Sonda: Jedynie 4 proc. Polaków, zamierza zaciągnąć kredyt na święta

Sonda: Jedynie 4 proc. Polaków, zamierza zaciągnąć kredyt na święta

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Jak wynika z sondy, przeprowadzonej przez instytut badawczy ABR SESTA, aż 95% respondentów planuje wydatki świąteczne. Zamierzają oni przeznaczyć je na zakup prezentów oraz przygotowanie do świąt. Niewielki odsetek osób, bo jedynie 4%, zamierza na ten cel zaciągnąć kredyt.

Analiza wydatków wskazuje, że ponad połowa respondentów (52%) zamierza ponieść na przygotowanie świąt (z wyłączeniem prezentów) koszty w przedziale 200-500 zł. Kolejne 21% rozważa wydanie ponad 500 złotych. Tylko 3% przeznaczy 100 złotych, a 2% w ogóle nie planuje takich wydatków. Są to albo osoby mniej zamożne, albo młodzi ludzie, którzy spędzają święta u rodziny, ale nie będą współuczestniczyć w przygotowaniu świąt.

35% bezdzietnych osób, będących w parach, zamierza wydać 200-300 zł. Rodziny z dziećmi częściej planują wydatki wynoszące ponad 500 zł (aż 28%). Wynika to z faktu, że im więcej osób jest w gospodarstwie domowym, tym większe sumy pieniędzy są wydawane na przygotowanie świąt. Osoby, które organizują je u siebie, w porównaniu z osobami, które spędzają je u bliskiej rodziny, deklarują wyższe kwoty na ten cel.

W przypadku prezentów planowany budżet jest nieco mniejszy niż fundusze przeznaczone na przygotowania do świąt. Prawdopodobnie dlatego, że w święta przykłada się większą wagę do wspólnego jedzenia przy odświętnie przygotowanym stole, niż do prezentów. Zauważalny jest szczególnie większy udział osób, które deklarują wydatki na ich zakup w wysokości do 100 zł (10%) oraz od 100 do 200 złotych (18%). 22% osób planuje wydać od 300 do 500 złotych. 19% wyłoży na ten cel ponad 500 zł. Tylko 3% osób w ogóle nie zamierza kupować prezentów.

– Dzieci przywiązują do podarunków większą wagę, natomiast dla dorosłych większe znaczenie ma możliwość wspólnego spędzenia czasu. Młodzi ludzie mieszkający z rodzicami zwykle nie wyprowadzają się ze względów finansowych, dlatego jest to całkowicie logiczne, że nie wydają bardzo dużo na prezenty, ocenia Sebastian Starzyński, prezes instytutu badawczego ABR SESTA.

Bezdzietne pary chcą zakupić prezenty w granicach 200-300 zł oraz 300-500 zł (łącznie ponad 52%). Osoby mieszkające z rodzicami, częściej od innych grup, planują poniesienie kosztów w przedziale 100-200 zł. Z kolei rodziny z dziećmi częściej zamierzają przeznaczyć ponad 500 zł (aż 26%). Wyższe kwoty, przeznaczone na zakup prezentów, bardziej deklarują osoby, które spędzą święta u bliskiej rodziny niż te, które urządzają je u siebie (24% w przedziale 200-300 zł i 26% w przedziale 300-500 zł).

Aż 83,3% ankietowanych osób nie wykazuje żadnego zainteresowania zaciągnięciem kredytu na pokrycie kosztów zakupów czy przygotowania do świąt. Przy czym 11,7 % udzieliło odpowiedzi, że raczej nie planuje skorzystania z tej możliwości. Zapewne mają oni nadzieję, że w tym roku uda się zorganizować święta bez zaciągania pożyczek. Tylko 4,3% osób zamierza się w tym celu zadłużyć.


Monday News

 0

Czytaj także