Słowacy będą odbierać obywatelstwo Węgrom? "Można mieć tylko jeden paszport"

Słowacy będą odbierać obywatelstwo Węgrom? "Można mieć tylko jeden paszport"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Słowacki parlament zajmie się na nadzwyczajnym posiedzeniu rezolucją w sprawie planów parlamentu Węgier, który chce umożliwić uzyskiwanie podwójnego obywatelstwa Węgrom, żyjącym za granicą - poinformował premier Słowacji Robert Fico. Dodał jednocześnie, że Bratysława wstrzyma przygotowane kontrposunięcia aż do czasu uchwalenia węgierskiej ustawy.

- Jeśli obywatel Republiki Słowackiej wykona ruch w kierunku dobrowolnego przyjęcia obywatelstwa innego państwa, wówczas poprzez przyjęcie obywatelstwa innego państwa straci obywatelstwo słowackie - powiedział Fico, sugerując w ten sposób charakter ewentualnych kontrposunięć. Na razie jednak nie wiadomo, czy byłoby to zgodne z konstytucją, bowiem słowacka ustawa zasadnicza nie dopuszcza możliwości przymusowego odebrania obywatelstwa.

Według premiera, po uchwaleniu rezolucji słowacka Rada Narodowa poczeka na nowelizację węgierskiej ustawy o obywatelstwie, która ma być przyjęta w środę. Wtedy parlament Słowacji w przyspieszonym trybie zmieni ustawę o obywatelstwie zgodnie z rządowym projektem w tej sprawie. Z wypowiedzi Fico wynika, iż Słowacja zamierza zbierać dane o swych obywatelach, korzystających ze zmiany węgierskiego ustawodawstwa. - Zgromadzimy wszelkie dane, dotyczące obywateli Republiki Słowackiej, którzy wystąpią o obywatelstwo Republiki Węgierskiej. Mamy odpowiednie służby do tego - zaznaczył premier.

- Czekam, jaka będzie reakcja społeczności międzynarodowej na tę brunatną zarazę. W najwyższym organie ustawodawczym Republiki Węgierskiej niektórzy ludzie występują tak, jak gdyby był to rok 1939 lub 1940 - powiedział Fico. Obecne słowackie przepisy nie honorują instytucji podwójnego obywatelstwa, ale posiadanie obywatelstwa innego państwa nie jest zakazane. Na liczącej łącznie 5,5 mln mieszkańców Słowacji mniejszość węgierska to pół miliona osób.

PAP, arb

 0

Czytaj także