66 lat temu komuniści aresztowali żołnierza, który chciał zabić Hitlera

66 lat temu komuniści aresztowali żołnierza, który chciał zabić Hitlera

Dodano:   /  Zmieniono: 
66 lat temu w Zabrzu władze komunistyczne aresztowały płk. Franciszka Niepokólczyckiego, prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość - czytamy w "Gazecie Polskiej Codziennie".
Płk Niepokólczycki walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w II RP służył w Wojsku Polskim. Brał udział w kampanii wrześniowej. W październiku 1939 r. dowodził niezrealizowanym zamachem na Adolfa Hitlera podczas defilady zwycięstwa w Warszawie. Od 1943 r. był zastępcą gen. Augusta "Nila" Filedorfa, komendanta Kedywu. Po upadku powstania warszawskiego trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie podjął działalność konspiracyjną przeciwko komunistycznym władzom.

Od listopada 1945 r. był prezesem Zarządu Głównego WiN. 22 października 1946 r. został aresztowany w Krakowie przez Urząd Bezpieczeństwa, a rok później skazany na karę śmierci.  Wyrok śmierci ostatecznie zamieniono na dożywocie. Płk Niepokólczycki wyszedł z więzienia na fali tzw. odwilży 1956 r., ale pozostał pod nadzorem służby bezpieczeństwa aż do śmierci w 1974 r.

 0

Czytaj także