Ustawa o ochronie granicy państwowej. Rozłam wśród opozycji podczas głosowania w Senacie

Ustawa o ochronie granicy państwowej. Rozłam wśród opozycji podczas głosowania w Senacie

Głosowanie w Senacie
Głosowanie w Senacie / Źródło: Grzegorz Krzyżewski/Kancelaria Senatu
Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Jak głosowali poszczególni senatorowie?

Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 49 senatorów. Przeciw zagłosowało 42 a 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej izba odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek stosunkiem głosów 50 do 49.

Granica polsko-białoruska. Rozłam w Senacie

Ustawa przeszła przez Senat głosami klubu PiS, Józefa Zająca (Porozumienie) i Lidii Staroń (niezależna). Przeciw byli senatorowie KO: Michał Kamiński (PSL), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Stanisław Gawłowski (niezależny).

Ważną rolę odegrali także senatorowie, którzy wstrzymali się od głosu: Ryszard Bober, Jan Filip Libicki i Kazimierz Michał Ujazdowski (PSL), Jacek Bury (Polska 2050), Wojciech Konieczny (Lewica), a także niezależni: Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz. W głosowaniu nie wzięli udziału Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Kleina z KO.

Granica polsko-białoruska. Najważniejsze założenia ustawy

W ustawie podkreślono, że aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy.

Jak czytamy w ustawie, zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. W rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu.

Od zakazu będą pewne wyjątki. Nowe przepisy nie będą dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Ponadto, komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy. Jedna z poprawek Senatu przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy.

W ustawie przewidziano rekompensaty dla podmiotów, które wykonują określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Granica polsko-białoruska. Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy SG

W ustawie o ochronie państwowej pojawił się także zapis, który nadaje nowe uprawnienia funkcjonariuszom Straży Granicznej. Będą oni mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

Nowela znosi także górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na stanowisko służbowe.

Czytaj też:
Łukaszenka odwiedził ośrodek dla migrantów. „Właśnie wpadliście w tarapaty”

Źródło: Senat
 0

Czytaj także