OZE - rząd zmiejsza wsparcie dla inwestycji

OZE - rząd zmiejsza wsparcie dla inwestycji

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Według informacji zdobytych przez "Puls Biznesu” jedynie część uwag dot. nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii ma szansę znaleźć się w ostatecznych projekcie.
Według szacunków, Ministerstwa Gospodarki  łączne koszty proponowanego systemu wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii wyniosą narastająco do 2020 r. 24,26 mld zł. Dla porównania, koszty obecnego systemu wsparcia to od 35,08 mld zł do 50,4 mld zł.

W pierwszym tygodniu grudnia ma się odbyć międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa, po której projekt powinien trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na przełomie roku projekt powinie trafić pod obrady Sejmu.

+
 1

Czytaj także