Prezes TSUE: Niestosowanie się do decyzji Trybunału to krok do wyjścia z UE

Prezes TSUE: Niestosowanie się do decyzji Trybunału to krok do wyjścia z UE

Wielka sala rozpraw TSUE
Wielka sala rozpraw TSUE Źródło: G.Fessy/CJUE
W ocenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE Koena Lenaertsa państwo, które nie jest gotowe do dalszego podporządkowywania się orzeczeniom TSUE, wpisuje się w proces podobny do brexitowego wyjścia z UE.

W ten sposób prezes TSUE skomentował zwłokę Polski z podporządkowaniem się decyzji TSUE o zawieszeniu zmian w Sądzie Najwyższym odnośnie sędziów, którzy mieli przejść na emerytury. Sędziowie unijnego trybunału nie mogą komentować aktualnie trwających spraw, jednak Koen Lenaerts powołał się na podobną sprawę Vaassen-Goebbels z 1966 r. Z orzeczenia jasno wynika, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec prawa krajowego i musi być respektowane. – Kraj, który nie stosuje się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE stawia siebie poza unijnym porządkiem prawnym – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w Luksemburgu prezes Trybunału dodając, że TSUE to kręgosłup, na którym opiera się cały porządek prawny UE, dlatego każde państwo członkowskie musi przestrzegać jego decyzji i to zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

– Państwo, które nie jest gotowe do dalszego podporządkowywania się orzeczeniom TSUE wpisuje się w proces podobny do brexitowego, w proces wyjścia. To decyzja o tym, czy być czy nie być w UE. Przystępując do Wspólnoty, wszystkie kraje Unii zobowiązały się do przestrzegania takich samych wartości i reguł. I tylko absolutna wspólnota tych wartości i reguł pozwala zagwarantować jednolite stosowanie prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich – podkreślił. Lenaerts podkreślił, że dialog między sądami w całej UE opiera się na wzajemnym zaufaniu i założeniu, że sądy krajów członkowskich są równe z perspektywy prawa unijnego, a unijni sędziowie niezawiśli i bezstronni.

Skarga Komisji na Polskę

Przypomnijmy, 24 września podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a powodem było naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, podała KE. Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie. Informacja o decyzji Trybunału Sprawiedliwości pojawiła się w połowie października. TSUE podjął decyzję o zawieszeniu niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika wprost ze skargi na Polskę.

Czytaj też:
Radio ZET: Paraliż w SN. Na rozpatrzenie czeka ponad 3400 spraw

Źródło: Deutsche Welle