Od sekretarza papieża do kardynała

Od sekretarza papieża do kardynała

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jan Paweł II ogłosi w niedzielę datę konsystorza, na którym wyniesie do godności kardynalskiej biskupa Stanisława Dziwisza - podała włoska prasa.
Konsystorz ma odbyć się 22 października, na zakończenieuroczystości z okazji jubileuszu pontyfikatu.

Dziennik "Il Messaggero" podaje jeszcze dwie inne prawdopodobne daty ogłoszenia przez papieża nowych nominacji: w listopadzie tego roku i w lutym przyszłego. Pisze, że aby uzupełnić skład Kolegium Kardynalskiego do liczby 120 kardynałów elektorów na przyszłym konklawe, Jan Paweł II może mianować nawet kilkudziesięciu nowych książąt Kościoła.

"Il Messaggero" sugeruje, że przyspieszenie daty konsystorza i  zwołanie go jesienią zamiast na wiosnę 2004 roku świadczy o zaniepokojeniu stanem zdrowia Jana Pawła II.

Gazeta zapowiada, że papież w najbliższych dniach poddany zostanie serii nowych specjalistycznych badań lekarskich. Okazały się one konieczne, jak sugeruje gazeta, w związku z niedyspozycją związaną z zaburzeniami układu pokarmowego, która zmusiła Jana Pawła II do opuszczenia środowej audiencji generalnej.

Rzymski dziennik "La Repubblica" informuje, że osobisty sekretarz papieża, mianowany w 1998 roku biskupem tytularnym San Leone, ks. Stanisław Dziwisz, wraz z godnością kardynalską ma otrzymać nominację na biskupa koadiutora archidiecezji krakowskiej, aby w przyszłości, bez formalnych przeszkód, objąć urząd krakowskiego arcybiskupa.

Gazeta przypomina, że 23 listopada tego roku sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano ukończy 76 lat. Sugeruje, że wobec przekroczenia przez niego wyznaczonego w Kodeksie Prawa Kanonicznego wieku przejścia na emeryturę jego następcą wkrótce mianowany zostanie kardynał Giovanni Battista Re, pełniący obecnie urząd Prefekta Kongregacji ds. Biskupów.

Za prawdopodobnego następcę kard. Sodano uważany jest również obecny substytut w Sekretariacie Stanu ds. ogólnych abp Leonardo Sandri, najprawdopodobniej na najbliższym konsystorzu wyniesiony do godności księcia Kościoła.

Kardynał Re jest uważany za jednego z ewentualnych następców Jana Pawła II, ale zdaniem "La Repubbliki" mianowanie go sekretarzem stanu byłoby "wskazówką", że na kolejnego papieża powinien zostać wybrany hierarcha spoza Włoch.

"La Repubblica" sugeruje, że najbardziej prawdopodobnym następcą Jana Pawła II byłby któryś z hierarchów reprezentujący kraje Trzeciego Świata.

Jak pisze "La Repubblica", na najbliższym konklawe godność kardynalską mają otrzymać również abp Jean-Louis Tauran, pełniący w Sekretariacie Stanu urząd papieskiego ministra spraw zagranicznych oraz abp Leonardo Sandri - odpowiedzialny za referat spraw ogólnych Stolicy Apostolskiej.

"La Reppubblica" pisze, że papież, mianując nowych kardynałów, ma  w planie dalsze zmiany w strukturach kościelnych. Jedną z nich ma  być zastąpienie obecnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary 76- letniego kardynała Josepha Ratzingera przez obecnego abpa Wiednia kardynała Christopha Schoenborna.

rp, pap

O zmianach w polskim episkopacie czytaj w tygodniku Wprost: Trzęsienie Episkopatu

 0

Czytaj także