„Świąteczne Miasteczko” w pobliżu Polskiego Cmentarza na Monte Cassino zostanie zamknięte

„Świąteczne Miasteczko” w pobliżu Polskiego Cmentarza na Monte Cassino zostanie zamknięte

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Fot. Pietro Rogacień/http://rzym.msz.gov.pl
W wyniku rozmowy przeprowadzonej przez ambasadora Tomasza Orłowskiego z Opatem Monte Cassino Donato Ogliarim została powzięta decyzja o zamknięciu „Świątecznego Miasteczka” z dniem 21 grudnia.

Kilka godzin po rozmowie  polska ambasada otrzymała pismo od organizatorów świątecznego kiermaszu z informacją o zamknięciu z dniem 21 grudnia jarmarku, którego działalność komercyjna raziła godność i pamięć żołnierzy polskich pochowanych na Monte Cassino.


Akcje protestacyjną ws. organizowania  jarmarku wsparł m.in.  burmistrz Miasta Cassino. Nakazał on nakazał rozebranie bramy wejściowej do miasteczka, przy której działała kasa biletowa kiermaszu, jako że znajdowała się ona na terenie publicznym.

 Opactwo, właściciel terenu, zrzekło się wszelkiej odpowiedzialności  za kiermasz, deklarując brak wiedzy na temat planów powstania świątecznej wioski w pobliżu polskiego miejsca  pamięci. W piśmie wystosowanym do placówki Opactwo przyznało, że było poinformowane przez organizatorów o projekcie szopki świątecznej “symbolu miłości i pokoju – w pobliżu ruin starego Klasztoru św. Marii w Albanecie, który wydawał nam się w doskonałej harmonii ze znaczeniem, które nosi w sobie to miejsce”.

Ambasada RP wystosowała do MSZ RW notę protestacyjną, w której wyraziła zdecydowane oburzenie w związku z zaistniałą sytuacją, która razi w godność najważniejszego polskiego miejsca pamięci we Włoszech.

Zwróciła się jednocześnie się do władz włoskich z prośbą o podjęcie niezbędnych i skutecznych działań w celu powstrzymania inicjatywy oraz zapobiegania pojawiania się analogicznych incydentów w przyszłości. W swojej nocie Ambasada powołała się na międzynarodowe standardy tworzone przez UNESCO w zakresie tzw. buffer zone czyli okolic w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc pamięci, które w tym przypadku nie zostały respektowane.

W nocie położono także nacisk na negatywny odbiór sprawy przez polską opinię publiczną oraz  o nadchodzących do Placówki protestach nie tylko z Polski, ale z różnych stron świata. Ambasada, zaznaczyła, że "interwencja włoskich władz centralnych w tej sprawie jest dla obowiązkiem nie tylko prawnym, ale i moralnym przede wszystkich względem polskich żołnierzy, którzy oddali życie za wyzwolenie Włoch".

http://rzym.msz.gov.pl    

 3

Czytaj także