Quiz ortograficzny. Wiesz, jak poprawnie napisać te słowa?

Polska ortografia uznawana jest za jedną z trudniejszych na świecie. I nie bez powodu! Sprawdźcie się w quizie, w którym pytamy o trudne wyrazy.
Twój wynik:

1 / 10 Poprawnie napiszemy:

wpoprzek
w po przek
w poprzek

2 / 10 Poprawna wersja to:

„O żesz Ty!”
„Ożesz Ty”
„Ożeż Ty”

3 / 10 Poprawny zapis to:

hart
chart
obie wersje są poprawne, choć znaczą co innego

4 / 10 Poprawna wersja to:

huligan
chuligan

5 / 10 Ktoś, kto jest szybki, prędki, jest:

hyży
chyży
hyrzy

6 / 10 Poprawna wersja to:

z nienacka
z nie nacka
znienacka

7 / 10 Przyjemny sobotni zwyczaj opiszemy jako:

nic nie robienie
nicnierobienie
nic nierobienie

8 / 10 Poprawnie zapiszemy:

hierarchia
hierarhia
chierarchia

9 / 10 Poprawny jest zapis:

na prawdę
naprawdę

10 / 10 Poprawna wersja to:

przenżyto
pszenżyto
pszen-żyto