Temat: Julia Przyłębska

Julia Przyłębska

Julia Przyłębska
Julia Przyłębska / Źródło: trybunal.gov.pl
Julia Przyłębska jest polską prawniczką. Od grudnia 2015 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Od 21 grudnia 2016 r. pełni funkcję prezesa TK.

Julia Przyłębska - życiorys

Julia Przyłębska urodziła się 16 listopada 1959 r. w Bydgoszczy. W 1982 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Od 1998 do 2001 r. pracowała na placówkach dyplomatycznych w Niemczech, m.in. jako radca Ambasady RP w Berlinie, a także w konsulacie w Kolonii. W 2001 r. została sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu i wróciła do orzekania w VII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. W 2003 r. ponownie zrzekła się stanowiska sędziego i rozpoczęła pracę dyplomaty w Ambasadzie RP w Berlinie. Przyłębska została odznaczona medalem Stowarzyszenia Żydów Kombatantów RP i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

1 grudnia 2015 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Przyłębskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnego dnia głównie głosami posłów wybrał ją na sędziego TK, określając w uchwale początek jej kadencji na dzień 9 grudnia 2015 r. Na to samo miejsce w Trybunale Konstytucyjnym Sejm VII kadencji wcześniej wybrał Andrzeja Sokalę. Sejm VIII kadencji podjął uchwałę „w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej” uchwały o wyborze Andrzeja Sokali, a Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 3 grudnia 2015 orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy dopuszczającego wybór przez Sejm VII kadencji dwóch sędziów w miejsce sędziów kończących kadencje w trakcie Sejmu VIII kadencji. 9 grudnia 2015 r. odebrał od Przyłębskiej ślubowanie. 12 stycznia 2016 r. została dopuszczona do orzekania przez prezesa TK.

Julia Przyłębska w Trybunale Konstytucyjnym

W grudniu 2015 r. Julia Przyłębska została wybrana przez Sejm RP na sędzię Trybunału Konstytucyjnego, a 21 grudnia 2016 r. została powołana przez prezydenta na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpiła na tym stanowisku Andrzeja Rzeplińskiego.

Powiązane teksty