Parlament Europejski chce by Unia Europejska broniła wolności religii na całym świecie

Parlament Europejski chce by Unia Europejska broniła wolności religii na całym świecie

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Parlament Europejski chce by Unia Europejska broniła wolności religii na całym świecie (fot.sxc.hu)
Parlament Europejski przyjął projekt wytycznych, których celem jest zwiększenie ochrony wolności religii i przekonań. Będzie to pierwszy tego typu dokument w unijnym dorobku prawnym.
Parlament zalecił Radzie reprezentującej państwa członkowskie, by propagowanie prawa do wolności religii i przekonań uznały jako bezwzględny priorytet w polityce zagranicznej i kontaktach gospodarczych. Eurodeputowani wyrazili opinię, że wolność religii i przekonań jest prawem podstawowym spośród praw człowieka.

W dokumencie wymieniono miedzy innymi prawo do religijnego kształcenia dzieci, wolności zgromadzeń i wypowiedzi, swobodnego działania instytucji religijnych jak również możliwości odmowy odbycia służby wojskowej jako sprzecznej z sumieniem.

W wytycznym znalazły się zapisy, by zawierane umowy ekonomiczne, polityczne i kulturalne z państwami trzecimi, zawierały klauzulę respektowania wolności religii. Parlament chce, by we wzajemnych kontaktach kwestie finansowe wykorzystywane były zarówno, jako zachęty jak i środki odstraszające, co polegać może na zamrożeniu funduszy.

Polskie Radio, ml

 4

Czytaj także