Energiczny skok do przodu

Energiczny skok do przodu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Energiczny skok do przodu
Energiczny skok do przodu
PGE, Grupa Enea i Grupa Tauron ogłosiły nowe strategie na najbliższe lata. Mają się wpisywać w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa.

Aż trzy z czterech największych firm energetycznych w kraju ogłosiły ostatnio nowe strategie energetyczne. Mirosław Kowalik, prezes Enei, przyjęcie nowej strategii tłumaczy tym, że w obliczu istotnych zmian zachodzących w otoczeniu firmy niezbędne staje się dostosowanie modelu funkcjonowania grupy do nowych wyzwań. – Zapewni nam to przewagę konkurencyjną, oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy i niezbędny potencjał rozwojowy – wyjaśnia. Aby to osiągnąć, zarząd chce przekształcić Eneę w innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny, oparty na wiedzy, realizujący koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz efektywnie zarządzający aktywami. PGE i Tauron również mają świadomość potrzebnych innowacji. Dlatego wszystkie trzy firmy podjęły właśnie strategiczną współpracę w zakresie powołania centrum elektromobilności w Polsce.

Zdaniem Doroty Dębińskiej-Pokorskiej, eksperta ds. energetyki i partnera w firmie doradczej PwC, innowacyjność to słuszny kierunek dla polskiej energetyki. – Tempo zmian na świecie pokazuje, że przełomowe technologie zmieniają lub eliminują tradycyjne modele biznesowe, dlatego dzisiaj poszukiwanie nowych rozwiązań staje się niezwykle ważne, aby zapewnić firmie długoterminowe funkcjonowanie na rynku – mówi. Jak podkreśla, w przypadku tych firm przykładem innowacji będą np. nowe, niskoemisyjne technologie wytwarzania, nowa jakość obsługi klienta czy poszukiwanie nisz w celu wkomponowania energetyki w zmieniające się oblicze polskich miast. Ważne, aby w strategiach nie pomijać zapewnienia firmie fundamentów, czyli tych elementów, bez których nie będzie możliwe wdrożenie innowacji.

Enea: nacisk na innowacje

Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech nowych strategii i oczywistym nadrzędnym celem jest wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. W przypadku Grupy Enea strategia zakłada zwiększenie do 2025 r. o prawie 25 proc. (w porównaniu z 2015 r.) sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym. Wzrost ten ma być wynikiem rozbudowy konwencjonalnych mocy wytwórczych. Poza uruchomieniem bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice Enea planuje budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących, aby do 2025 r. zyskać dodatkowe moce. Jednocześnie grupa zakłada modernizację już istniejących bloków w Elektrowni Kozienice. Realizacja tych założeń ma się przełożyć na istotny wzrost znaczenia firmy w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki temu łączna moc konwencjonalnych źródeł wytwarzania do 2025 r. może wzrosnąć prawie dwukrotnie.

Istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być też inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla, tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle), o mocy 300500 MW. Firma zamierza także postawić na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty). W zakresie odnawialnych źródeł energii grupa chce się koncentrować przede wszystkim na wzroście efektywności posiadanych aktywów, szansę na rozwój upatrując w hybrydowych odnawialnych źródłach energii (OZE).

W nowej strategii Enea planuje utrzymać pozycję lidera efektywności m.in. poprzez program „Kopalnia inteligentnych rozwiązań”. Ma on wdrażać innowacje technologiczne oraz IT prowadzące do dalszego wzrostu efektywności wydobycia i automatyzacji pracy pod ziemią. Firma wykorzysta najlepsze praktyki w zarządzaniu kopalnią do rozwoju nowej linii biznesowej – usług operatorskich zakładów wydobywczych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei istniejący już podmiot, Enea Innovation, stanie się centrum wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Enea zakłada też utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu dystrybucji. Firma będzie również inwestować w inteligentną sieć dystrybucyjną, rozpoczynając transformację z dostawcy energii elektrycznej w kierunku przedsiębiorstwa multiusługowego.

– Chcemy, aby Enea stała się aktywna w takich segmentach, jak rozwój mikroi makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich czy też rozwiązań z zakresu internetu rzeczy – np. inteligentny dom czy inteligentna firma. W przyszłości grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym jako operator infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń – zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Firma chce też podnieść efektywność nakładów inwestycyjnych, zoptymalizowała więc wydatki inwestycyjne na OZE i źródła kogeneracyjne oraz sieci ciepłownicze. Wygenerowane w ten sposób środki umożliwią Enei większe inwestycje rozwojowe.

PGE: poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała swoją strategię biznesową do roku 2020. Zgodnie z jej założeniami firma planuje poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu. PGE będzie się starać o zmaksymalizowanie zwrotu z zainwestowanego kapitału, w czym ma pomóc program rozwoju nowoczesnej energetyki konwencjonalnej oraz nowych technologii i modeli biznesowych. Celem jest m.in. co najmniej 40-procentowy udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju po roku 2020. – Grupa PGE dostosowuje się do świata, w którym zmiany dokonują się dynamicznie i tylko najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta firmy mają szansę rozwoju. Stawiamy na nowoczesność technologiczną i zarządczą oraz rozwój nowych obszarów biznesu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Aby poprawić efektywność kosztową, spółka do 2020 r. planuje zmniejszyć koszty o 500 mln zł w stosunku do roku 2016. Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów w tym okresie o mniej więcej 3,5 mld zł wobec obecnych prognoz. Ponadto PGE chce obniżyć nakłady modernizacyjno -odtworzeniowe o mniej więcej 500 mln zł, m.in. wprowadzając system zintegrowanego zarządzania majątkiem produkcyjnym.

Równocześnie analizuje kolejne inwestycje w energetykę konwencjonalną, np. w należącej do grupy elektrowni Dolna Odra. Spółka będzie również modernizować elektrownie i elektrociepłownie, aby odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych. Po 2020 r. PGE zamierza realizować nowy program inwestycyjny, uzależniony od wybranych opcji strategicznych (rozwój nowoczesnej energetyki węglowej, morskich farm wiatrowych czy elektrowni jądrowej). – Wybierzemy technologię, która przyniesie akcjonariuszom najwyższą wartość, a Polsce bezpieczeństwo energetyczne po racjonalnych kosztach. Liczymy, że sprzyjać nam będą krajowe regulacje – wyjaśnia Henryk Baranowski.

Grupa zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 r. wytwarzać ok. 25 proc. krajowej produkcji energii z OZE. Do rozważanych opcji należą też: budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1000 MW, realizacja najbardziej zaawansowanych projektów wiatrowych na lądzie, wzrost współspalania biomasy w przeznaczonych do tego instalacjach oraz wzrost zaangażowania w segment mikroinstalacji. Grupa będzie również bardziej aktywna pod względem efektywności energetycznej, co w założeniu ma wykreować markę PGE jako lidera tego rynku. Równocześnie PGE zwiększy zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii energetycznych, tworząc nowoczesną, kompleksową ofertę dla klienta, zgodnie z wymaganiami zmieniającego się otoczenia.

Tauron: poprawa efektywności

Jednym z priorytetów nowej strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025 jest zapewnienie stabilności finansowej grupy. Strategia przewiduje, że w 2020 r. zysk netto wyniesie ponad 4 mld zł, a minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto pójdzie na dywidendę (w perspektywie długoterminowej). Jednocześnie grupa chce, aby inicjatywy strategiczne dały efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł, a nakłady na innowacje wyniosły 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

– Ta strategia wyznacza priorytety, które przekształcą grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału – zapewnia Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA.

Tauron chce to osiągnąć, wdrażając przyjęty w marcu 2016 r. „Program poprawy efektywności” zakładający uzyskanie w latach 2016-2018 1,3 mld zł oszczędności. 1,9 mld zł oszczędności w ciągu najbliższych czterech lat ma przynieść z kolei ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Firma zamierza również wstrzymać budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza, co pozwoli zaoszczędzić 1,5 mld zł.

– W procesie przygotowywania strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy Tauron. Przyjęte misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta –wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Tauron rozważa też nowe możliwości finansowania. Przykładem może być projekt budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W jego ramach firma zakłada wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem że objęty przez nich ich pakiet nie będzie kontrolny. Jak podkreśla Remigiusz Nowakowski, planowana zmiana to dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową Grupy Tauron.

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w Zakładzie Górniczym Janina, Zakładzie Górniczym Sobieski (budowa szybu) oraz inwestycje w Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. Do 2020 r. wartość nakładów w tym obszarze wyniesie ok. 1,3 mld zł. Z kolei po 2020 r. wśród kierunków inwestycyjnych oprócz energetyki regulowanej ma się znaleźć także nowa energetyka. Tauron postawi też na rozwój elektromobilności, rozwiązań dla inteligentnego domu oraz inteligentnego miasta, a także usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej nowa strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

– Pozwoli to przekształcić grupę w nowoczesny podmiot o stabilnej sytuacji finansowej z bogatą ofertą produktów i usług odpowiadającą na oczekiwania klientów – zapewnia Jarosław Broda.

Więcej możesz przeczytać w 43/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 43/2016 (1759)

 • Wprost o tym, co ważne i aktualne23 paź 2016, 20:00"Wprost" okazał się wiceliderem cytowalności wśród ogólnopolskich tygodników opinii – jak podała firma badawcza Newton Media, podsumowując wrzesień.3
 • Pochwała niekonsekwencji23 paź 2016, 20:00Generalnie politycy powinni dotrzymywać słowa. W Polsce się utarło, że przed wyborami poszczególne partie organizują dla swoich wyborców koncert życzeń, z którego dzień po kampanii wyborczej niewiele zostaje. Pod tym względem PiS jest absolutnym...3
 • Niedyskrecje parlamentarne23 paź 2016, 20:00O czym posłowie rozmawiają na sejmowych korytarzach? Czego można się dowiedzieć w kuluarach i co naprawdę słychać w polityce? O tym co tydzień w naszych "Niedyskrecjach parlamentarnych". W tym tygodniu Joanna Miziołek i Eliza Olczyk piszą o tym,...8
 • Białe niedźwiedzie i czarne charaktery, czyli ruszamy na Madryt, a potem na Moskwę.23 paź 2016, 20:00MINISTER OBRONY W UDERZENIU. Antoni Macierewicz najpierw odkrył na YouTubie film demaskujący wiadomy spisek Tuska z Putinem. Potem było jeszcze o spisku francusko-rosyjskim dotyczącym jakichś Mistrali (to chyba daleka rodzina Caracali). A na...14
 • Gowin: „Nie podniesiemy podatków. Chcę ulżyć biznesmenom”23 paź 2016, 20:00Rozmowa z Jarosławem Gowinem, wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego16
 • Gowin: Nie podniesiemy podatków. Chcę ulżyć biznesmenom23 paź 2016, 19:00– Nie będziemy podnosić podatków – zapowiada w wywiadzie dla "Wprost” wicepremier Jarosław Gowin. – Rozmawiałem na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim. Był równie jak ja zdumiony rzekomymi planami, które przypisują nam media – dodaje szef resortu...16
 • PiS w uścisku frankowiczów23 paź 2016, 20:00Ustawa frankowa może być pierwszą wielką, niezrealizowaną obietnicą PiS. Partia rządząca niezbyt się tym jednak martwi, uważając, że frankowicze to nie jej elektorat.21
 • Banki przegrywają franki23 paź 2016, 20:00Pierwsze prawomocne wyroki wymazujące franki z umów kredytowych mogą oznaczać przełom w polskich sądach i być sygnałem dla banków, że może pora iść ze swoimi klientami na ugodę.24
 • Odroczenie, zawieszenie czy energiczne działanie23 paź 2016, 20:00Start reformy edukacji może zostać przesunięty o dwa, a może nawet trzy lata. Z informacji „Wprost” wynika, że do tej korekty kalendarza zmian w oświacie przekonują Jarosława Kaczyńskiego wpływowe osoby z rządu.26
 • Dobry wniosek to podstawa23 paź 2016, 20:00Starając się o unijne dofinansowanie, w projekcie trzeba uwzględnić m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami niezależnie od tego, jakiego typu przedsięwzięcie chcemy zrealizować.29
 • Ostatnia walka prezesa NIK23 paź 2016, 20:00Po przegłosowaniu wniosku o uchylenie Krzysztofowi Kwiatkowskiemu immunitetu zacznie się rozgrywka o zawieszenie go jako szefa NIK.30
 • Bielan: „Kaczyński nie jest kapłanem. Nie trzeba się przed nim spowiadać”.23 paź 2016, 20:00Z Adamem Bielanem, wicemarszałkiem Senatu, rozmawiali Olga Wasilewska i Marcin Dzierżanowski32
 • Samorządowcy spotkali się z ministrami23 paź 2016, 20:00Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej było jednym z głównych wydarzeń Kongresu Samorządowego w Opolu.36
 • Gruby, znaczy winny. Obżera się, niech cierpi23 paź 2016, 20:00Grubego można obrażać. Można pomijać w awansach, śmiać się z niego w szpitalu, dyskryminować w liniach lotniczych. Bo utył na własne życzenie. To myślenie jest typowe, błędne i krzywdzące. Grubi dopiero uczą się, jak mówić innym „dość!”.38
 • E-sport goni sport23 paź 2016, 20:00Zamiast ringów – komputery, zamiast rękawic bokserskich – konsole do gier. Za to duch rywalizacji ten sam, co w prawdziwym sporcie. Podobnie jak pieniądze, które w e-sporcie są coraz większe.42
 • Sebastian Kulczyk może przejąć piwnego giganta23 paź 2016, 20:00Przed nami jedna z największych transakcji w historii Polski. Pod młotek trafi warta 2 mld euro Kompania Piwowarska. Ta sama, którą kiedyś tworzył Jan Kulczyk.45
 • Skandynawskie eldorado dla Polaków23 paź 2016, 20:00W Norwegii, Szwecji i Islandii szuka się do pracy polskich specjalistów. Mogą tam zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. I nikt im nie powie – jak w Wielkiej Brytanii po Brexicie – „wynocha”.48
 • Rady nadzorcze do likwidacji?23 paź 2016, 20:00PIOTR RYBICKI Niedawne wydarzenia wokół rad nadzorczych z polityką w tle skłaniają do głębszego zastanowienia się, czy i co zmienia się w ich funkcjonowaniu. A wręcz do postawienia fundamentalnego pytania, być może obrazoburczego dla ludzi...51
 • Obszarnicy23 paź 2016, 20:00Najwięksi polscy rolnicy zarządzają swoimi gospodarstwami tak jak profesjonalni menedżerowie. Ich obroty idą w setki milionów złotych.52
 • Firma urośnie dzięki e-nasionom23 paź 2016, 20:00Jak zamienić sezonowy biznes szkółkarski w handel nasionami, który będzie działał przez cały rok? Z pomocą przychodzą eksperci programu „Firmowe ewolucje”.54
 • Kujawskie Orły rozdane23 paź 2016, 20:00W Toruniu nagrodziliśmy najlepszych przedsiębiorców i laureatów Orłów „Wprost” z regionu kujawsko-pomorskiego.55
 • Hossa Bessa23 paź 2016, 20:00Banki i lajki Instytut Monitorowania Mediów sprawdził, co polscy internauci sądzą o bankach. Najbardziej internet huczy o PKO BP. Co czwarta wzmianka czy komentarz dotyczy właśnie tego banku. Na drugim miejscu znalazł się mBank (13,4 proc.), na...56
 • Know-How23 paź 2016, 20:00Nadjeżdża auto bez kierowcy TESLA ZNOWU PRZYSPIESZA. FIRMA OGŁOSIŁA, ŻE NIE ZAMIERZA CZEKAĆ DO 2020 R. z wprowadzeniem w pełni autonomicznego samochodu – zrobi to już w przyszłym roku. Elon Musk przy okazji ogłoszenia tej decyzji pokazał film, na...58
 • Energiczny skok do przodu23 paź 2016, 20:00PGE, Grupa Enea i Grupa Tauron ogłosiły nowe strategie na najbliższe lata. Mają się wpisywać w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa.60
 • Nowoczesna edukacja finansowa – „Brawo Bank AR”23 paź 2016, 20:00Jak prowadzić edukację finansową dzieci? PKO Bank Polski wykorzystuje najnowsze technologie, m.in. aplikację w rozszerzonej rzeczywistości.65
 • Seks, kłamstwa i wybory prezydenckie23 paź 2016, 20:00Seks, seks i jeszcze raz seks. Obyczajowe skandale stały się głównym tematem kampanii prezydenckiej w USA.66
 • Niezatapialny23 paź 2016, 20:00Nicolas Sarkozy wraca jako kandydat na prezydenta, i to pomimo że ostatnie cztery lata spędził niemal wyłącznie na tłumaczeniu się z zarzutów korupcyjnych72
 • Tragiczne losy Muszkieterów23 paź 2016, 20:00Jedna z pierwszych skutecznych organizacji okupacyjnego podziemia padła ofiarą politycznej wendetty, która zadaje kłam mitowi o nieskazitelnym monolicie Polskiego Państwa Podziemnego.74
 • Nobliści rozszyfrowali umowy23 paź 2016, 20:00Dawno nie nagrodzono Noblem z ekonomii badań tak bliskich codziennemu życiu. W teorii kontraktów Harta i Holmströma każdy znajdzie coś dla siebie.78
 • Złodzieje płodności23 paź 2016, 20:00Rozwijają się latami, często nie dając objawów. Przedstawiamy najczęstsze choroby ginekologiczne, które mogą uniemożliwić zajście w ciążę.80
 • Czesław Mozil: Jak zszedłem na psy i zostałem menelem23 paź 2016, 20:00W filmie „Szkoła uwodzenia Czesława M.” warszawski celebryta otwiera szkołę podrywu. Czy Czesław Mozil, enfant terrible polskiej piosenki, namiesza też w polskim kinie?82
 • Szymborska i jej mężczyzna23 paź 2016, 20:00„Nie wszystko się da zamienić na słowa i nie wszystko się powinno” – pisała Wisława Szymborska do Kornela Filipowicza. W trwającej ponad dwadzieścia lat korespondencji oboje – poetka, późniejsza noblistka, i wybitny prozaik – byli wierni tej...86
 • Harry Potter nie zramolał23 paź 2016, 20:00Harry Potter dorósł. Na świat patrzy teraz zza urzędniczego biurka. Na szczęście jednak się nie zestarzał. Ósmy tom przygód najsłynniejszego czarodzieja właśnie trafił do księgarń. I wcale nie jest to powieść.90
 • Książki23 paź 2016, 20:00Twardoch w uderzeniu Król” to najlepiej napisana książka Szczepana Twardocha. Może dlatego, że jest to w jego dorobku rzecz najbliższa literaturze rozrywkowej, co wydaje się zresztą właściwą drogą dla tego autora. Ale po kolei. Większość wydarzeń...94
 • Sztuka to gra23 paź 2016, 20:00Spectra Art Space zaprasza na wystawę Ryszarda Winiarskiego – artysty, malarza, wybitnego pedagoga, prekursora sztuki konceptualnej. Jest to już kolejna odsłona cyklu Spectra Art Space Masters.95
 • Muzyka23 paź 2016, 20:00Umarli Królowie, niech żyją Królowie Muzycy Kings of Leon przyznają, że po etapie oszałamiającej stadionowej kariery zatęsknili za kultowym statusem, jaki mieli na początku swojej drogi. Poprzednie dwie płyty Królów były kierowane do bliżej...96
 • Film23 paź 2016, 20:00Opowieści o bezradności Prosta historia o morderstwie” to kryminał, w którym najmocniejsze nie są sceny przemocy, lecz obraz chłopca piorącego prześcieradło, bo zmoczył się ze strachu przed ojcem. To opowieść o bezradności, o polskim mężczyźnie:...97
 • Brak zgody na niemieckie przywództwo w UE23 paź 2016, 20:00DANIEL KAWCZYNSKI Brexit wyzwolił potężne siły w Europie. Z jednej strony mamy arcyfederalistów – jak panowie Schulz i Juncker wraz z ich duchową przywódczynią Angelą Merkel, którzy wyciągają najgorsze pomysły centralizacji Europy, przez lata...98