Areszt nasz powszedni

Areszt nasz powszedni

Wnętrze aresztu przy Rakowieckiej
Wnętrze aresztu przy Rakowieckiej / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS
Bez wniosku o tymczasowy areszt to d..., nie sprawa. Służby i prokuratura rozliczane są na podstawie statystyk – mówi oficer CBŚP. Prokurator dodaje: – Często wnioski o areszt są z sufitu, ale jest katalog spraw, gdzie o areszt trzeba wystąpić, i tyle.
Mariusz Kowalewski

Tymczasowy areszt to jedna z najbardziej dotkliwych sankcji przewidzianych w polskim prawie. – Zgodnie z kodeksem postępowania karnego przesłankami do zastosowania aresztu tymczasowego są m.in. obawa ucieczki bądź ukrywania się; uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub w inny sposób utrudniał postępowanie, oraz gdy przestępstwo zagrożone jest karą, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat pozbawienia wolności – informuje adwokat Grzegorz Lorens. Tyle teorii. Praktyka jest już zupełnie inna. Rozmawialiśmy z prokuratorami i oficerami służb.

Dlaczego tak chętnie stosują wnioski o tymczasowy areszt, chociaż w wielu sprawach wystarczyłby inny środek zapobiegawczy? – Nikt tego otwarcie nie powie, nikt się do tego nie przyzna, ale prawda jest taka, że bez wniosku o areszt to jest d..., nie sprawa. Jesteśmy rozliczani na podstawie tego, ile udało nam się zabezpieczyć mienia, dowodów przestępstwa i aresztów – mówi oficer CBŚP. – Dlatego często przy naszych sprawach pisze się do prokuratury wniosek o aresztowanie danego przestępcy. Prokurator: – Jeszcze kilka lat temu, jeśli policja napisała wniosek, a myśmy go nie uwzględnili, musieliśmy pisać wyjaśnienia. Dlatego dla świętego spokoju, jak policja pisała wniosek o areszt, to szło się z nim do sądów, by nie trzeba było się tłumaczyć. Nasi rozmówcy mówią, że od lat w prokuraturze czy służbach jest katalog przestępstw, które w pierwszej kolejności powinny być zwalczane.

– W zależności od czasów zmienia się trend. Teraz na fali są VAT i białe kołnierzyki. W przypadku tych pierwszych wniosek o areszt jest koniecznością. Musi być i tyle. Mimo że czasami nie ma żadnych podstaw, bo jaka może być obawa matactwa, jeśli przestępstwo popełniono trzy, cztery czy nawet pięć lat temu. Taka osoba już dawno zdołała wszystko schować i wyczyścić – mówi nasz rozmówca z prokuratury. Inny doświadczony śledczy dodaje: – W przypadku VAT-owców areszt ma mieć też walor odstraszający. I to działa. Liczba przestępstw dotyczących wyłudzeń spadła. Bandyci się boją.

Ale im więcej wniosków o tymczasowy areszt, tym jednak więcej spektakularnych przegranych przez prokuraturę i służby.

Cba tu, cba tam

Od początku roku nie ma tygodnia, by do mediów nie trafiały komunikaty o zatrzymaniu jakiegoś byłego prezesa spółki czy ważnego menedżera. Pod koniec stycznia CBA zatrzymało Pawła Olechnowicza, byłego prezesa Lotosu. Znany w biznesie, kierował spółką bardzo długo, od 2002 do 2016 r., przeżył kilka ekip rządzących. Kilka dni później w rękach służb był inny ważny menedżer z czasów rządów PO-PSL. Tym razem o 6 rano CBA przyszło po Jacka K., byłego prezesa PKN Orlen, paliwowego giganta.

Mija kilka dni i CBA puka rano do drzwi mieszkania Adama Purwina, byłego prezesa PKP Cargo, potentata na rynku kolejowych przewozów towarowych. Jeszcze wcześniej, bo na początku grudnia 2018 r., CBA zatrzymało Andrzeja Jakubiaka, Wojciecha Kwaśniaka i ich czterech współpracowników z Komisji Nadzoru Finansowego. Dwaj pierwsi w latach 2010-2015 kierowali KNF. Wszystkie sprawy były bardzo medialne i wszystkie potoczyły się nie do końca po myśli służb i prokuratury. Wojciech Kwaśniak i Andrzej Jakubiak zostali zatrzymani przez CBA 6 grudnia 2018 r. w Warszawie, następnie przewieziono ich do Szczecina. Tam usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowych. O sprawie informowały wszystkie media w Polsce.

Smaczku sprawie dodawał fakt, że zarzuty miały związek z działalnością upadłego SKOK Wołomin (Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał wyłożyć na wypłaty dla poszkodowanych ponad 2 mld zł). Bogdan Święczkowski, zastępca prokuratora krajowego, mówił nawet, że sprawa Kwaśniaka i Jakubiaka to „prawdziwa afera KNF”. W lutym 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie rzekł jednak, że zatrzymanie byłych szefów KNF było bezpodstawne, a prokuratura i CBA nie mają dowodów, które wskazywałyby na „prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego”. Podobnie wygląda sprawa z zatrzymaniem Pawła Olechnowicza. Pod koniec stycznia do jego domu pukają agenci CBA. Olechnowicz zostaje przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

– W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że przedstawiciele spółki podpisali fikcyjną umowę na usługi doradcze. Wszystko wskazuje na to, że umowa faktycznie służyła jedynie wyprowadzeniu pieniędzy ze spółki – informowało w komunikacie CBA. – Byłemu prezesowi zarządu oraz byłemu zastępcy dyrektora generalnego prokurator przedstawił zarzut wyrządzenia spółce Lotos znacznej szkody majątkowej, w kwocie nie mniejszej niż 246 tys. zł, poprzez zawarcie w roku 2011 z jednym z podmiotów zewnętrznych fikcyjnej umowy o świadczenie usług doradczych. Umowa ta została zawarta z jednoczesnym pominięciem obowiązujących w spółce procedur dotyczących zakupu w trybie negocjacyjnym – informował prokurator Maciej Załęski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Już po przedstawieniu zarzutów prokurator prowadzący śledztwo chciał wypuścić Olechnowicza do domu. Wtedy jednak zainterweniowali jego przełożeni z Prokuratury Regionalnej, nakazali mu napisać wniosek o tymczasowy areszt.

– Prokurator referent zażądał tej decyzji na piśmie i ją dostał – informuje adwokat Janusz Kaczmarek, obrońca byłego prezesa Lotosu. Ten były minister spraw wewnętrznych w 2007 r. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem utrudniania śledztwa w sprawie przecieku dotyczącego akcji CBA w tzw. aferze gruntowej. Później śledztwo umorzono, a Kaczmarek dostał 20 tys. zł odszkodowania za niesłuszny areszt.

Wobec Olechnowicza sąd uznał wniosek prokuratury o tymczasowy areszt za bezzasadny. Były szef Lotosu bez żadnych środków zapobiegawczych wyszedł na wolność. Prokurator referent, ten, który nie chciał występować do sądu, został odwołany z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i przeniesiony do Torunia. – W tej całej sprawie nie rozumiem, dlaczego doszło do zatrzymania mojego klienta, który stawiał się na każde wezwanie organów ścigania prowadzących tę sprawę – dodaje mecenas Kaczmarek.

W połowie lutego 2019 r. CBA znowu dokonało głośnego zatrzymania. Tym razem agenci weszli do mieszkania Adama Purwina. Jak informowała wówczas Ewa Barlik, rzecznik Prokuratury Krajowej, były szef spółki kolejowej miał ją narazić na stratę prawie 250 mln zł. Prokuratura Regionalna w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie PKP Cargo, wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla Purwina. Ale znowu śledczy ponieśli klęskę. Sąd w Lublinie nie tylko nie zgodził się na tymczasowy areszt dla byłego prezesa, ale też nie wyraził zgody na inne środki zapobiegawcze, o które wnioskowała prokuratura, czyli dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Mało tego. W uzasadnieniu sąd uznał, że wniosek prokuratury był bezzasadny.

Polowanie na białe kołnierzyki

– Nie jest żadną tajemnicą, że na topie obecnie są sprawy związane z wyłudzeniami VAT i niegospodarnością w spółkach skarbu za rządów PO-PSL. Co kilka lat zmieniają się priorytety. Kiedyś była korupcja, jeszcze kiedyś walka ze zorganizowaną przestępczością, a teraz na topie jest biznes – mówi oficer CBŚP. Działania prokuratury i służb niepokoją jednak przedstawicieli biznesu. – Wśród przedsiębiorców panuje totalna nieufność. Nawet kiedy 17 lat temu niesłusznie zatrzymano Romana Kluskę, przedsiębiorcy jeszcze mieli jakieś zaufanie do państwa. Teraz już nikt takiego zaufania nie ma – mówił niedawno Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Według niego prokuratura nie powinna zatrzymywać właścicieli firm czy byłych prezesów. Jak twierdzi Kaźmierczak, wystarczyłoby ich wezwać do prokuratury. – Mówimy tutaj o dwóch przypadkach, kiedy prokuratura wydaje nakaz zatrzymania. Pierwszy jest wtedy, kiedy musimy po kogoś jechać, bo jednocześnie dokonuje się przeszukania i zabezpieczenia rzeczy. Drugi to medialny. Zatrzymanie ma być pod opinię publiczną, pod media. Oczywiście nikt nie powie o tym drugim. Później tylko sąd wskaże, że zatrzymanie było niezasadne – mówi oficer służb.

Nieprecyzyjne przepisy

Jak zauważa adwokat Piotr Schramm, z roku na rok rośnie w Polsce liczba wniosków, w których prokuratura występuje do sądu o tymczasowy areszt. – W 2015 r. mieliśmy ich przeszło 13 tys. (uwzględniono ponad 12,5 tys.), w 2016 r. już ponad 15 tys. (uwzględniono prawie 14 tys.), w roku 2017 przeszło 18 tys. wniosków (sąd uwzględnił 17 tys. wniosków aresztowych) – podczas gdy w pierwszej połowie 2018 r. z wnioskiem takim śledczy wystąpili już ponad 10 tys. razy. A więc owa liczba rośnie i rośnie – informuje Schramm. Zdaniem adwokata tymczasowy areszt to w Polsce problem od lat i jest aż nadto wykorzystywany przez prokuraturę. Na to, że stosujemy go zbyt często, zwracała uwagę Polsce Rada Europy. Bezskutecznie.

A o tym, że taka forma zabezpieczenia jest wykorzystywana bezzasadnie przez śledczych, świadczą też odszkodowania wypłacane z tego powodu przez Skarb Państwa. Mimo to prokuratura bardzo chętnie korzysta z tego najbardziej drastycznego środka zapobiegawczego. Dlaczego? – Środek ten jest traktowany przez prokuraturę jako karta przetargowa do relacji z podejrzanymi (tzw. areszt wydobywczy). Jeśli podejrzany spełni oczekiwania prokuratury, np. złoży stosowne wyjaśnienia lub podejmie współpracę, to może otrzymać nagrodę w postaci uchylenia tymczasowego aresztu, co może zrobić samoistnie prokurator, nie czekając na zgodę sądu – uważa mecenas dr Marcin Mamiński. Z kolei według mecenasa Piotra Schramma prokuratura nie występowałaby tak chętnie o tymczasowy areszt, gdyby polskie przepisy były bardziej precyzyjne.

– Problem polega na braku sprecyzowanych, twardych przesłanek jego stosowania – uważa Piotr Schramm. Zdaniem adwokata jedną z przesłanek do stosowania aresztu jest grożąca podejrzanemu wysoka kara. Ale w momencie kiedy kierowany jest wniosek o tymczasowy areszt, nie wiadomo, jaka to będzie kara, a po drugie, jak mówi Piotr Schramm, sądy patrzą na zagrożenie najwyżej ujęte treścią przepisu, a nie na karę realnie grożącą w danej sprawie, trudną do ustalenia na samym początku postępowania. A ludzie siedzą.

Okładka tygodnika WPROST: 16/2019
Więcej możesz przeczytać w 16/2019 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 16/2019 (1882)

 • Niech liczy się pieniądz 14 kwi 2019, 20:00 Przewrotny tytuł do wydania na Wielkanoc, nieprawdaż? Ale zupełnie serio. Choć z lekką grą słów, przyznaję. Cała sprawa polega na tym, jak traktujemy pieniądz, przynajmniej generalnie. Prywatnie raczej nie dzielimy włosa na czworo,... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 14 kwi 2019, 20:00 Plotki plotkami, ale minister Zalewska jakoś staje bokiem na posiedzeniu rządu, inaczej niż wszyscy inni ministrowie. I ten niepokój w oczach... MNOŻĄ SIĘ PLOTKI O RYCHŁYM ODWOŁANIU Z RZĄDU ANNY ZALEWSKIEJ, MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ.... 6
 • Obraz tygodnia 14 kwi 2019, 20:00 10 tys. zł za jeden odcinek „Sanatorium miłości” plus 8 tys. za jeden odcinek „Rolnik szuka żony” zarabia naczelna swatka TVP Marta Manowska Przegrana Anna Zalewska Skłamała, twierdząc, że MEN nie zbiera informacji o tym, kto... 10
 • Info radar 14 kwi 2019, 20:00 Benedykt kontra Franciszek Czy Benedykt XVI stanie na czele opozycji wobec Franciszka? Takie obawy słychać wśród zachodnich teologów. A wszystko po tym, jak emerytowany papież niespodziewanie opublikował w językach włoskim, angielskim i... 12
 • Sygnał dla władzy 14 kwi 2019, 20:00 STRAJK NAUCZYCIELI TO COŚ WIĘCEJ NIŻ WALKA O PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ. To także sygnał dla władzy – nie jesteście wszechwładni i nie jesteście bezkarni. Nauczyciele strajkują, bo chcą podwyżek wynagrodzeń, jednak skala tego protestu... 13
 • Trzeba się przyglądać rządzącym 14 kwi 2019, 20:00 Rozmowa z Marianem Opanią, aktorem 14
 • Pieniądze za strajk 14 kwi 2019, 20:00 Lewo POGARDA WŁADZY DLA NAUCZYCIELI I PIELĘGNIAREK JEST NIEMAL TAK DUŻA JAK SPOŁECZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA TE ZAWODY. Dlaczego? Być może dlatego, że są to zawody związane z tzw. powołaniem i władza uważa, że czy się płaci, czy nie, to... 16
 • Nawrócenie jest OK 14 kwi 2019, 20:00 Postanowiłem się całkowicie oddać w Boskie ręce, wyzbyć się wątpliwości i uprzedzeń. Nagle poczułem chłód na karku… – wspomina reżyser Patryk Vega, jeden z nawróconych ostatnio znanych Polaków. 19
 • Bóg ma poczucie humoru 14 kwi 2019, 20:00 Wielu księży uważa, że zawsze będą mieli pełne kościoły, ale to złudzenie. Tyle że nadchodzący kryzys przyniesie oczyszczenie – przekonują Jadwiga Basińska, Dariusz Basiński i Jacek Borusiński z Mumio. 24
 • Radość jest częścią Pawła 14 kwi 2019, 20:00 Dla jednych ratunkiem będzie śmiech, dla innych niekończący się płacz. Każdy ma prawo przeżywać stratę na swój własny sposób i nikomu nic do tego – mówi Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska. 30
 • Ludzie skuci lodem 14 kwi 2019, 20:00 Pokolenie, które przeżyło Holokaust, milczało. Powojenne też milczało. Ja mówię „stop”. Czwarte już nie dostanie tej traumy – mówi Patrycja Dołowy, autorka książki „Wrócę, gdy będziesz spała”. Zebrała w niej historie dzieci ocalałych z Zagłady i ich powikłanych relacji z matkami. 34
 • Zamrażanie ciężarówek 14 kwi 2019, 20:00 Nie udała się próba proceduralnej obstrukcji, której celem było zablokowanie w Parlamencie Europejskim pakietu mobilności. Głośno było ostatnimi dniami w Polsce o tej sprawie co najmniej z dwóch powodów. Najpierw dlatego, że w Brukseli... 37
 • Polityczne życie po życiu 14 kwi 2019, 20:00 Kiedyś się nam wydawało, że nie istnieje życie poza Sejmem. Tymczasem istnieje i może być równie ciekawe – przekonują byli politycy. 38
 • Pan Marian jedzie na roboty 14 kwi 2019, 20:00 Pociąg relacji Warszawa–Berlin. Chyba pierwszy raz, odkąd nim jeżdżę regularnie, czyli od trzech lat, przyjeżdża do Poznania o czasie. Tutaj zawsze wsiadam. W Warsie czwórka Polaków (tak między 45 a 55 lat) prowadzi tak głośną... 43
 • Broniarz kontra dobra zmiana 14 kwi 2019, 20:00 Szef ZNP Sławomir Broniarz przetrzymał jedenastu ministrów edukacji, ale dopiero teraz wywołał ogólnopolskie zamieszanie, które może mieć wpływ na wynik wyborów parlamentarnych. 45
 • Sztukmistrz z Żoliborza 14 kwi 2019, 20:00 Strajk nauczycieli trwa już od tygodnia i jego końca nie widać. Rząd wybrał strategię konfrontacji i zmęczenia przeciwnika. PiS zagrał va banque. Nauczyciele to jedna z największych grup zawodowych w kraju. Jest ich ponad 400 tys. –... 47
 • Areszt nasz powszedni 14 kwi 2019, 20:00 Bez wniosku o tymczasowy areszt to d..., nie sprawa. Służby i prokuratura rozliczane są na podstawie statystyk – mówi oficer CBŚP. Prokurator dodaje: – Często wnioski o areszt są z sufitu, ale jest katalog spraw, gdzie o areszt trzeba wystąpić, i tyle. 48
 • Wielka moda nad Wisłą 14 kwi 2019, 20:00 Na światowej mapie luksusu Polska jest wciąż peryferyjnym rynkiem, ale i tak co rusz wchodzą do nas ekskluzywne domy mody. Wkrótce dołączy do nich kultowy Hermès Paris. 52
 • Whisky coraz popularniejsza 14 kwi 2019, 20:00 Polacy zmieniają swój stosunek do alkoholi, zastępując typowo polskie trunki szlachetniejszymi i importowanymi nawet z odległych zakątków globu. 56
 • Hossa Bessa 14 kwi 2019, 20:00 Flexibiznes Michał Kiciński, jeden z najbogatszych Polaków i współtwórca sukcesu gry „Wiedźmin”, idzie w gastronomię. Razem z popularną siecią hamburgerowni Bobby Burger powołał spółkę Real Food, która będzie stawiać na...... 57
 • Samorządowcy się martwią i robią swoje 14 kwi 2019, 20:00 Nastroje się nieco pogorszyły – wynika z oficjalnych i nieoficjalnych rozmów na Europejskim Kongresie Samorządów. Co nie znaczy, że lokalni włodarze kapitulują. Nie znają takiego pojęcia. 58
 • Samorządy rządzą lepiej niż rząd 14 kwi 2019, 20:00 Jak ocenia pan kondycję finansową samorządu w Polsce? Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej: Generalnie mógłbym mówić tylko o pozytywach. Samorządy są coraz sprawniejsze w zarządzaniu finansami, pozyskują inwestorów, środki,... 60
 • Trzeba oddać nam głos 14 kwi 2019, 20:00 Jaką przyjęliście strategię gospodarowania finansami w powiecie? Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego: Nasze wydatki bieżące mają 100-proc. zabezpieczenie finansowe. Jeśli do tego, co zostanie w naszym budżecie, dodamy 100-proc.... 60
 • Dobroczynność na manowcach 14 kwi 2019, 20:00 Powszechnie szanowane instytucje charytatywne ostatnio oskarżane są o morderstwa, tortury, molestowanie seksualne, wspieranie niewolnictwa, a nawet handel bronią. Może warto przyjrzeć się uważniej, na co idą nasze datki? 63
 • Kłopoty ulubieńca salonów 14 kwi 2019, 20:00 Premier Kanady Justin Trudeau był do niedawna ulubieńcem politycznych salonów. Wszystko się zmieniło z powodu oskarżeń o tuszowanie skandalu korupcyjnego. 66
 • Australia to świetny kraj 14 kwi 2019, 20:00 Australia to nie jest kraj, do którego można przyjechać bez pieniędzy i pomysłu, licząc, że jakoś to będzie – mówi Piotr Ferenc, założyciel i właściciel firmy Pacific Center. 69
 • Głodny mózg nas oszukuje 14 kwi 2019, 20:00 Niedożywiony mózg pokazuje zupełnie inny obraz niż w rzeczywistości, dlatego osoba z anoreksją widzi się jako osobę skrajnie otyłą. Z kolei osoby nadmiernie się objadające czują emocjonalny głód, silniejszy od fizycznego – mówi prof. Katarzyna Kucharska. 70
 • Jeść i się nie przejeść 14 kwi 2019, 20:00 Święta wielkanocne to dla wielu osób czas rozpusty po kilkutygodniowym poszczeniu. Jak wspomóc układ pokarmowy, gdy nie potrafimy sobie odmówić kolejnego jajka z majonezem? 72
 • Bezradni, bezbronni,źli 14 kwi 2019, 20:00 W „The Highwaymen” John Lee Hancock odziera Bonnie i Clyde’a z romantyzmu. Współczesna Ameryka dorosła do konfrontacji z własnymi mitami. Żegna się z legendami, w rytmie których przez dekady biły teksańskie serca. 74
 • Gorycz strażnika Teksasu 14 kwi 2019, 20:00 Mamy dzisiaj mnóstwo wkurzonych staruszków, którzy czują, że jeszcze za wcześnie na wycofanie się z życia. Chcą być użyteczni, a nie siedzieć w kapciach przed telewizorem, czekając na śmierć – mówi Kevin Costner, gwiazda „The Highwaymen”. 77
 • Superstar z Czerniakowa 14 kwi 2019, 20:00 Nie był wybitnym pisarzem, nie był wybitnym wokalistą, a jednak jest wybitną postacią polskiej kultury. Popularność Stanisława Grzesiuka trwa już 60 lat i nie przygasa, lecz rośnie. A jego twórczość pomaga opisać współczesność. 78
 • Poczucie kresu 14 kwi 2019, 20:00 Boję się, że dekady pracy nad społeczeństwem mogą się obrócić w proch w mgnieniu oka – mówi reżyser „Schyłku dnia”, László Nemes. 82
 • Szumy, trzaski i tortury 14 kwi 2019, 20:00 Elfriede Jelinek, muz. Wojtek Blecharz, „RECHNITZ. OPERA – ANIOŁ ZAGŁADY”, reż. Katarzyna Kalwat, TR Warszawa Spektaklem „Rechnitz. Opera – Anioł Zagłady” Katarzyna Kalwat potwierdza szczególne miejsce, jakie już zajmuje w... 83
 • Film 14 kwi 2019, 20:00 Kronika znoju „PEWNEGO DNIA”, reż. Zsófia Szilágyi, Aurora Films Życie rzadko pozwala marzyć. Są przecież choroba dziecka, zakupy do zrobienia, nadgodziny brane w pracy, żeby jakoś wyjść nad kreskę, bezradna cisza, która coraz... 84
 • Książka 14 kwi 2019, 20:00 Kobieta pracująca Ta książka o Irenie Kwiatkowskiej ma tę przewagę nad wszystkim, co dotąd o niej napisano, że autorowi udało się dotrzeć do nieznanego wcześniej pamiętnika aktorki. Obejmuje on okres dojrzewania, rozterki związane z... 86
 • Kalejdoskop 14 kwi 2019, 20:00 Pionierska operacja „SZÓSTKA”, reż. Kinga Dębska, emisja w niedziele o 21.30 w TVN Bohaterów – marzącą o ciąży 40-latkę i jej męża rozwodnika, młodą kelnerkę i jej powracającego z saksów ojca oraz początkującego prawnika i... 87
 • Ciało pedagogiczne 14 kwi 2019, 20:00 Najbardziej doświadczony przez nauczycieli (a głównie nauczycielki) byłem w latach 1986-1995. Podstawówka i liceum. Zapewne gdyby wtedy ktoś mnie zapytał, czy dobrze życzę tym osobom i czy zasługują na podwyżkę, nie okazałbym... 88
 • Przewodnik po SLOW LIFE Karoliny i Macieja Szaciłłów 14 kwi 2019, 20:00 Dla nas slow life to życie w zgodzie z naturą, nie tylko nas otaczającą, ale też wewnętrzną – mówią Karolina i Maciej Szaciłłowie, autorzy książek o zdrowym stylu życia, zajmujący się zagadnieniami z zakresu slow diet. 91
 • Daję przykład, nie zachęcam 14 kwi 2019, 20:00 Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, możemy być wszędzie, jeść i robić, co tylko chcemy, chodzi o to, by się zatrzymać – o życiu w wersji slow mówi Natalia Przybysz. 94
 • Niepowodzenia bywają źródłem natchnienia 14 kwi 2019, 20:00 Kiedyś nie zastanawiałem się nad metodami wychowawczymi. Narodziny synka zmieniły mój punkt widzenia. Teraz każdy dzień jest okazją do konfrontacji z samym sobą. 95
 • Chrzanić to 14 kwi 2019, 20:00 Staropolski zwyczaj nakazywał poświęcony chrzan zjeść na czczo, chuchnąć trzy razy do komina, a potem można było się objadać. 96
 • Miejski ogród 14 kwi 2019, 20:00 Ogród wcale nie musi być duży, by mógł być przyrodniczą wartością. Każda zielona przestrzeń jest na wagę złota, zwłaszcza w mieście. 97
 • Zrób sobie... Zająca 14 kwi 2019, 20:00 Wielkim susem na nasze łamy wskoczył dziś pan Zając, kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Wypas. Zajrzyjmy do jej programu. 98

ZKDP - Nakład kontrolowany