Ustawa Gowina pod groźbą weta

Ustawa Gowina pod groźbą weta

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Wicepremier i minister nauki wiedział, jak sobie zapewnić przychylność rektorów, ale na drodze jego reformy stoi jeszcze Pałac Prezydencki.

Na Uniwersytecie Warszawskim strajk. Po raz pierwszy od 30 lat zaprotestowali studenci. W miniony wtorek weszli do Pałacu Kazimierzowskiego, w którym mieści się rektorat UW, i z balkonu rozwinęli transparenty „Żądamy demokratycznych uniwersytetów”, „Nie oddamy autonomii”. To ich sprzeciw wobec nowelizacji ustawy regulującej szkolnictwo wyższe. Konstytucją dla Nauki bądź też ustawą 2.0 w ubiegłym tygodniu zajmowała się sejmowa komisja ds. edukacji, nauki i młodzieży. Nowa ustawa to flagowy projekt wicepremiera

i ministra nauki Jarosława Gowina. Zanim trafiła do Sejmu, prace nad nią trwały ponad dwa lata. Studenci UW zorganizowani w Akademickim Komitecie Protestacyjnym zgłosili 11 postulatów. Wśród nich: demokratyzację uczelni, zwiększenie autonomii szkół wyższych, utrzymanie struktury wydziałowej, gwarancje transparentności. Pojawiły się także żądania natury finansowej. W miniony piątek strajk rozpoczęli studenci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Nie” Dla rad uczelni

Protest studentów to nie pierwszy krytyczny głos płynący z UW pod adresem ministerstwa. W kwietniu uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Naukowa Instytutu Socjologii UW, wyrażając „zaniepokojenie kształtem i trybem proponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego”. Socjologowie z UW stwierdzili, że planowane rozwiązania oznaczają „nadmierną, dysfunkcjonalną centralizację i uznaniowość w zarządzaniu całą nauką, uniwersytetem, a także w kształtowaniu karier akademickich”. Ich zdaniem proponowana ustawa podcina korzenie samorządności i godzi w podstawy wolności akademickiej. Wskazują, że do takiej sytuacji ma doprowadzić likwidacja bądź marginalizacja rad wydziałów i senatów uczelni, które zastąpić mają o wiele większa niż obecnie władza rektorska i nowy twór, czyli rada uczelni. Z naszych informacji wynika, że uchwała Instytutu Socjologii UW nie spodobała się rektorowi Marcinowi Pałysowi. – Władze instytutu zostały zaproszone na rozmowę do rektora, a ten miał im przekazać, że UW w sprawie reformy wypowiada się jednym głosem i jest to głos przychylny zmianom – twierdzi nasz rozmówca. Przychylności wielu rektorów wobec reformy Gowina trudno się dziwić. Wpływowy polityk obozu Zjednoczonej Prawicy uważa, że minister nauki zdobył ją w prosty sposób: – W nowelizacji zapewnił rektorom większą władzę oraz większe wpływy, a co więcej, dał im możliwość, aby mogli rządzić dłużej, niż to wynika z przepisów obecnej ustawy – opowiada. O co chodzi? W 2011 r. ówczesna minister nauki Barbara Kudrycka wprowadziła na uczelniach dwukadencyjność.

Rok później na większości uczelni odbyły się wybory rektorskie na czteroletnią kadencję. Kolejne miały miejsce w 2016 r. Obecna kadencja kończy się za dwa lata. Dla sporej części urzędujących obecnie rektorów jest ona druga i już ostatnia. Ale ustawa Gowina, chociaż także zakłada dwukadencyjność, ma to zmienić. – Jeżeli jego rozwiązania wejdą w życie, to zapewne zostanie przyjęta zasada, że kadencje liczy się od daty wejścia w życie nowego prawa, czyli o stanowisko rektora będą mogli się ubiegać wszyscy, z zerowym kontem – wyjaśnia nasz rozmówca. Już wcześniej interpretowano w ten sposób prawo o szkolnictwie wyższym. Wspomniana ustawa Kudryckiej wprowadziła wymóg zrobienia habilitacji w ciągu ośmiu lat, tyle że czas ten zaczęto liczyć od momentu wejścia w życie ustawy. Stanowisko rektora to nie tylko władza, splendor i zaszczyty, ale też niemałe pieniądze. Rektorskie pensje w uczelniach publicznych wynoszą średnio ok. 30 tys. zł, ale w tych największych może to być nawet dwa razy tyle.

Warunki prezydenckie

Rektorskie wsparcie może jednak nie wystarczyć, by Ministerstwo Nauki przeforsowało projekt ustawy w zakładanym przez siebie kształcie. Na drodze stoi jeszcze Pałac Prezydencki, wspierany po cichu przez tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie są przychylni zmianom proponowanym przez Gowina. Działająca przy prezydencie Andrzeju Dudzie Narodowa Rada Rozwoju zgłosiła wiele obiekcji do reformy Gowina. Z naszych informacji wynika, że prezydenccy doradcy postawili cztery bezwzględne warunki, z których Gowin miał na razie spełnić tylko jeden. Chodzi o wycofanie się z uproszczonej ścieżki habilitacji. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Nauki otrzymanie europejskiego grantu naukowego miało być jednoznaczne z habilitacją, niezależnie od tego, czy grant ten zostałby zrealizowany. Nie został natomiast spełniony warunek powrotu do wieku emerytalnego 70 lat dla profesorów. Projekt ustawy zakłada obniżenie go do 65 lat, co zdaniem ekspertów doprowadzi do marnotrawienia kapitału intelektualnego kadry profesorskiej. W projekcie ustawy nie zmieniono także terminu wdrożenia nowego systemu oceny parametrycznej uczelni. Miałby on obowiązywać od razu po wejściu w życie nowego prawa, a jego szczegółowe kryteria nie są znane. Naukowcy postulują, aby odroczyć to o cztery lata. Ostatni niespełniony warunek dotyczy zmian w systemie finansowania uczelni. Zmiany te będą szczególnie dotkliwe dla kierunków nauk humanistycznych i społecznych, bo dla nich nakłady ze środków publicznych będą niższe nawet o kilkanaście procent. Z informacji „Wprost” wynika, że w środę wicepremier Gowin został wezwany w tej sprawie do Pałacu Prezydenckiego. – W tych kwestiach stanowisko prezydenta jest jasne. Jeżeli te postulaty nie zostaną zrealizowane, należy spodziewać się jego oporu przy podpisaniu tej ustawy, z wetem włącznie – twierdzi nasz informator znający kulisy pracy Narodowej Rady Rozwoju.

Tromtadracja ustawodawcza

O możliwym prezydenckim wecie mówią też politycy PiS, którzy od początku byli przeciwni tej ustawie. Największym jej przeciwnikiem był Ryszard Terlecki, przewodniczący klubu PiS. Nie przebierał w słowach. W lutym oświadczył, że nie ma zgody na tę ustawę, bo w projekcie są elementy nie do przyjęcia. Wymienił koncepcję przekazania pełnej władzy rektorom oraz wprowadzenie rad uczelnianych. Dodał, że nazywanie tej ustawy Konstytucją dla Nauki jest „tromtadracją ustawodawczą”. Sytuacja zmieniła się pod koniec marca, kiedy projekt Gowina błyskawicznie został przyjęty przez rząd, a dzień później dostał osobiste poparcie od Jarosława Kaczyńskiego. – Ja tę ustawę popieram i uczynię wszystko, aby ona przeszła – powiedział wtedy prezes PiS. Tyle że nieprzychylni ustawie posłowie PiS nie składają broni. – Pomijając krytykę modelu funkcjonowania uczelni, w projekcie Gowina są kwestie niezgodne z konstytucją. Chodzi tu o wprowadzenie rady uczelni – mówi jeden z nich. Rada uczelni to ma być nowy organ, jego członków będzie wybierał uczelniany senat, a połowa z nich ma pochodzić spoza środowiska akademickiego. Rada ma współpracować z rektorem przy zarządzaniu uczelnią, ale też wskazywać kandydatów do funkcji rektora. Krytycy widzą zagrożenie, że będą do niej wpychani politycy czy też biznesowi lobbyści, którzy będą chcieli wykorzystywać uczelnie do prywatnych celów. – Ustanowienie takiej rady jest niezgodne z konstytucyjną zasadą autonomii uczelni, która oznacza jej niezależność wobec jakichkolwiek grup wpływu – uważa jeden z polityków PiS. Pojawiają się też inne obawy natury politycznej. – Władze większości uniwersytetów mają obecnie poglądy liberalno-lewicowe. Przekazanie rektorom właściwie nieograniczonych uprawnień w zarządzaniu kadrami i prostego mechanizmu do usuwania pracowników akademickich [wystarczać będzie jedna negatywna ocena pracy – red.] może doprowadzić do tego, że konserwatyści zostaną wyrugowani bądź zmarginalizowani na uczelniach – słyszymy z klubu PiS. Poseł tej partii prof. Włodzimierz Bernacki napisał o tym wprost na Twitterze: „Za sprawą ustawy 2.0 prawicowa profesura może zacząć się pakować”.

Jarosław Gowin od krytyki się odcina. Twierdzi, że projekt zawiera postulaty, które zgłosiło samo środowisko akademickie, a które dodatkowo zostały poddane długim debatom i ocenom. Nie rozumie zarzutu o upolitycznianie uczelni. – Ustawa przewiduje powołanie rady, ale wszystkie te osoby będą wybierane przez senat uczelni. Takie organy są wprowadzane w wielu krajach europejskich – powiedział wicepremier Gowin. Jego zdaniem szkoły wyższe mają tendencję do zamykania się, a on chce to środowisko nieco rozhermetyzować. „Senat i rektor, kluczowe organy decyzyjne uczelni, będą obsadzane na podstawie demokratycznych wyborów. Rektora będzie wybierać wyłącznie kolegium elektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez radę uczelni. Wszyscy członkowie rady uczelni – nowego organu przewidzianego w Konstytucji dla Nauki – będą wybierani przez pochodzący z demokratycznych wyborów senat uczelni. Jednocześnie przewodniczący samorządu studenckiego ma zagwarantowane w radzie jedno miejsce” – czytamy w odpowiedzi resortu nauki na postulat studentów. Łagodniej do tematu podchodzi klub PiS. Jego rzeczniczka Beata Mazurek, gdy na UW już trwał strajk, powiedziała, że jest jeszcze czas, by wyjaśnić wątpliwości co do zapisów ustawy, a jeśli okaże się to konieczne, zmiany będą wprowadzane w parlamencie. Ustawą przed kilkunastoma dniami zajmowali się posłowie z sejmowej komisji ds. edukacji, nauki i młodzieży. Projekt z ponad 150 poprawkami został skierowany do dalszych prac w parlamencie. Czasu jest coraz mniej, bo Ministerstwo Nauki chce, aby nowe prawo zaczęło obowiązywać od najbliższego roku akademickiego, czyli 1 października 2018 r. Drugie czytanie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym odbędzie się najprawdopodobniej w tym tygodniu. Na razie coraz więcej instytucji wspiera akcję protestacyjną na UW. Studenci otrzymali poparcie od Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, związkowców i wielu wydziałów z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lista wspierających wciąż się wydłuża. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 24/2018
Więcej możesz przeczytać w 24/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2018 (1839)

 • Sportowa historia zatacza koło 10 cze 2018, 20:00 Pamiętam, jak w czasach słusznie minionych zewsząd było słychać (zwłaszcza w szkole), że sport w ogóle, a igrzyska olimpijskie w szczególe mogą pomóc zaprowadzić pokój na świecie. Oczywiście Związek Sowiecki gotowy był walczyć o... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 10 cze 2018, 20:00 PIS JUŻ NIE CHCE ZAOSTRZAĆ USTAWY ANTYABORCYJNEJ. Politycy twardego jądra tej partii liczą na to, że do końca kadencji Sejmu, czyli do przyszłorocznych wyborów, sprawa nie wróci na salę plenarną Sejmu. – Z ostatnich badań wynika, że... 6
 • Obraz tygodnia 10 cze 2018, 20:00 200 mln euro za tyle można sobie wykupić Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium Wygrana Joanna Kulig Zachwyciła na festiwalu w Cannes. Po krajowej premierze „Zimne j wojny” fala uznania dla jej aktorstwa wznosi się nadal Przegrany... 10
 • Info radar 10 cze 2018, 20:00 SPORT Wigilia z Błaszczykowskim Robert Lewandowski jest najbardziej rozpoznawalnym polskim piłkarzem, ale pozostałych naszych reprezentantów dystansują prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz selekcjoner Adam Nawałka – wynika z badania Havas... 12
 • Dekoncentracja, czyli stłucz pan termometr 10 cze 2018, 20:00 BOHATER SEKSSKANDALU W PIS ZOSTAŁ ZAWIESZONY W PRAWACH CZŁONKA PARTII I KLUBU PARLAMENTAR- NEGO. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało też, że zostanie on usunięty z dwóch bardzo prestiżowych komisji: śledczej, badającej... 13
 • Putin czaruje Austrię 10 cze 2018, 20:00 ROSYJSKI PREZYDENT ZAPEWNIA W WIEDNIU, ŻE OSŁABIANIE UE NIE JEST JEGO CELEM. Mówi prawdę, bo jego celem jest Europa silna i zaprzyjaźniona z Rosją, za to skłócona z USA. Wbijanie klinów w jedność Zachodu wychodzi Władimirowi Putinowi... 14
 • Burzliwe życie Lejba F. 10 cze 2018, 20:00 LEJB FOGELMAN, PRAWNIK, CELEBRYTA, FILOZOF I POETA, NAPISAŁ KSIĄŻKĘ O SWOIM ŻYCIU. W naszej narcystycznej epoce schyłkowego patriarchatu modny to dziś pomysł i modna forma: prosi się kolegę z dobrym piórem o przeprowadzenie wywiadu (w... 15
 • O drapieżcach 10 cze 2018, 20:00 CZYTAM, WCIĄGNIĘTY PO USZY, BIOGRAFIĘ ANTONIEGO MACIEREWICZA I TRAFIAM NA DROBNY EPIZOD. Andrzej Celiński (warto dodać, w latach KOR bohater, a na dodatek sąsiad, więc na dodatek bohater mojej młodości) opisuje, jak kilka lat temu... 15
 • Nowe rozdanie w obozie władzy 10 cze 2018, 20:00 Powrót prezesa ze szpitala na Nowogrodzką oznacza wzmocnienie pozycji Mateusza Morawieckiego. Premier coraz poważniej myśli o autorskiej rekonstrukcji rządu. 16
 • Ustawa Gowina pod groźbą weta 10 cze 2018, 20:00 Wicepremier i minister nauki wiedział, jak sobie zapewnić przychylność rektorów, ale na drodze jego reformy stoi jeszcze Pałac Prezydencki. 22
 • Dwaj protagoniści 10 cze 2018, 20:00 W Warszawie i paru innych miastach trwa konflikt o nazwy ulic. Bogu dzięki nie ma takiego konfliktu w moim rodzinnym Krakowie, gdyż pierwsza rada miejska, wybrana w 1990 r., z automatu przywróciła dawne nazwy ulic, za jednym zamachem... 25
 • Macierewicz i pieniądze sekty Moona 10 cze 2018, 20:00 W latach 80. Antoni Macierewicz próbował budować ośrodek opozycyjny alternatywny wobec podziemnej Solidarności. Jednym ze źródeł finansowania miały być pieniądze sekty Moona. 26
 • Jak się rozbija prawicę 10 cze 2018, 20:00 PiS może dołączyć do listy formacji, które w swoim długim politycznym życiu rozbijał wewnętrznie i porzucał Antoni Macierewicz. 32
 • Seks nas wyzwoli 10 cze 2018, 20:00 Ja tam uważam, że zawsze lepszy poseł ciupciający niż nieciupciający. Wszyscy się rzucili na biednego posła Piętę. Dajcie spokój, o co tyle hałasu? Wielu (jeśli nie większość) facetów pcha się do polityki, bo władza to... 33
 • Nowe narkotyki, czyli dopki na legalu 10 cze 2018, 20:00 Polacy nie wiedzą, co zażywają, a dilerzy nie wiedzą, co sprzedają. Narkotyki wymknęły się spod kontroli państwa, lekarzy i samych użytkowników. 35
 • Jak mądrze pomóc dziecku 10 cze 2018, 20:00 Bądź przyjacielem swojego dziecka. Ono chce mówić prawdę – radzi Maria Banaszak, terapeutka z Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar. 38
 • Wielki mecz Putina 10 cze 2018, 20:00 Piłkarskie mistrzostwa świata mają pokazać, że Rosja rośnie w siłę i odnosi same sukcesy. Zmaganiom sportowym towarzyszą polityczne. 40
 • Piłka nożna uczy pokory 10 cze 2018, 20:00 O szanse Polaków na mundialu pytamy Davida Villę, zwycięzcę mistrzostw świata i mistrza Europy. 44
 • Nie jesteśmy faworytami 10 cze 2018, 20:00 Z Polski ucieka każdy piłkarz. Eksportujemy młodych, a importujemy dziadków u schyłku kariery albo Czechów czy Słowaków, których nikt nie chciał na Zachodzie. I czarujemy się, że jest fajnie – mówi Krzysztof Stanowski, twórca serwisu Weszlo.com. 46
 • Można wsiąknąć 10 cze 2018, 20:00 Zawody triatlonowe dają zastrzyk adrenaliny, endorfin i dobrej energii od kibiców na trasie – mówi Krzysztof Wieszczek, aktor filmowy i teatralny. 49
 • Niedziela dla dużych i bogatych 10 cze 2018, 20:00 Zakaz handlu w niedziele sprawił, że Polacy robią zakupy na zapas, głównie w Biedronce i Lidlu. Tracą sklepy osiedlowe i centra handlowe. Związkowcy zaś chcą przepisy zaostrzyć. 51
 • Polski budżet stać na wiele 10 cze 2018, 20:00 Jarosław Kaczyński ma pod swoim dowództwem zaciężną armię i ta armia domaga się żołdu, a nawet łupów – mówi Ryszard Bugaj. 54
 • Orły biznesu, nauki i sztuki 10 cze 2018, 20:00 Na gali w Lublinie nagrody odebrali przedsiębiorcy z województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Wręczono też nagrody. 58
 • Trampolina dla krajowego biznesu 10 cze 2018, 20:00 Jesteśmy coraz bardziej efektywnym narzędziem do wdrażania polityki gospodarczej naszego kraju – mówi Wojciech Fedko, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA. 60
 • Know How 10 cze 2018, 20:00 Księżyc z bardzo bliska NASA pokazała zdjęcia księżyca w rozdzielczości 4K. Na stronach agencji można zobaczyć krótki, kilkuminutowy film pokazujący niesamowite szczegóły naszego najbliższego kosmicznego sąsiada. Do stworzenia tego... 62
 • Zielone Zakopane 10 cze 2018, 20:00 W ciągu trzech dni II edycji Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018 pod Tatrami królowały ekologia i ekoinnowacje. 63
 • Miotła Trumpa w amerykańskiej dyplomacji 10 cze 2018, 20:00 Przez placówki dyplomatyczne USA przechodzi właśnie tsunami. Prezydent Trump nominował kilkudziesięciu nowych ambasadorów i od razu pojawiły się wątpliwości, czy to jest dobra zmiana. 64
 • Poprawianie natury 10 cze 2018, 20:00 O bezpieczeństwie, niespodziankach i ryzyku w chirurgii plastycznej mówi dr n. med. Marcin Nowak, chirurg plastyczny z warszawskiej Kliniki Promedion. 68
 • Pacjenci z całej Polski 10 cze 2018, 20:00 Diagnozujemy i leczymy szybciej, niż przewidują wytyczne dla pakietu onkologicznego – mówi prof. Małgorzata Wierzbicka, kierownik Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego. 70
 • Kopernik jest kobietą 10 cze 2018, 20:00 Dwa lata temu film „Ukryte działania” zwrócił uwagę na rolę kobiet pracujących w programach kosmicznych. Pokazywał, jak trudno było na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku trzem wybitnym matematyczkom wykazać się w NASA. Pół wieku później kobiety są pełnoprawnymi członkami... 72
 • Klątwa Rosemary 10 cze 2018, 20:00 Pół wieku temu na ekrany wszedł horror „Dziecko Rosemary”. Szybko uznano go za arcydzieło, nad którym wisi diabelska klątwa. 76
 • W thrillerze nie ma miejsca na uniki 10 cze 2018, 20:00 O tym, jak wybiera tematy do powieści, dlaczego jest przeciwny brexitowi i jak mu się pracuje z Polańskim, mówi pisarz i scenarzysta Robert Harris. 81
 • Po co nam Oświecenie 10 cze 2018, 20:00 W tej wystawie odbija się spór o nowoczesność, który w Polsce zaczął się za króla Stasia i nie skończył do dziś. 84
 • Taka moja filozofia 10 cze 2018, 20:00 Festiwal Świat Maklaka pokaże, że Zdzisław Maklakiewicz wciąż inspiruje. 88
 • Wydarzenie 10 cze 2018, 20:00 BIOGRAFIA Znowu on Był już „Narcos” i był „Escobar: historia nieznana”. Fernando León de Araona postanowił jednak spojrzeć na najsłynniejszego przemytnika narkotyków oczami Virginii Vallejo. Znana i wpływowa kolumbijska... 90
 • Muzyka 10 cze 2018, 20:00 Leski i jegotęskne piosenki Leski, „Miłość. Strona B”, Warner Chciałbym hciałbym wypaść życiu z rąk jak balon dziecku na wietrze” – śpiewa w otwierającym płytę nagraniu „Skąd ten wir”. Tęsknoty za dawnym przejawiają... 93
 • Książka 10 cze 2018, 20:00 Prezes daje radę Sławomir Mrożek, „Czekoladki dla Prezesa”, Noir sur Blanc Mrożek jest dobry na wszystko. Pisał zabawne opowiadania, świetne mikropowieści, wybitne dramaty, uprawiał też wiele innych, pobocznych rodzajów pisania.... 94
 • Kalejdoskop 10 cze 2018, 20:00 DLA DZIECI Jak filip ze sceny POMYSŁOWI DYREKTORA LALKI JAROSŁAWA KILIANA, BY ZATRUDNIĆ JAKO SZEFA MU- ZYCZNEGO GRZEGORZA TURNAUA, należy tylko przyklasnąć. Kiedy bowiem podnosić mierny poziom wykształcenia muzycznego Polaków, jeśli nie... 95
 • Kulturalna trzynastka 10 cze 2018, 20:00 Magdalena Boczarska AKTORKA, OSTATNIO ZAGRAŁA MICHALINĘ WISŁOCKĄ W „SZTUCE KOCHANIA” 1. Najbardziej znienawidzona lektura? „Antygona”, „Chłopi” i „Nad Niemnem”. 2. Którym bohaterem z literatury chciałabyś być i dlaczego?... 96
 • Specyficzna odmiana literatury dla dorosłych 10 cze 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI To jest tak jak z muzyką. Nastolatek miesiącami wyczekuje nowego albumu ulubionego zespołu, leci jak poparzony do sklepu, słucha po sto tysięcy razy, wciąż poznaje coś nowego, chce wszystkiego... Czterdziestotrzylatek (a... 97
 • Unia przyszłości oczami Merkel 10 cze 2018, 20:00 Jeżeli potwierdzą się spekulacje brukselskich korytarzy o tym, że nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej, następcą Jeana-Claude’a Junckera, ma być pierwszy od półwiecza Niemiec – a konkretnie kanclerz Angela Merkel – to warto... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany