Rada Ministrów przyjęła projekt ws. dodatkowych zajęć dla uczniów. Jakie są założenia?

Rada Ministrów przyjęła projekt ws. dodatkowych zajęć dla uczniów. Jakie są założenia?

Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Przedłożony przez ministra edukacji i nauki projekt został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd chce umożliwić uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. Jaki jest cel?

We wtorek 16 marca odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

„W związku z COVID-19, rząd chce umożliwić uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane:

  • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;
  • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);
  • wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj też:
Semeniuk: Omawiamy szczegóły nowych obostrzeń. Przed nami kolejny krok w tył

Źródło: WPROST.pl / CIR
+
 0

Czytaj także