Wirus, który... leczy

Wirus, który... leczy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dzięki zmodyfikowanemu wirusowi HIV włoskim lekarzom z Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica udało się wyleczyć dzieci cierpiące na nieuleczalne dotychczas, rzadkie choroby genetyczne - informuje "Rzeczpospolita".
Terapia genowa z użyciem zmodyfikowanego, niegroźnego dla zdrowia wirusa HIV ocaliła dzieci przed śmiercią lub kalectwem. Leczenie trwało trzy lata.