GUS: Polska się wyludnia

GUS: Polska się wyludnia

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Z „Prognozy ludności na lata 2014-2050” opublikowanej przez GUS wynika, że liczba mieszkańców Polski będzie systematycznie malała. Wyniki badań publikuje "Nasz Dziennik".
W tej chwili jest nas 38,5 miliona. Zdaniem GUS, w 2050 r. liczba mieszkańców Polski spadnie do 33 mln 950 tys. osób. Z analiz wynika, że spadek liczby ludności ma dotknąć w szczególności miasta. Analitycy wyjaśniają, że ten trend jest widoczny już od kilku lat. Wpływają na to takie czynniki jak wysokie ceny mieszkań w aglomeracjach oraz poprawa jakości życia na wsi.

Obecnie w miastach żyje ok. 23 mln ludzi, na wsi ok. 15 milionów. Jeśli chodzi o wieś, liczba ta w 2050 r. nadal się utrzyma – będzie tam mieszkać nadal ok. 15 mln Polaków, ale w miastach – już tylko ok. 18 milionów. Największe zmiany będą dotyczyły struktury wiekowej mieszkańców Polski. Społeczeństwo będzie coraz starsze. Podczas gdy dziś na prawie 2 mln dzieci w wieku od 0 do 4 lat przypada niewiele ponad 4 tys. stulatków, to w 2050 r. na 1,3 mln maluchów będzie aż 60 tys. osób w wieku „100+”. GUS w raporcie wylicza przyczyny spadku urodzeń w Polsce. To m.in. niestabilna sytuacja ekonomiczna państwa, likwidacja państwowych przedsiębiorstw i związany z tym wzrost bezrobocia, bardzo wysokie koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobki, przedszkola) i nieelastyczny czas pracy, zwłaszcza kobiet. Niepokojący jest też wciąż wysoki wskaźnik umieralności niemowląt.

Nasz Dziennik

 3

Czytaj także