Rusza trzydniowe posiedzenie Sejmu. Wśród tematów aborcja

Rusza trzydniowe posiedzenie Sejmu. Wśród tematów aborcja

Sejm
Sejm Źródło: Shutterstock / Verconer
Przedstawiamy harmonogram obrad trzydniowego posiedzenia Sejmu. Już dziś odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Co zostało zaplanowane na kolejne dni?

Rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie . We wtorek 7 marca posłowie zajmą się m.in. sprawozdaniami o:

 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych,
 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.

Posiedzenie Sejmu. Wśród tematów aborcja i regulamin Sejmu

Na godzinę 19:15 zostało zaplanowane pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przewidziane są 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

W harmonogramie prac Sejmu na środę znalazło się m.in. sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

O godz. 14:15 rozpocznie się pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP, a 30 minut później posłowie pochylą się nad sprawozdaniem o rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Trwającą 1,5 h dyskusję przewidziano nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o aplikacji mObywatel.

Trzydniowe posiedzenie Sejmu. Jakie tematy zostaną poruszone?

W czwartek będzie omawiany „Rządowy dokument: »Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian« oraz ze stanowiskiem Komisji”. Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Na 17:00 został zaplanowany blok głosowań, w którym politycy rozstrzygną m.in. wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o następujące punkty:

 • informacja premiera w sprawie aktualnej sytuacji finansów publicznych w związku z rosnącą inflacją, długiem publicznym oraz wydatkami budżetu państwa,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1323),
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1094),
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1091),
 • informacja premiera w sprawie przedstawienia stanowiska rządu na planowane posiedzenie Rady 6 grudnia 2022 r. w sprawie praworządności, podatków federalnych i nowych zasobów własnych UE,
 • sprawozdanie o uchwale w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach,
 • sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj też:
W Kodeksie pracy pojawi się nowy rodzaj urlopu? Ma wesprzeć właścicieli zwierząt domowych
Czytaj też:
Spięcie minister Ścigaj i protestujących. „A czemu pani nic nie robi?!”

Źródło: WPROST.pl / Sejm

Czytaj także