Krytyczny poziom temperatury w 2027 roku. „Po raz pierwszy w historii ludzkości”

Krytyczny poziom temperatury w 2027 roku. „Po raz pierwszy w historii ludzkości”

Wisła
Wisła
„Istnieje 66% szans, że globalne ocieplenie w 2027 roku osiągnie krytyczny poziom 1,5 stopnia Celsjusza” – informują naukowcy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Od 2020 roku Światowa Organizacja Meteorologiczna publikuje szacunkowe szanse na osiągnięcie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w ciągu najbliższych 5 lat. Oznacza to, że średnia temperatura na ziemi podniosła się o tyle w porównaniu do średniej światowych temperatur z drugiej połowy XIX wieku. Punkt ten został uznany za dobry do porównań, ze względu na niekorzystanie wówczas z węgla, ropy i gazu na takim poziomie jak współcześnie.

Coraz bliżej granicy Porozumienia Paryskiego

Podczas pierwszego zestawienia możliwość ta została oszacowana na poziomie 20 proc., zaś rok później wyniosła 50 proc. W tym roku naukowcy twierdzą, że istnieje już 66 proc. szans na osiągnięcie tego poziomu. – Naprawdę jesteśmy teraz w zasięgu tymczasowego przekroczenia wzrostu 1,5 stopnia Celsjusza dla średniej rocznej temperatury i po raz pierwszy w historii ludzkości jesteśmy tak blisko – stwierdził szef prognoz długoterminowych Met Office prof. Adam Scaife.

Uznanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza za krytyczne ma związek z ustanowionym z 2015 roku Porozumieniem Paryskim. Według niego wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązały się do „podjęcia wszelkich starań” w celu utrzymania wzrostu temperatur właśnie na tym poziomie. Zdaniem naukowców jest jednak jeszcze czas, aby zmniejszyć globalne ocieplenie przez radykalne ograniczenie emisji.

Krytyczny poziom 1,5 stopnia Celsjusza

Początkowo poziom ustalony został na 2 stopnie, jednak w 2018 roku został zredukowany do aktualnego. Dotychczas najcieplejszym rokiem na Ziemi był 2016, w którym globalne ocieplenie wyniosło 1,28 stopnia Celsjusza. Pomimo tego naukowcy twierdzą, że nawet jeśli osiągnięty zostanie ów pułap, możliwym będzie obniżenie temperatur. Ich zdaniem, aby uznać, że próg został przekroczony, średnia temperatur musiałaby się utrzymywać przez dwie dekady.

Czytaj też:
Włoski region dotknięty powodzią. „Rzeczywistość przekroczyła najgorsze prognozy”
Czytaj też:
Niemcy przywrócą kontrole na granicy z Polską? Jeden z landów podał nawet datę

Źródło: BBC

Czytaj także