Rzeczywisty dług przydatny dla inwestorów

Rzeczywisty dług przydatny dla inwestorów

Dodano:   /  Zmieniono: 
W rozmowie z "Parkietem" Dominik Radziwiłł, wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za emisje obligacji rządowych, potwierdził, że początek 2010 r. był bardzo udany, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy z rynku.

"Do końca lutego udało nam się zrealizować ok. 27 proc. planowanych na ten rok potrzeb pożyczkowych. Korzystamy zarówno z coraz lepszego wizerunku Polski wśród inwestorów, jak i nadpłynności rynku. Na aukcjach pojawili się nowi kupcy z zagranicy. Dla nich zakup polskich papierów skarbowych okazuje się po prostu opłacalny" - mówi wiceminister. Resortowi udało się już wyemitować papiery za ponad 50 mld zł - odnotowuje gazeta giełdy.

Zapytany, czy oczekiwana podwyżka stóp procentowych nie odstraszy kupców, Dominik Radziwiłł wyraził przekonanie, że dzięki krajowemu rynkowi sytuacja jest i pozostanie stabilna. Jest również możliwe, iż nasze potrzeby pożyczkowe okażą się ostatecznie mniejsze od planowanych.