Prace Jerzego Nowosielskiego idą pod młotek

Prace Jerzego Nowosielskiego idą pod młotek

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jerzy Nowosielski, Dziewczyna na statku (fot. mat. prasowe)
Dwadzieścia dwie prace jednego z największych współczesnych malarzy Jerzego Nowosielskiego zostaną 7 marca zlicytowane na aukcji. Będzie to pierwsza w Polsce licytacja obrazów jednego artysty o tak wysokiej randze artystycznej. Obrazy pochodzą z prywatnej krakowskiej kolekcji; połowa z nich pojawi się w obrocie aukcyjnym po raz pierwszy, dotąd można je było obejrzeć wyłącznie na wystawach.
W katalogu aukcyjnym znalazło się 11 prac sztalugowych oraz 11 rysunków i akwarel. Są one reprezentatywne dla trzech głównych nurtów ścierających się w twórczości Nowosielskiego: abstrakcji, sztuki figuratywnej i sakralnej. Prace pochodzą z różnych okresów - obok wczesnych, pochodzących z lat 60. i 70., skomplikowanych i nasyconych kolorystycznie układów geometrycznych, występują bardzo oszczędne, malowane na niewielkich deskach w przytłumionej kolorystyce formy inspirowane fotografiami astronomicznymi z końca lat 90.

Co wybiorą kolekcjonerzy?

Największe zainteresowanie kolekcjonerów mogą wzbudzić prace z najbardziej charakterystycznego dla Nowosielskiego cyklu przedstawień sportsmenek, gimnastyczek i pływaczek w różnych perspektywach i pozach, w tym m.in. dwa znane płótna: „Pierwszy śnieg” i „Dziewczyny na statku”. Cena wywoławcza „Pierwszego śniegu” z 1964 r., obrazu z charakterystycznym dla Nowosielskiego motywem wnętrza z widokami przez okno – jakby „obrazami w obrazie” wynosi 160 tys. zł. Obraz „Dziewczyny na statku” z 13 grudnia 1981 roku zostało umieszczone w Księdze Rekordów Guinessa jako sprzedane za rekordową cenę dzieło żyjącego malarza polskiego – 45 tys. zł (9.06.1996 r.). Przez ostatnie 17 lat pozostawało ono w prywatnej kolekcji, opuszczając ją tylko na czas wystawy w Zachęcie. Tym razem licytacja obrazu rozpocznie się od kwoty 280 tys. zł.

Twórczość Jerzego Nowosielskiego jest poszukiwana przez kolekcjonerów sztuki współczesnej, a obserwowany od pewnego czasu wzrost cen dzieł artysty przyciąga także uwagę osób szukających dobrej lokaty kapitału. Na rosnące zainteresowanie obrazami Nowosielskiego ma również wpływ stosunkowo mała podaż jego prac na rynku. Część z licytowanych prac była wystawiana na monograficznej wystawie w Zachęcie w 2003 roku.

Aukcja odbędzie się 7 marca 2013 r. w siedzibie domu aukcyjnego DESA Unicum w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34-50. Wcześniej prace można oglądać na wystawie aukcyjnej od 14 lutego od poniedziałku do piątku w godz. 11-19 oraz w soboty w godz. 11-16. Katalog prac dostępny jest też pod linkiem: http://www.desa.pl/pl/Aukcje/30692_jerzy-nowosielski-aukcja-dziel-sztuki-z-prywatnej-kolekcji-7-marca-2013-godz.-19.html

Aukcję opieką merytoryczną nad aukcją objęła Fundacja Nowosielskich.

Nowosielski - malarz i teolog

Jerzy Nowosielski (ur. 7 stycznia 1923 r., zm. 21 lutego 2011 r.), jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich malarzy, uprawiał malarstwo ścienne, sztalugowe, rysunek oraz scenografię. Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce. Stworzone przez niego ikonostasy, drogi krzyżowe, wizerunki Chrystusa i Bogurodzicy należą do najwybitniejszych osiągnięć współczesnej sztuki sakralnej. Nowosielski jest też autorem polichromii w wielu kościołach i cerkwiach, jest także autorem prac teoretycznych o ikonie i malarstwie.

Ogromny wpływ na jego twórczość miała sakralna sztuka Wschodu. Nowosielski dorastał w krakowskim domu w tradycji prawosławnej, jako 16-latek wstąpił do monasteru św. Jana Chrzciciela pod Lwowem. W klasztorze malował ikony i studiował swoich wielkich poprzedników. Nie został jednak mnichem, zachorował i musiał wyjechać do Krakowa.  Tam zastała go wojna. Jednocześnie zainteresował się europejską sztuką XX wieku, którą jednak początkowo poznawał tylko z reprodukcji.

W czasie okupacji Nowosielski studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule, a w latach 1945-1947 - na wydziale malarstwa ASP w Krakowie, jednak jego drogę artystyczną kształtowały spotkania z innymi młodymi artystami z formującej się wówczas Grupy Młodych Plastyków, oraz nieco późniejsza współpraca z podziemnym teatrem Tadeusza Kantora i z Tadeuszem Brzozowskim.

Wykładał w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi i krakowskiej ASP. W swoim dorobku ma blisko 100 wystaw indywidualnych i ponad 250 zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest doktorem honoris causa UJ. W 2008 r. został uhonorowany Złotym Medalem Gloria Artis. Z inicjatywy Nowosielskiego i jego żony w roku 1996 powstała Fundacja Nowosielskich, która przyznaje nagrody dla wyróżniających się młodych twórców.

em, mat. prasowe

 0

Czytaj także