Durczok. Przerwana tama milczenia

Durczok. Przerwana tama milczenia

Kamil Durczok
Kamil Durczok / Źródło: Newspix.pl / TOBIASZ
„Zachowanie Kamila Durczoka miało znamiona molestowania seksualnego” – czytamy w sporządzonym właśnie przez warszawski sąd uzasadnieniu wyroku, który zapadł w wygranym przez „Wprost” procesie.

Przypomnijmy: w maju Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Kamila Durczoka przeciwko tygodnikowi „Wprost” w sprawie artykułów „Ukryta prawda” oraz „Nietykalny”. Ukazały się one w lutym 2015 r. Zarzuciliśmy w nich popularnemu dziennikarzowi mobbing oraz molestowanie seksualne. Proces trwał bardzo długo i cieszył się wielkim zainteresowaniem mediów.

Ponieważ zeznania świadków były niejawne, a sąd ogłaszał wyrok przy drzwiachzamkniętych, Kamil Durczok publicznie kłamał na temat przegranego z „Wprost” procesu. Na swoim profilu facebookowym oświadczył: „«Wprost» kłamie. Sąd w ani jednym miejscu nie orzekł, że ludzie zatrudnieni we «Wprost» napisali prawdę. Sąd oddalił moje powództwo. Domagałem się w nim, między innymi, przeprosin za obrzydliwe słowa, jakie miałem ponoć wygłosić do «znanej dziennikarki». Żeby było jasne – nikt, absolutnie nikt w procesie nie potwierdził, że takie słowa padły. Dlatego określiłem wyrok sądu I instancji jako zdumiewający”. Jak jest naprawdę? Sędzia Anna Tyrluk-Krajewska sporządziła właśnie pisemne uzasadnienie wyroku. Jest ono miażdżące dla Durczoka. Sąd nie miał wątpliwości, że Durczok dopuszczał się molestowania seksualnego, a dziennikarze „Wprost” dochowali rzetelności. Niestety, ze względu na ochronę ofiar nie możemy cytować zeznań świadków ani nawet ich opisywać. Nie możemy też publikować tych fragmentów uzasadnienia wyroku, które opisują te zeznania. Tymczasem opracowane na kilkudziesięciu stronach uzasadnienie to wyjątkowa lekcja tego, czym jest molestowanie seksualne, jak czuje się ofiara i dlaczego trudno jej mówić o swoim położeniu głośno. Na szczęście mamy prawo przytoczyć te fragmenty uzasadnienia wyroku, które opisują ustalony przez sąd stan faktyczny. O samym procesie, który toczył się przy drzwiach zamkniętych, możemy powiedzieć tylko tyle, że był wyjątkowo trudny. Świadkowie (w tym ofiary) z wielkim bólem opowiadały o niestosownych zachowaniach Durczoka. Wielu kolegów i koleżanek jeszcze przed sądem kryło swego dawnego szefa. Jednak w pewnym momencie tama milczenia została przerwana. Kolejne osoby ujawniały niewygodne fakty. Niektóre ofiary płakały, sygnalizowały, że nie są w stanie dalej zeznawać. Sędzia Tyrluk-Krajewska musiała ogłaszać przerwę.

Ofiar było więcej

Z uzasadnienia wyroku wynika, że do molestowania opisanego w pierwszym artykule „Wprost” doszło w warszawskim klubie Tango. Durczok pierwszy raz rozmawiał z dziennikarką. „Rozmawiający siedzieli blisko siebie, w zacisznym miejscu – Kamil Durczok mówił o swojej chorobie, że idzie na badania, że lekarz coś mu wykrył, odpiął koszulę, pokazywał na tors i powiedział, że jest coś nie tak. Wygłosił uwagę, mówiąc o koleżance, która akurat tańczyła, że chętnie by się wśliznął pomiędzy jej uda. Odchodząc, zapytał [rozmówczynię – red.], czy pojedzie do niego do domu, i oświadczył, że nie ma majtek pod jeansami (lub że nie nosi majtek pod jeansami). Według sądu dziennikarka poznała później trzy inne osoby, które miały podobne zaproszenia pochodzące od Kamila Durczoka, o czym dowiedziała się z rozmów z innymi pracownikami stacji TVN. Zaproszenia otrzymały podwładne powoda: dwie stażystki i jedna dziennikarka”. W uzasadnieniu wyroku sąd odniósł się też do wyniku prac komisji TVN powołanej do wyjaśnienia sprawy. „6 marca 2015 roku zakończyła pracę komisja powołana w TVN. Członkowie komisji przesłuchali 37 osób wezwanych przez komisję, w tym Kamila Durczoka i takich, którzy zgłosili się dobrowolnie. (…) Na zakończenie prac powstał raport końcowy przekazany kierownictwu stacji.

Według opinii komisji Kamil Durczok był winny popełnienia dwóch zarzucanych czynów molestowania seksualnego. Jeden czyn odbył się w formie wysyłania do pracującej z nim w redakcji kobiety serii SMS-ów, w tym zaproszeń na prywatne spotkania i zaproszeń do zaangażowania w romans. Drugi przypadek molestowania polegał na jednorazowym zaproszeniu koleżanki z pracy na prywatne spotkanie. Według komisji Kamil Durczok był winny popełnienia czterech zarzucanych czynów niestosownego zachowania wobec współpracowników, z których co najmniej jeden może stanowić mobbing. (…) Po sporządzeniu raportu przez komisję przedstawiciele spółki poinformowali, że w wyniku porozumienia spółka i Kamil Durczok zakończyli współpracę. Według komisji trzy osoby zostały narażone na niepożądane zachowanie”.

Szczególny charakter zjawiska

Sąd pochylił się też nad tym, dlaczego tak trudno było ofiarom i świadkom przerwać swoistą zmowę milczenia wokół skandalicznych zachowań Durczoka. „Relacje między ludźmi w przypadku molestowania seksualnego ograniczają się zazwyczaj wyłącznie do dwóch osób, z wyłączeniem osób trzecich. Dopóki osoba molestowana nie ujawni okoliczności relacji z osobą będącą sprawcą molestowania, nikt spośród rodziny, kolegów z pracy czy znajomych może się nie dowiedzieć o takim zachowaniu. (…) Z tego punktu widzenia brak świadków zdarzenia nie wyklucza zaistnienia zdarzenia, albowiem treść rozmowy o cechach molestowania seksualnego może nie wyjść poza dwóch uczestników zdarzenia. Należy zwrócić uwagę na szczególny charakter zjawiska, jakim jest molestowanie seksualne. Osoba, która molestuje, nie dzieli się informacjami z osobami trzecimi odnośnie swoich zachowań. Informacja może wobec tego pochodzić jedynie od osoby molestowanej, która bywa zażenowana sytuacją, zastraszona, upokorzona, a niejednokrotnie chce zapomnieć o zdarzeniach jej dotyczących. W każdym z tych przypadków jedynie określony, najczęściej wąski krąg osób, może być dopuszczony przez osobę molestowaną do informacji odnośnie zaistniałej sytuacji. Im molestowany ma delikatniejszą konstrukcję psychiczną i jest to dla niego trudniejsze, tym zapewne mniej osób jest jego powiernikami”. Sąd wykazał też manipulację Durczoka, który – na dowód swojej rzekomej niewinności – przedstawił wynik prywatnego badania na wykrywaczu kłamstw. „Zdaniem sądu walor poznawczy tej opinii jest znikomy. Pytania, które postawiono powodowi w trakcie testu, nie były identyczne ze stwierdzeniami, które padały w artykule, tak więc odbiór emocjonalny tych pytań i udzielone odpowiedzi odnoszą się jedynie ogólnie do sytuacji, co może uzasadniać zaprezentowane w opinii wnioski”.

Kto nie miał majtek

W publikacji „Wprost” napisaliśmy, że Durczok zwrócił się do dziennikarki ze słowami: „Nie masz majtek pod jeansami”. Tymczasem w trakcie procesu okazało się, że w rzeczywistości słowa te brzmiały: „Nie mam majtek pod jeansami”. Sprawa ta przed sądem była wielokrotnie wyciągana przez adwokatów jako dowód nieprawdziwości artykułu. Sąd, rzecz jasna, nie podzielił tej opinii. „Błędne zacytowanie przez Marcina Dzierżanowskiego zapisu, czyli «Nie masz majtek», a nie «Nie mam majtek» lub «Nie noszę majtek» jest nieistotne z punktu widzenia postrzegania zjawiska i sensu wypowiedzi. Bez względu na to, kto w relacji miałby być ubrany w określony sposób, sens słów ma jednoznaczny charakter” – uznała sędzia. „W ustaleniach faktycznych sąd przyjął, że powód wypowiedział zacytowane w publikacji zdania, co oznacza brak bezprawności czynu [tj. publikacji artykułu we „Wprost” – red.], a w konsekwencji brak przesłanek do zastosowania ochrony prawnej wobec powoda”.

Dziennikarze „Wprost” rzetelni

Sąd z uznaniem wypowiedział się też o śledztwie dziennikarskim przeprowadzonym w sprawie molestowania seksualnego przez dziennikarzy „Wprost”. Wykazało ono bowiem, że rozmowa Durczoka z dziennikarką miała rzeczywiście miejsce. Ponadto potwierdził się fakt „wysyłania przez Kamila Durczoka SMS-ów o seksualnym charakterze do innych kobiet, z propozycjami spotkań intymnych, a z drugiej strony stworzyło szersze wyobrażenie o zachowaniach powoda prezentowanych wobec kobiet, z którymi współpracował. Ustalenia dziennikarzy dawały im podstawy do uzasadnionego przekonania, że powód zachowywał się w opisany sposób. Tak więc publikując drugi artykuł na temat molestowania seksualnego, dziennikarze rzetelnie zgromadzili i przetworzyli zgromadzony materiał”. Sąd badał nie tylko ten konkretny przypadek molestowania opisany przez „Wprost”. Okazało się bowiem, że historia ujawniona w naszych artykułach nie była jedyna. „Wielość informacji, nawet w formie zasłyszanych informacji (plotek) potwierdzających zachowania powoda, uwiarygadnia wnioski płynące z publikacji. (…) Można paradoksalnie powiedzieć, że identyfikacji powoda dokonali internauci, co daje podstawy przypuszczać, że wiedza o zachowaniach powoda (…) była powszechna, przynajmniej w środowisku TVN.

Na marginesie, zdaniem sądu należy stwierdzić, że z punktu widzenia definicji molestowania zawartej w kodeksie pracy zachowanie powoda miało znamiona molestowania, wobec czego przytoczone wypowiedzi powoda wpisywały się w kontekst publikacji poświęconych temu problemowi. W ocenie sądu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zachowania rzetelności dziennikarskiej. Pozwani dziennikarze Michał Majewski i Marcin Dzierżanowski podjęli próbę rozmowy z powodem przed ukazaniem się drugiego artykułu. Powód, nie podejmując rozmowy, bez względu na okoliczności, w jakich się znajdował, pozbawił się możliwości przedstawienia swojej wersji wydarzeń i skomentowania zarzutów. Jako dziennikarz powinien zdawać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji takiej decyzji”. Tak więc uzasadnienie wyroku sądowego jest dla Durczoka miażdżące. Tym bardziej musi dziwić, że nadal nazywa on dziennikarzy „Wprost” kłamcami, a siebie określa mianem ofiary. Być może on sam nigdy, nawet przed sobą, nie przyzna się do niestosownych zachowań wobec kobiet. Warto jednak, by kulisy sprawy znała opinia publiczna. Tym bardziej że Durczok ciągle odgrywa rolę ostrego komentatora rzeczywistości publicznej i autorytetu moralnego. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 35/2018
Więcej możesz przeczytać w 35/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 35/2018 (1850)

 • Czy wolno pisać o ataku Hindusa na Polkę? 26 sie 2018, 20:00 Za podanie informacji, że Hindus być może próbował zgwałcić Polkę, można iść do więzienia. „Szanowny Panie” – taki list dostałem w ubiegłym tygodniu od prawniczki, prezes stowarzyszenia walczącego z dyskryminacją – „24... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 26 sie 2018, 20:00 PODOBNO 2 MLN ZŁ KOSZTOWAŁA AKCJA BILLBOARDOWA PO „PiS wziął miliony”, z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. – Gdybym miał 2 mln zł na kampanię, to wydałbym je zdecydowanie lepiej – komentuje poseł opozycji. WBREW TEMU, CO... 6
 • Obraz tygodnia 26 sie 2018, 20:00 28tys. pacjentek – według raportu NIK – przypada w niektórych rejonach Polski na jedną poradnię ginekologiczną. Efekt: zastraszająco wysoki wskaźnik zgonów okołoporodowych Wygrany Rafał Michalski, prezes i współwłaściciel... 9
 • Info radar 26 sie 2018, 20:00 POLITYKA Kukiz zamiast Zalewskiej Sabina Zalewska, kandydatka na rzeczniczkę praw dziecka, nie ma już praktycznie szans na objęcie nowego stanowiska. Rzecznikiem niespodziewanie może zostać Paweł Kukiz-Szczuciński. Kolejne tygodnie... 10
 • Narodowy spór o bicie dzieci 26 sie 2018, 20:00 lewo Nie ma lepszej kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka niż Sabina Zalewska. Wywodzi się z uczelni, gdzie doktoryzował się ks. Rydzyk i wykładała poseł Pawłowicz. Doskonała rekomendacja! Ponoć swój dorobek naukowy dr Zalewska... 14
 • Durczok. Przerwana tama milczenia 26 sie 2018, 20:00 „Zachowanie Kamila Durczoka miało znamiona molestowania seksualnego” – czytamy w sporządzonym właśnie przez warszawski sąd uzasadnieniu wyroku, który zapadł w wygranym przez „Wprost” procesie. 16
 • Sekielski: znałem historię opisaną we „Wprost” 26 sie 2018, 20:00 Dziennikarz Tomasz Sekielski jest pierwszą osobą, która potwierdziła publicznie to, co napisał „Wprost” o zachowaniu Kamila Durczoka wobec dziennikarki TVN. Milczenie to typowa reakcja świadków. Sekielski je przerwał. 19
 • Kulisy kampanii 26 sie 2018, 20:00 Partie traktują tegoroczne wybory samorządowe jak pierwszą zmianę w sztafecie, która zakończy się w 2020 r. wyborami prezydenckimi. 22
 • Wracam z lasu do dżungli 26 sie 2018, 20:00 Ostatnio byłem na grillu. Na zaproszeniach zaznaczono: prosimy nie rozmawiać o polityce – opowiada Stanisław Żelichowski z PSL, który wraca do polityki. 26
 • O podjudzaniu 26 sie 2018, 20:00 Nie ma usprawiedliwienia dla kibica, który rozmyślnie podjudza bijących się w ringu Recepty na to, jak w końcu pokonać PiS, stają się coraz bardziej ekstrawaganckie. Był już apel, aby sędziowie przestali w ogóle wydawać wyroki... 29
 • Rok szkolnych zmian 26 sie 2018, 20:00 Wyprawka dla wszystkich, nowy egzamin po podstawówce, podwójna rekrutacja do liceów – tak zapowiada się nowy rok szkolny. O obiecywanych przez MEN dietetycznych posiłkach i szkolnej opiece dentystycznej można na razie zapomnieć. 30
 • Dobry obywatel nie kwestionuje 26 sie 2018, 20:00 Polską szkołę zabijają ciągłe zmiany. Co chwila są tak zwane nieszczęśliwe roczniki, których dotyka jakaś reforma – mówi Violetta Kopińska, badaczka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która porównała stare i nowe podstawy programowe. 32
 • Szybki i bezpłatny internet w szkołach 26 sie 2018, 20:00 Już kilkaset szkół podpisało umowy z NASK – operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kilkadziesiąt z nich już od września będzie korzystać z dostępu do OSE, zapewniającego łącza o symetrycznej przepustowości minimum 100 Mb/s. 35
 • Ze mną się nie napijesz?! 26 sie 2018, 20:00 Polacy piją na wzór północny, czyli dużo i do upadłego. Piją bogaci i biedni, mężczyźni i kobiety, a nawet chłopcy i dziewczynki. Wciąż trudno odmówić kieliszka, żeby nie obrazić kompana. 36
 • Pedofilia – strukturalny problem Kościoła 26 sie 2018, 20:00 Biedny ten Jezus. Nie zasłużył sobie na takich urzędników. Jak powiedział mój przyjaciel ateista, antyklerykał – źle się dzieje, nie ma już żadnych punktów odniesienia, jest tylko kryzys wartości. Prawa autorskie do pięknej... 40
 • Turbulencje nad Modlinem 26 sie 2018, 20:00 Konflikt właścicielski, ciasny terminal, niszczejąca nawierzchnia, miliony potrzebne na inwestycje, a do tego problem z wieżą kontroli lotów. Lotnisku w Modlinie grozi zderzenie z ziemią. 43
 • Wszystkie drogi prowadzą do Krynicy 26 sie 2018, 20:00 Forum Ekonomiczne zgromadzi na początku września 4 tys. gości z Polski i zagranicy, przede wszystkim przedstawicieli świata biznesu oraz polityki. 46
 • Hossa Bessa 26 sie 2018, 20:00 Rocznica bankruta Brytyjski dziennik „Financial Times” podał, że byli pracownicy Lehman Brothers szykują imprezę z okazji 10-lecia bankructwa banku. Przypomnijmy, że ten ogłosił upadłość dokładnie 15 września 2008 r. Wydarzenie... 48
 • Oswajanie kryptowalut 26 sie 2018, 20:00 W finansach trwa rewolucja, która może całkowicie zmienić oblicze światowego biznesu. Do entuzjastów cyfrowego pieniądza dołączają nie tylko poszukiwacze technologicznych nowinek czy spekulanci, lecz także banki, giełdy, a nawet państwa. 51
 • Batony na drugie śniadanie? Z bakaliami i zbożem. Tak! 26 sie 2018, 20:00 Początek roku szkolnego to doskonały czas, by zrewidować kulinarne nawyki i zatroszczyć się o zdrową dietę dziecka. 55
 • Plan lekcji zdrowia dziecka 26 sie 2018, 20:00 Początek roku to dobry moment, byśmy my, rodzice, razem z dziećmi zaczęli lekcję zdrowego stylu życia. 56
 • Wzmocnij odporność dziecka przed zimą 26 sie 2018, 20:00 Jeśli dziecko choruje częściej od swoich rówieśników, to znaczy, że ma słaby układ odpornościowy. Wiesz, jak go wzmocnić? 60
 • Ząbkowanie bez stresu 26 sie 2018, 20:00 Rodzic, który przeszedł ten etap ze swoim dzieckiem, wie, co to oznacza. I choć każdy maluch przechodzi ząbkowanie inaczej, zwykle nie jest ono niczym przyjemnym. Są sposoby, aby złagodzić ból i wspomóc dziecko. 64
 • Wzrok, najważniejszy zmysł 26 sie 2018, 20:00 Nawet 80 proc. informacji dociera do naszego mózgu dzięki zmysłowi wzroku. Dlatego dbanie o niego jest tak ważne – mówi Szymon Grygierczyk, zastępca dyrektora generalnego w firmie Hoya Lens Poland. 66
 • Słyszeć i słuchać ze zrozumieniem 26 sie 2018, 20:00 O problemach dzieci z zaburzeniami słuchu mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach. 68
 • Żeby dzieci były zdrowsze 26 sie 2018, 20:00 Od 2000 r. zawartość cukru w naszych produktach zmalała o 34 proc. – mówi Simon Smith, prezes Nestlé w Polsce i krajach Bałtyckich. 71
 • Swędzący problem 26 sie 2018, 20:00 O wszawicy wciąż pokutuje wiele mitów. To dolegliwość powszechna wśród dzieci i jednocześnie łatwa do ujarzmienia. Ważne są regularna kontrola i szybkie działanie. 72
 • Stek hodowlany 26 sie 2018, 20:00 Czy dzisiaj naprawdę musimy hodować cały organizm, żeby podzielić go na małe kawałki i wydobyć tkankę, którą lubimy jeść? – pyta Uma Valeti i pracuje nad tym, byśmy mogli jeść mięso i nie skazywać zwierząt na śmierć. 74
 • Ubezpieczenia w krainie innowacji 26 sie 2018, 20:00 To, co człowiekowi zajmuje kilka minut, one są w stanie zrobić w kilkadziesiąt sekund. I nigdy się nie mylą. Roboty w LINK4 wspierają już prawie jedną trzecią pracowników firmy. 78
 • Tematy tabu 26 sie 2018, 20:00 W III RP nie ma cenzury urzędowej, za to świetnie ma się inna – ekonomiczna. Jej ofiarą padają twórcy niewygodni, którzy chcą opowiadać o pedofilii w Kościele, rzezi wołyńskiej albo dobrej zmianie. 81
 • Kłopoty to jego specjalność 26 sie 2018, 20:00 Chwalony przez krytyków i uwielbiany przez publiczność za role filmowe, na scenie muzycznej Jared Leto nie jest już oceniany tak jednoznacznie. Właśnie przyjeżdża na koncert do Polski. 85
 • Wydarzenie 26 sie 2018, 20:00 Ciemna strona kina Zdaje się, że prawdziwymi spadkobiercami klasycznej formuły czarnego kryminału nie są pisarze, których książki z zadziwiającą regularnością trafiają obecnie na listy bestsellerów, ale komiksowy duet Ed Brubaker i... 88
 • Film 26 sie 2018, 20:00 SERIAL Bagno PRL Od dawna zazdrościmy seriali kryminalnych Skandynawom. Mrocznych, pełnych goryczy i komentarzy społecznych. „Rojst” właśnie taki jest. A jednocześnie pozostaje mocno zakorzeniony w polskim społeczeństwie. Lata 80. Dwaj... 89
 • Muzyka 26 sie 2018, 20:00 Nie dziękuj, daj więcej Kłopot z nimi mają wszyscy. Dla miłośników indie rocka są za wielcy i sprzedajni (umowa z wielką wytwórnią, a fe!), dla poszukujących melodii – za bardzo alternatywni. Nowa płyta tego nie zmieni, bo to... 90
 • Książka 26 sie 2018, 20:00 Dawno temu w Meksyku Patrick Deville, „Viva”, Noir sur Blanc Sam autor nazwał swoją książkę „zakręconym diabelskim młynem od Meksyku przez Moskwę”. I rzeczywiście jest ona młynem – zarówno jeśli chodzi o przedstawione... 91
 • Kalejdoskop 26 sie 2018, 20:00 50 lat minęło… Tytuł tej wystawy mówi wszystko: data to rok otwarcia Muzeum Plakatu – pierwszej tego typu instytucji na świecie, a symbole „+ -” podpowiadają, że zobaczymy dzieła powstałe tuż przed powołaniem placówki i tuż po... 92
 • Kulturalna trzynastka 26 sie 2018, 20:00 Beata Tadla dziennikarka radiowa i t e l ew i z yjna, prezenterka, autorka książek 94
 • Szczęście emerytowanej nauczycielki 26 sie 2018, 20:00 Jest taka zasada sprzedaży, którą zauważyłem, handlując z moimi fanami na Facebooku: dziewczyny, które na zdjęciu profilowym mają kota, zawsze natychmiast zapalają się i chcą wszystko kupować, a potem milkną i nie odpowiadają... 95
 • Motywuje mnie miłość 26 sie 2018, 20:00 Potrzebujemy drugiej osoby, która będzie nas podziwiała i zachwycała się naszą twórczością. 96
 • Odzyskanie zmarnowanych wakacji 26 sie 2018, 20:00 Hotelowy pokój za grosz nie przypomina tego, który widziałeś w biurze podróży, a bagaż od tygodnia jest w drodze z lotniska? Na szczęście nie jesteś bezradny. 97
 • Zrób sobie… Macierewicza 26 sie 2018, 20:00 A niech to! Przegapiliśmy urodziny Pana Ministra! Szybko to nadrabiamy – może jakiś pomniczek dla potomności? 98

ZKDP - Nakład kontrolowany