Pokuta za Vichy

Pokuta za Vichy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Francja wypłaci odszkodowania swoim obywatelom, których rodzice padli ofiarą "nazistowskiego barbarzyństwa" w czasie II wojny światowej.
Odszkodowania otrzymają nie tylko osoby, których rodzice zostali zabici albo deportowani do obozów śmierci za działalność w Ruchu Oporu przeciwko okupacji niemieckiej, ale również te, których rodzice zostali zamordowani w egzekucjach ludności cywilnej, dokonanych przez żołnierzy hitlerowskich.

Jedną z nich była egzekucja w Tulle, w środkowej Francji, gdzie w  trzy dni po desancie alianckim w Normandii w czerwcu 1944 r. żołnierze hitlerowscy powiesili 99 osób cywilnych.

Odszkodowań nie dostaną natomiast dzieci bojowników Ruchu Oporu, którzy zginęli w walce z Niemcami, ponieważ otrzymują one renty wojenne. Odszkodowania nie przysługują również potomkom osób cywilnych, które zginęły w wyniku ogólnych działań wojennych, np. nalotów bombowych.

Liczbę uprawnionych do odszkodowania szacuje się na 5-8 tys. Będą oni mogli wybrać między jednorazową wypłatą w wysokości ponad 30 tys. dol. a comiesięczną rentą - powiedział Pierre Mayaudon z biura ds. kombatantów we francuskim Ministerstwie Obrony.

Pięć lat temu prezydent Jacques Chirac przyznał publicznie, że  władze Vichy reprezentowały państwo francuskie, co oznacza, że dzisiejsza Francja odpowiada za zbrodnie Vichy, popełnione w kolaboracji z Niemcami.

Przed trzema laty odszkodowania przyznano 12.600 dzieciom Żydów, deportowanych z Francji do hitlerowskich obozów zagłady w latach 1940-1944. W deportacjach uczestniczyły kolaborujące z Niemcami władze Vichy.

Osoby, których rodzice zostali deportowani za walkę w Ruchu Oporu, oraz sieroty po innych ofiarach nazizmu we Francji, nie  będących Żydami, uważały za niesprawiedliwe i nieuzasadnione pozbawienie ich podobnych odszkodowań - powiedział Mayaudon.

W opublikowanym w sobotę pierwszym zawiadomieniu o nowych odszkodowaniach premier Jean-Pierre Raffarin podkreślił, że "w  interesie sprawiedliwości i uczciwości" regulacja została rozciągnięta na "sieroty po ofiarach nazistowskiego barbarzyństwa".

em, pap

 0

Czytaj także