KE wzywa do cofnięcia obywatelstwa niektórym Rosjanom i Białorusinom „Wartości nie są na sprzedaż”

KE wzywa do cofnięcia obywatelstwa niektórym Rosjanom i Białorusinom „Wartości nie są na sprzedaż”

Złoty paszport w Unii Europejskiej
Złoty paszport w Unii Europejskiej Źródło: Shutterstock / Eogan Roberts
Komisja Europejska wezwała do odebrania przez rządy unijnych państw „złotych paszportów” przyznanych Rosjanom i Białorusinom, którzy zostali objęci unijnymi sankcjami. – Wartości europejskie nie są na sprzedaż – podkreśla unijny komisarz Didier Reynders.

W poniedziałek 28 marca wydała zalecenie, w którym wzywa państwa członkowskie do natychmiastowego uchylenia wszelkich istniejących programów obywatelstwa dla inwestorów, nazywanych popularnie procedurą uzyskiwania „złotych paszportów”.

„Dzisiejsze zalecenie stanowi część szerszej polityki Komisji dotyczącej podjęcia zdecydowanych działań w zakresie tych programów. Obecny kontekst rosyjskiej agresji na Ukrainę po raz kolejny uwydatnia te zagrożenia” – podkreśla Komisja Europejska w opublikowanym komunikacie.

Komisja Europejska wzywa do odebrania „złotych paszportów” Rosjanom i Białorusinom objętym sankcjami

Komisja tłumaczy, że w ramach tych programów „niektórzy obywatele Rosji lub Białorusi, którzy podlegają sankcjom lub znacząco wspierają wojnę na Ukrainie, mogli uzyskać obywatelstwo lub uprzywilejowany dostęp do UE, w tym do swobodnego podróżowania po strefie Schengen”.

„Aby zaradzić tym bezpośrednim zagrożeniom, Komisja zaleca dziś również, aby państwa członkowskie oceniły, czy obywatelstwo przyznane w ramach programu „złotego paszportu” obywatelom rosyjskim lub białoruskim znajdującym się na liście sankcji UE w związku z wojną na Ukrainie powinno zostać cofnięte” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach KE.

Zezwolenia na pobyt przyznane w ramach programu pobytu dla inwestorów obywatelom rosyjskim lub białoruskim podlegającym sankcjom należy natychmiast cofnąć po indywidualnej ocenie i zgodnie z zasadą proporcjonalności, prawami podstawowymi i prawem krajowym państw członkowskich” – dodano

Wartości europejskie nie są na sprzedaż. Uważamy, że sprzedaż obywatelstwa za pośrednictwem „złotych paszportów” jest niezgodna z prawem UE i stanowi poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa – powiedział unijny Komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders. – Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie powinny natychmiast zakończyć swoje programy obywatelstwa dla inwestorów. Ponadto powinni ocenić, czy powinni cofnąć jakiekolwiek „złote paszporty” już przyznane osobom objętym sankcjami i innym osobom znacząco wspierającym wojnę Putina – dodał.

„Złote paszporty” w Unii Europejskiej

Obecnie trzy kraje UE posiadają programy obywatelstwa dla inwestorów: Malta, Bułgaria (gdzie rząd przedstawił projekt ustawy mającej na celu zakończenie tego programu) i Cypr (rozpatrujący jedynie wnioski złożone przed listopadem 2020 r.). Z kolei dwanaście państw UE prowadzi obecnie programy pobytowe w zamian za inwestycje, w których minimalne poziomy inwestycji wahają się od 60 000 do 1,25 miliona euro.

Czytaj też:
Rosyjscy dyplomaci spełnili nakaz strony polskiej. Ambasador potwierdził