Janusz Kochanowski o skargach konstytucyjnych

Janusz Kochanowski o skargach konstytucyjnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Liczba skarg konstytucyjnych stopniowo rośnie - mówi rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski w rozmowie opublikowanej przez "Gazetę Prawną".
Zwraca uwagę, że coraz więcej skarg jest rozpatrywanych merytorycznie, co oznacza, że są coraz lepiej przygotowane pod względem formalnym i nie są odrzucane na etapie postępowania wstępnego. Około 3/4 spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny zostało wszczętych wskutek wniesienia skargi konstytucyjnej.

Rzecznik podkreśla, że istnieją pewne bariery ograniczające wnoszenie skarg. Zalicza do nich przede wszystkim przymus adwokacki, tj. obowiązek sporządzenia skargi przez adwokata lub radcę prawnego.

Jego zdaniem, z pewnością większa liczba skarg konstytucyjnych przyczyniłaby się do poprawy stanowionego prawa, ale tylko pod warunkiem, ze ustawodawca uchylone niekonstytucyjne przepisy będzie zastępował przepisami zgodnymi z konstytucją.

Na pytanie, co w naszej rzeczywistości oznacza konstytucyjne prawo do równej ochrony zdrowia, Janusz Kochanowski odpowiada: - Z pewnością nie oznacza to, że obywatele maja prawo do wszystkich świadczeń, ponieważ na to nie znalazłyby się pieniądze w budżecie nawet najbogatszego państwa.