Świat o papieżu

Świat o papieżu

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Politycy i dostojnicy o zmarłym Janie Pawle II:
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso: "Jan Paweł II pozostanie w historii jako ktoś, kto odegrał istotną rolę w zjednoczeniu Europy oraz w rozwoju idei wolności i demokracji na naszym kontynencie. Europejczycy nigdy nie zapomną jego walki o pokój i o ludzką godność". "Pragnę wyrazić mój głęboki smutek na wiadomość o śmierci Jego Świątobliwości, Papieża Jana Pawła II. Komisja Europejska składa najszczersze kondolencje Watykanowi i wszystkim katolikom. Szczególne słowa solidarności pozwalam sobie skierować do Narodu polskiego, który w Karolu Wojtyle miał jednego z najbardziej poważanych synów".

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan: zmarły Ojciec Święty był "niezmordowanym orędownikiem pokoju". "Modliłem się za Niego, tak jak on modlił się za mnie, za pokój. (...) Ze wzruszeniem wspominam moje spotkania z Ojcem Świętym, a zwłaszcza to, kiedy siedzieliśmy razem w Jego prywatnych apartamentach dyskutując o tym, co zrobić w Kosowie. Bardzo troszczył się o świat, w którym żyjemy".

Liga Arabska: był "człowiekiem niosącym pokój, który zachęcał do dialogu między narodami i religiami." "To smutny dzień i jesteśmy bardzo zasmuceni jego utratą - powiedział Hiszam Jusef, rzecznik sekretarza generalnego Ligi Amra Musy. - Nigdy nie zapomnimy jego szlachetnego wsparcia dla uciskanych, m.in. Palestyńczyków."

Włochy pogrążone są w żałobie i we łzach po śmierci papieża Jana Pawła II - oświadczył prezydent Włoch Carlo Azeglio Ciampi w wystąpieniu nadanym przez wszystkie włoskie kanały telewizyjne.

Wraz ze śmiercią papieża Jana Pawła II "świat utracił obrońcę wolności" - oświadczył prezydent USA George W. Bush. W specjalnym oświadczeniu prezydent wraz z małżonką Laurą Bush podkreślił, że zmarły Ojciec Święty był inspiracją dla milionów Amerykanów.

Prymas Holandii, kardynał Adrianus Simonis: "Papież był światłem w zamęcie, wskazującym drogę jak latarnia morska w ciemnościach i burzy". Jan Paweł II wejdzie do historii jako jeden z największych papieży Kościoła.

Premier Belgii Guy Verhofstadt: "Nawet jeśli czasami Jego opinie nie były przez wszystkich podzielane, nikt nie zaprzeczy, że papież Jan Paweł II wywarł wpływ na historię drugiej połowy XX wieku. Odegrał między innymi niezaprzeczalną rolę w rozpadzie Związku Radzieckiego i upadku reżimów komunistycznych dawnego bloku wschodniego".

Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder uczcił pamięć zmarłego papieża Jana Pawła II, który - jak się wyraził - "zmienił nasz świat" i odegrał zasadniczą rolę w rozwoju pokojowej Europy.

Hanna Suchocka ambasador RP przy Watykanie: "Mam pełne przekonanie, że w dniu, w którym odszedł Jan Paweł II skończył się dla Polski i Polaków niezwykły czas. Rzadko kiedy w naszej polskiej historii byliśmy tak wysoko wyniesieni, jak dzięki temu pontyfikatowi". Obawiam się ona, że "gdy zabrakło papieża zmieni się również postrzeganie nas Polaków w świecie".

Biskup mińsko-mohylewski Antoni Dziamianka: Jan Paweł II walnie przyczynił się do rozwoju Kościoła katolickiego na Białorusi. "W czasie, gdy Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową, o Kościele na Białorusi można było powiedzieć, że był to Kościół milczenia. Kościół na Białorusi nie miał hierarchii, świątynie były zdziesiątkowane, parafie bez duszpasterzy, nie było seminariów duchownych. Dzięki troskliwej opiece papieża Polaka odrodziło się życie religijne na Białorusi".

Prezydent Valdas Adamkus: Litwa traci wielkiego i drogiego jej sercu przyjaciela oraz - razem z całą społecznością światową - jedną z najwybitniejszych postaci naszych czasów. "Od pierwszych dni swego pontyfikatu Ojciec Święty dobitnie przypominał światu o okupacji Litwy, jej dążeniu do niepodległości i zawsze opowiadał się za jej powrotem do społeczności niepodległych państw. (...) Całe życie papieża Jana Pawła było świadectwem wiary i  niezłomnej nadziei".

Premier Litwy Algirdas Brazauskas: Poparcie Jana Pawła II zaszczepiło w narodach Europy Środkowej i Wschodniej "nadzieję wolności i zachęcało do zmian w uciskanych krajach". Aktywność papieża wzmocniła autorytet Kościoła katolickiego na całym świecie i przyczyniła się do wzajemnego zrozumienia między różnymi wyznaniami.

Ambasador Litwy przy Stolicy Apostolskiej, były szef dyplomacji Algirdas SaudargasJan Paweł II wywarł "nadzwyczajny wpływ papieża na całą globalną politykę". Był człowiekiem, który zmienił bieg historii związanej z Litwą poprzez swój wielki wkład w doprowadzenie do szybszego upadku komunistycznego. Był to wielki papież, trudno ocenić wielkość jego dzieła.

Wicepremier Izraela Szimon Peres: "Papież Jan Paweł II (...) okazywał nie tylko wielkiego, ale i  pełnego dobroci ducha. Nawet jeśli reprezentował katolicyzm, udało mu się dzięki talentowi i swojej osobowości reprezentować globalne partnerstwo".

Premier Irlandii Bertie Ahern:"Zastanawiam się, czy doszłoby do tych wszystkich zmian we  Wschodniej Europie, gdyby nie było go tu przez ćwierć wieku. Myślę, że nie doszłoby. Papież miał wielki wpływ na te zmiany".

Vaclav Havel, były prezydent Czech: Wspaniały człowiek z wielką charyzmą, który w  zasadniczy sposób wpłynął na przyszłe losy i polityczny porządek dzisiejszego świata, "mój mądry i wyrozumiały spowiednik". Przypominając czas, kiedy krakowski kardynał - Karol Wojtyła został papieżem, Havel napisał: "bardzo się wtedy cieszyliśmy; myślę, że nawet tańczyliśmy wtedy z radości. Przeczuwaliśmy bowiem nie tylko to, iż na papieski stolec zasiada wspaniały człowiek z  wielką charyzmą, który otworzy drzwi do niespodziewanego renesansu chrześcijaństwa i - poprzez to - do uduchowienia ludzkości, ale który także w zasadniczy sposób wpłynie na przyszłe losy i polityczny porządek współczesnego świata. Późniejsze doświadczenia potwierdziły zasadność naszej ówczesnej radości". "Jan Paweł II zmarł jako męczennik, który sposobem, w jaki przeżywał nieodwracalny los, pokazał nam wszystkim, że ważne jest nie tylko, by umieć przyjąć swą śmierć, ale że nie mniej ważna jest walka o życie do  ostatniej sekundy, bo życie jest największym darem, jaki został nam dany".

Były prezydent ZSRR Michaił GorbaczowPapież Jan Paweł II "był humanistą numer jeden na naszej planecie. (...) Papież zdołał uczynić wiele nie tylko dla katolików, ale i dla całego świata".

Duchowy przywódca Tybetańczyków dalajlama:"Na samym początku naszej przyjaźni wyjawił mi prywatnie, że doskonale rozumie problem Tybetu, ponieważ doświadczył komunizmu w Polsce. Było to dla mnie wielką osobistą zachętą. (...) Jego Świątobliwość Jan Paweł II był osobą zdeterminowaną i głęboko uduchowioną, którą darzyłem wielkim szacunkiem i podziwem. Jego doświadczenie dotyczące Polski, wcześniej państwa komunistycznego, i moje własne kłopoty z komunistami, dały nam wspólną płaszczyznę".

Arcybiskup Ottawy, Marcel Gervais: "Nie jestem jedynym, który twierdzi, że powinien być nazywany Janem Pawłem Wielkim. (...) Niewielu papieży miało tytuł 'Wielki'."

Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta USA Jimmy'ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego: zmarły Ojciec Święty był "Papieżem Bezgranicznej Wiary i Nieśmiertelnej Nadziei". "W erze nowoczesnej, którą cechuje materializm i hedonizm, papież wskazał - przykładem i swoją tak bezpośrednią wiarą - że bez uduchowienia życie jest pustką i niepewnością. Charyzma Jego wiary i Jego osobowości była również źródłem Jego wielkiego wpływu na politykę światową (łącznie z upadkiem komunizmu), mimo że sam papież polityki nie uprawiał. Dlatego też stał się najbardziej wybitną postacią religijną, i pierwszą w historii, w skali światowej" - oświadczył były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Mam nadzieję, że papież - podkreślając w ten sposób swój globalny wymiar i jednocześnie korzenie polskie - zdecydował, że chce być pochowany w Wadowicach".

em, pap

 1

Czytaj także