, rozwiązania takie wpłyną na zmniejszenie przestępczości, poprawią sytuację ekonomiczną państwa i będą miały istotny wpływ na oczyszczenie polskiego biznesu.

Wzorem dla nich - podał minister - były rozwiązania stosowane w prawie brytyjskim i irlandzkim. "Te rozwiązania są też wyrazem wprowadzenia w życie decyzji ramowej Unii Europejskiej w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzącego z przestępstwa, która również wprowadza przesłanki do stosowania konfiskaty mienia w szerszym zakresie niż tylko przejmowania majątku pochodzącego z udowodnionego przestępstwa" - dodał minister Ziobro.

Poinformował, że projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i po upływie miesiąca powinien trafić pod obrady Sejmu. "Wszystko zależy od pracy parlamentu. To są dopracowane projekty i jeżeli nie będzie obstrukcji, to można błyskawicznie te rozwiązania przyjąć. Myślę o pierwszym półroczu nowego roku" - powiedział Ziobro.

Jako przykład strat, jakie ponosi Skarb Państwa w wyniku działalności zorganizowanych grup przestępczych, obecny na konferencji zastępca prokuratora apelacyjnego w Krakowie Ryszard Tłuczkiewicz podał przykład ze śledztwa ws. mafii paliwowej; tylko w ramach trzech spraw z tego śledztwa wyszło na jaw, że straty Skarbu Państwa wyniosły ponad miliard złotych.

Jak wynika z informacji prasowej przekazanej dziennikarzom już po konferencji, przygotowywane w resorcie zmiany dotyczą także prawa prasowego. "Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37a sąd będzie mógł orzec przepadek nośnika informacji służącego do wytwarzania materiału prasowego. Będzie to każdy przedmiot zawierający zapis materiału prasowego w formie umożliwiającej jego rozpowszechnianie. Wskazany przepis będzie miał zastosowanie w przypadku skazania za przestępstwa popełnione w związku z opublikowaniem materiału prasowego. Nowa regulacja umożliwi takie orzeczenie przepadku, które będzie zapobiegało rozpowszechnianiu materiału prasowego w przyszłości" - podano w informacji.

Poprzedni zapis prawa prasowego mówił jedynie, iż "w razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego" (art. 37a).

pap, ab
 0

Czytaj także