Porażka szefa rządu w referendum - tryumf Grillo. Włosi odrzucili proponowane zmiany

Porażka szefa rządu w referendum - tryumf Grillo. Włosi odrzucili proponowane zmiany

Beppe Grillo
Beppe Grillo Źródło: Wikimedia Commons / By Niccolò Caranti (Own work) [CC BY-SA 3.0]
Dodano:   /  Zmieniono: 
Wstępne sondażowe wyniki referendum w sprawie zmiany włoskiego ustroju wskazują, że zwyciężyli przeciwnicy rozwiązań zaproponowanych przez premiera Matteo Renziego.

Wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez telewizję Rai Uno wskazują, że zaproponowane przez większość rządzącą zmiany poparło od 42 do 46 proc. głosujących, podczas gdy przeciwko zagłosowało od 56 do 60 proc. Frekwencja wyniosła 70 proc. Rezultat oznacza problemy dla partii rządzącej oraz samego premiera, który w sprawie referendum przemierzał przez kilka ostatnich tygodni Włochy i agitował za poparciem dla nowych rozwiązań. Równocześnie, lider Ruchu 5 Gwiazd Beppe Grillo zapowiedział, że w razie niepowodzenia referendum konstytucyjnego zgłoszonego przez szefa rządu, złoży wniosek o referendum w sprawie dalszego członkostwa Włoch w strefie euro.

Referendum

Zmiany w konstytucji zaproponowane przez ekipę rządzącą sprowadzać miały się do zmiany układu sił w parlamencie. Z obecnej równowagi Izby Deputowanych i Senatu, zniknęłaby siła izby wyższej, w której obecnie zasiada 300 wybieranych senatorów. Proponowane prawo zakładała zmniejszenie liczby członków izby wyższej do 100 (95 wybieranych przez regiony, 5 wskazywanych przez prezydenta – red.) z zastrzeżeniem, że wszyscy byli prezydenci otrzymywaliby dożywotnio tytuł i funkcję senatora. Zmiana, w połączeniu z nową ordynacją wyborczą, pozwalałaby partii, która w wyborach zdobędzie 40 proc. głosów sprawować samodzielne rządy. Byłby to odpowiedź na trapiący Włochy problem niestabilności politycznej – w minionych 68 latach, rząd zmieniał się 63 razy. Senatorowie wskazywani przez prezydenta pełniliby swoje funkcje przez 7 lat, natomiast wybierani przez samorządy kończyliby urzędowanie wraz z końcem kadencji władz, które ich wybrały. Ponadto, Senat może stracić prawo do przegłosowywania decyzji Izby Deputowanych. Nawet gdyby do takiej sytuacji doszło, izba niższa miałaby prawo do uchylenia decyzji w głosowaniu.

Czytaj też:
Referendum we Włoszech. Polityczne trzęsienie ziemi niezależnie od wyniku?


Źródło: WPROST.pl