NA ŻYWO: Expose szefa MSZ Jacka Czaputowicza

NA ŻYWO: Expose szefa MSZ Jacka Czaputowicza

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Jacek Czaputowicz
Jacek Czaputowicz / Źródło: Newspix.pl / MAREK KONRAD / FOTONEWS
Minister spraw zagranicznych w środę 21 marca wygłosi expose o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Relacja NA ŻYWO z wystąpienia szefa resortu dyplomacji we Wprost.pl od godz. 9:00.

 10:25
Zakończyło się expose ministra Czaputowicza. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił 30-minutową przerwę.
 10:23
- Wzmacniamy polską obecność dyplomatyczną na świecie. Otworzyliśmy ambasadę w Panamie. Budujemy nową siedzibę ambasady w Berlinie. Wznosimy nową siedzibę w Mińsku.
 10:22


 10:22
 10:18
- Mamy nadzieję, że wzrost gospodarczy Polski, poprawa standardów życia, skłonią wielu Polaków do powrotu do ojczyzny.
 10:16
Czaputowicz poinformował, że w maju rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie.
 10:15
- Polonia to niezwykle ważny element wspólnoty, pamiętamy o niej. Kwestie praw mniejszości polskiej na Litwie są stałym przedmiotem troski ze strony rządu.
 10:12
- Doskonalimy instrumenty dyplomacji ekonomicznej.
 10:05
- Polska będzie wspierać europejskie aspiracje Mołdawii. Chcemy współpracować z państwami takimi jak Armenia czy Azerbejdżan.
 10:03
- Demokratyczna i stabilna Ukraina jest niezbędnym elementem porządku i bezpieczeństwa europejskiego.
 10:02
Minister wspomniał o "bezpodstawnym" przetrzymywaniu wraku tupolewa przez Rosję.
 10:02
Czaputowicz mówi o relacjach z Rosją. - Za niezbędne uznajemy utrzymanie dialogu politycznego z Rosją.

- Rosja w ostatnich latach naruszyła wiele traktatów. Podstawą do rozwiązania sporów muszą być realia. Moskwa prowadzi agresywną politykę wobec Zachodu.
 9:59
- W interesie Polski leży, by narody jej wschodniego sąsiedztwa cieszyły się niepodległością i bezpieczeństwem.
 9:56
- W V4 odczuwamy rosnącą wolę współdziałania na rzecz realizacji wspólnoty interesów. Warszawski szczyt w 2017, połączony z wizytą prezydenta USA, nadał Inicjatywie Trójmorza nową dynamikę.
 9:55
- Zjednoczone Królestwo należy do naszych najbliższych partnerów.
 9:54
Minister zapewnił, że ważnym partnerem Polski pozostaje Francja, z którą łączą nas szczególne więzi historyczne i kulturowe. - Zależy nam na wykorzystaniu potencjału Trójkąta Weimarskiego.
 9:52
- Będziemy mówić o zadośćuczynieniach dla Polaków za straty w czasie II wojny światowej.
 9:51
- Projekt Nord Stream 2 to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.
 9:50
- Istotą dyplomacji są stosunki dwustronne. Niemcy są naszym głównym partnerem, a także sojusznikiem w NATO.
 9:48
- Pragniemy UE, która jest unią obywateli. Zwierzchnikiem każdego rządu są obywatele reprezentowani w parlamentach. Kompetencje UE opisane w traktach nie mogą być rozszerzane bez traktatowej zgody.
 9:45
- Chcemy uczestniczyć w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Pomagamy społeczności na Bliskim Wschodzie w rozwiązaniu kryzysu na miejscu jego powstania. Respektujemy nasze zobowiązania dotyczące procedur azylowych.
 9:41
Czaputowicz bronił reformy sądownictwa i przypomniał o konieczności jej przeprowadzenia.
 9:40
- UE powinna opierać się na uniwersalnych regułach. Nie godzimy się na pomysł powiązania dostępu do unijnych funduszy z oceną przestrzegania praworządności.
 9:39
Czaputowicz stwierdził, że Polska jest liderem w efektywnym wydawaniu funduszy unijnych.
 9:38
- Wierzymy w zintegrowany, jednolity rynek. Jesteśmy przeciwnikami Unii Europejskiej dwóch prędkości.
 9:36
- Nic tak nie szkodzi idei integracji europejskiej jak faktyczna nierówność jej państw członkowskich wobec prawa, stosowanie podwójnych standardów i odchodzenie KE od roli obiektywnej strażniczki traktatów ku funkcji instrumentu w rękach niektórych państw.
 9:35
- KE nie jest "superrządem", a PE nie jest "superparlamentem" zdolnym do instruowania rządów i parlamentów narodowych.
 9:32
 9:31
- Celem Polski jest silna Unia Europejska. Oklaski potwierdzają, że jest to cel, pod którym podpisałaby się większość posłów.
 9:29
- Członkostwo Polski w UE przynosi naszemu krajowi wiele korzyści. Nasze przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej, dzięki wspólnemu rynkowi. Nasi obywatel mogą swobodnie podróżować, uczyć się za granicą.
 9:26
- Nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to większy wpływ i większa odpowiedzialność za problemy globalne.
 9:25
Minister o konieczności pogłębiania relacji ze Stanami Zjednoczonymi. - USA uczestniczą w modernizacji polskich sił zbrojnych. Nasze partnerstwo obejmuje coraz większy obszar gospodarczy.
 9:23
Czaputowicz podziękował żołnierzom za służbę dla kraju.
 9:22
Minister wyjaśnił, że wojskowa obecność USA w Europie i ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu.
 9:21
Staliśmy się państwem dostarczycielem - wspólnego bezpieczeństwa. Polska opowiada się za utrzymaniem przez NATO polityki otwartych drzwi, chcemy rozwijać współpracę m.in. z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją.
 9:19
Czaputowicz wspomniał o wydatkach na obronność i przyznał, że w ubiegłym roku spadły one poniżej 2 proc. PKB.
 9:17
Bezpieczeństwo narodowe jest najwyższym priorytetem polskiej polityki zagranicznej - to stare hasło rozsądnej dyplomacji.
 9:15
Czaputowicz mówił o Unii Europejskiej, która jego zdaniem jest w kryzysie. Podkreślił, że prowadzi to do nieporozumień między członkami UE.
 9:13
Racją stanu Polski jest zagwarantowanie niepodległości, suwerenności i rozwoju.
 9:11
Czaputowicz: Ścisła współpraca między prezydentem a rządem wzmacnia pozycję Polski i jest warunkiem skuteczności polskiej polityki zagranicznej.
 9:09
Głos zabierze już szef MSZ Jacek Czaputowicz.
 9:07
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił posiedzenie Sejmu.
 9:05
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na sali posiedzeń obecny jest prezydent Andrzej Duda.
 9:00
 8:55
Już za chwilę powinno rozpocząć się expose ministra Czaputowicza.

Jacek Czaputowicz w czasie swojego expose w Sejmie, ma mówić m.in. o strategicznej współpracy z NATO i Stanami Zjednoczonymi w kwestiach polityki bezpieczeństwa. Według ustaleń reportera RMF FM, szef polskiej dyplomacji położy nacisk na stosunki polsko-niemieckie. Czaputowicz ma również nawiązać do współpracy z Francją i Wielką Brytanią. Polityk ma wspomnieć o staraniach, by Unia Europejska pozostała wspólnotą jednej prędkości oraz o współpracy gospodarczej z Chinami. Z informacji RMF FM wynika również, że minister w swoim expose nawiąże do relacji z Rosją. Czaputowicz ma wyrazić nadzieję, że stosunki z Moskwą zmienią się w poprawne.

Expose ministra wysłucha prezydent

Podczas wystąpienia szefa MSZ w Sejmie ma być obecny prezydent Andrzej Duda. Według zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu harmonogramu, debata nad informacją ministra ma trwać do godz. 18.

Kim jest Jacek Czaputowicz?

Jacek Czaputowicz został powołany w skład nowego rządu 9 stycznia. Z wykształcenia politolog, w latach 2008-2012 był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Collegium Civitas oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj także:
Czaputowicz o wizycie Maasa. „Cieszymy się, że Polska zajmuje ważne miejsce w polityce Niemiec”

Czytaj także

 2
  • Kolejne bajki dla pisowskiego proletariatu, ci z pisu wiedza, że ich ciemny proletariat łyka wszystkie sciemy, więc trzeba dawać im kolejne bajeczki
    • Trudna rola Pana Ministra w pogodzeniu polskiej racji stanu w polityce zagranicznej z potrzebami partyjnej polityki wewnętrznej. To nie są linie symetryczne i w expose jest tego świadomość.