Litwa: puścimy Rosjan bez wiz!

Litwa: puścimy Rosjan bez wiz!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Litwa przepuści Rosjan tranzytowymi pociągami z Kaliningradu bez wiz. Żąda jednak gwarancji, że nie stanie to na przeszkodzie w jej pełnym udziale w UE.
W drodze do Unii Europejskiej Litwa zgodzi się na bezwizowe pociągi dla Rosjan przejeżdżających tranzytem przez jej terytorium, ale po uzyskaniu gwarancji wczesnego przyjęcia do strefy Schengen - deklaruje prezydent Litwy Valdas Adamkus w liście wysłanym w poniedziałek do duńskiego premiera Andersa Fogha Rasmussena.

Dania przewodniczy w tym półroczu Unii Europejskiej.

Litewski prezydent napisał w liście, że UE powinna zdecydować, czy  bezwizowe pociągi tranzytowe są zgodne z umową Schengen, na mocy której zniesione zostały kontrole graniczne między krajami członkowskimi Unii. Jeśli tak, to logiczne byłoby zagwarantowanie Litwie wczesnego przyjęcia do strefy Schengen - napisał w liście Adamkus. Według niego, gwarancją taką mogłoby być przyjęcie Litwy do strefy Schengen w roku 2004 po osiągnięciu przez nią pełnego członkostwa w UE.

Władze w Wilnie uważają, że gwarancje wczesnego przyjęcia Litwy do strefy Schengen mogłyby zostać zawarte, jako odrębny zapis, w  litewskiej umowie akcesyjnej.

Litwa obawia się, że przepuszczanie Rosjan bez wiz przez jej terytorium może stać się pretekstem do blokowania jej pełnego udziału w Układzie.

Bez tych gwarancji i wyraźnej decyzji ze strony Unii Europejskiej, Litwa i UE wypełnią - bez żadnych ograniczeń -  podjęte wcześniej zobowiązania - napisał Adamkus. A to oznacza, że  od stycznia przyszłego roku Litwa zlikwiduje przywileje wizowe dla  pasażerów rosyjskich pociągów tranzytowych do lub z obwodu kaliningradzkiego. Od lipca 2003 r. wprowadzi zaś wizy dla Rosjan przejeżdżających przez Litwą tranzytem.

les, pap

 0

Czytaj także