Polacy coraz szczęśliwsi

Polacy coraz szczęśliwsi

Mijający rok był dla Polaków okresem, w którym mieliśmy najlepsze samopoczucie w całym ostatnim 18-leciu - wynika z serii badań przeprowadzonych przez CBOS.
Samopoczucie Polaków ośrodek ocenia każdego roku, zadając respondentom dziewięć pytań, dotyczących częstości doświadczania przez nich pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych.

W ocenie CBOS mijający rok przyniósł dalszą poprawę samopoczucia Polaków. "Obecnie jest ono najlepsze w całym analizowanym okresie, obejmującym lata 1988-2006" - podano w komunikacie z badania.

Według CBOS, w stosunku do przełomowego roku 1989 umocniły się pozytywne emocje - znacznie wzrosły odsetki badanych często odczuwających zadowolenie z tego, że coś im się w życiu udało (zadowolonych przybyło z 29 do 49 proc); pewność, że wszystko układa się dobrze ma obecnie 48 proc (a miało 28 proc), dumę z własnych osiągnięć wyraża 40 proc. (wtedy 24 proc).

Jednocześnie - podkreśla ośrodek - u obywateli osłabły uczucia negatywne. Z 70 do 45 proc. zmalał odsetek osób często doświadczających zdenerwowania i rozdrażnienia, zniechęcenia, znużenia (z 59 do 35 proc), wściekłości (z 41 proc. do 23) oraz stanów depresyjnych (z 36 do 23 proc.).

Ankietowani zauważają w swoim otoczeniu przede wszystkim lęk, obawę przed przyszłością, niepewność jutra (36 proc., o 5 punktów mniej niż rok temu) oraz - znacznie rzadziej - ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę (17 proc.), a także apatię, rezygnację, pogodzenie z losem (15 proc., o 3 punkty więcej niż przed rokiem).

CBOS podaje, że prawie nie zmieniły się odsetki ankietowanych wielokrotnie doznających uczucia bezradności (obecnie 34 proc., dawniej 29 proc.) oraz mających poczucie, że jako obywatele są lekceważeni przez władzę (dziś 30 proc., a dawniej 28 proc.).

Co czwarty badany dostrzega odprężenie i zadowolenie, którym towarzyszy przede wszystkim poczucie, że jest trochę lepiej (19 proc.), oraz - znacznie rzadziej - wiara w lepsze jutro (6 proc.). Z badań przeprowadzonych w latach 1988-2006 wynika, że przemianom w Polsce towarzyszy stopniowa poprawa samopoczucia rodaków. Pozytywne zmiany zachodzą także w postrzeganiu przez Polaków nastrojów swojego środowiska społecznego.

Ostatnie badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano w dniach 1-4 grudnia na liczącej 1015 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

pap, ss

Czytaj także

 0