Temat: Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski
Były prezydent Aleksander Kwaśniewski / Źródło: PAP / Rafał Guz
Aleksander Kwaśniewski — polski polityk. Prezydent RP w latach 1995-2000 oraz 2000-2005.

Aleksander Kwaśniewski urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X. W latach 1973-1977 studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatecznie nie zdał egzaminów i nie oddał pracy, przez co został wykreślony z listy.

Aleksander Kwaśniewski — działalność szkolna i studencka

Już w liceum Aleksander Kwaśniewski brał udział w zajęciach dodatkowych. Uprawiał lekkoatletykę w pierwszoligowym klubie BKS Iskra Białogard. W latach 1976-1977 był przewodniczącym rady uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Następnie został wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego w Gdańsku. Od 1977 do 1982 roku był członkiem władz naczelnych SZSP.

Oprócz organizacji pozarządowych działał w mediach. W latach 1981-1984 był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego "itd". Przez kolejny rok piastował posadę redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych”. Współtworzył pierwsze polskie czasopismo poświęcone tematyce komputerowej – „Bajtek”.

Początek kariery politycznej

W 1977 roku dołączył do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za rządów Zbigniewa Messnera (w latach 1985-1987) pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów ds. młodzieży. Następnie został przewodniczącym Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej, którym został do 1990 roku. Wtedy też zakończył pięcioletnią działalność jako członek prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Był uczestnikiem obrad plenarnych Okrągłego Stołu od lutego do kwietnia 1989 roku. Rok później wraz z Leszkiem Millerem i Józefem Oleksym stworzył Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej. Działał również przy organizacji koalicji pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej. Od 1991 do 2001 roku sprawował mandat posła w Sejmie I i II kadencji. Przez cały ten czas był przewodniczącym klubu parlamentarnego SLD.

Aleksander Kwaśniewski jako prezydent

Aleksander Kwaśniewski po raz pierwszy został prezydentem w 1995 roku. Wygrał w drugiej turze wyborów z walczącym o reelekcję Lechem Wałęsą. Za czasów swojej prezydentury współtworzył i uczestniczył w działaniach na rzecz przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Odrzucił również wniosek o wprowadzenie 15 województw i o wprowadzenie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W trakcie wyborów prezydenckich w 2000 roku ubiegał się o reelekcję. Wygrał już w pierwszej turze wyborów, zdobywając 53,9% głosów. W tej kadencji odrzucił projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Swoją decyzję motywował brakiem rekompensat dla osób, które nie mają obywatelstwa polskiego. To również za jego kadencji zakończono negocjacje dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Kolejne lata w polityce

Po zakończeniu prezydentury Aleksander Kwaśniewski działał w Fundacji „Amicus Europae”. Poza tym od 2006 roku prowadził wykłady na Edmund A. Walsch School of Foreign Service. W trakcie zajęć mówił o demokratyzacji Europy Wschodniej, polityce europejskiej i stosunkach europejsko-amerykańskich. Na Uniwersytecie Georgetown mówił natomiast o integracji europejskiej i Gazociągu Północnym.

Został przewodniczącym rady programowej centrolewicowej koalicji Lewica i Demokraci (2007 rok). Miał zostać kandydatem na premiera, gdyby koalicja osiągnęła sukces wyborczy. Jednak po dużo słabszych prognozach, niż były zakładane, Aleksander Kwaśniewski zdecydowało odejściu z polityki.

Aleksander Kwaśniewski poza polityką

W 2008 roku objął funkcję przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania. To grupa powołana przez Europejski Kongres Żydów, mająca na celu zwalczanie objaw rasizmu i antysemityzmu w Polsce. Oprócz tego zaangażował się w działania Jałtańskiej Strategii Europejskiej, której został przewodniczącym w 2010 roku.

We współpracy z Januszem Palikotem i kilkoma innymi politykami, w 2013 rok założył ruch Europa Plus. Było to stowarzyszenie i koalicja kilku centrowych i lewicowych ugrupowań politycznych. Rok później objął stanowisko członka rady dyrektorów ukraińskiego przedsiębiorstwa gazowego — Burisma Holdings.

Aleksander Kwaśniewski — kontrowersje

Aleksander Kwaśniewski podczas kampanii wyborczej utrzymywał, że ma wykształcenie wyższe. Oficjalnie zaprzeczyli temu prorektor oraz rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Przyznali, że Aleksander Kwaśniewski został skreślony z listy studentów.

Przekonywał, że nie miał nigdy nic wspólnego z działaniami na rzecz organów bezpieczeństwa publicznego. Materiały posiadane przez IPN wskazały jednak na to, że w latach 1983-1989 był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie "Alek".

Życie prywatne Aleksandra Kwaśniewskiego

Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego, Zdzisław, mieszkał w Wilnie, a po przesiedleniu pracował w urzędzie repatriacyjnym. W Białogardzie ukończył medycynę. Był chirurgiem i kierownikiem w przychodni kolejowej. Działał także jako sędzia piłkarski. Matka polityka, Aleksandra, również wychowywała się w Wilnie. Po II wojnie światowej zamieszkała w Białymstoku. Do zawarcia związku małżeńskiego pracowała jako pielęgniarka. Później zajmowała się domem.

23 listopada 1979 roku Aleksander Kwaśniewski wziął ślub cywilny z Jolantą Konty. Ślub kościelny (jednostronny) para wzięła natomiast dopiero w 2005 roku. Mają córkę Aleksandrę. Były prezydent deklaruje, że jest agnostykiem.

Powiązane teksty