Słowa armatnie

Słowa armatnie

Siedem książek, które wstrząsnęły Polską
Iga Nyc Dziennikarka działu Kultura i Styl
Łukasz Radwan Dziennikarz działu Kultura i Styl

Szum wokół beletrystycznych hitów jest znacznie większy niż wokół popularnonaukowych,
ale zachwyt mija równie szybko, jak się pojawia. W nowym roku mało kto pamięta, co czytało się w poprzednim. Tymczasem to literatura popularnonaukowa, choć pozostaje w komercyjnym cieniu, zmienia myślenie o rzeczywistości, powoduje intelektualny ferment i pozostaje aktualna przez lata. Przedstawiamy ranking książek, które wywołały w roku 2007 najgorętsze dyskusje.1. „Bóg urojony"
Richard Dawkins
Książka profesora biologii z Oksfordu stała się biblią ateistów. Dziełko odniosło komercyjny sukces – sprzedano 2 miliony egzemplarzy anglojęzycznej wersji. Wielu akademików twierdzi jednak, że „Bóg urojony" jest zgrabnie napisaną paplaniną pozorowaną jedynie na poważną rozprawę naukową.

Zdzisław Krasnodębski, socjolog i filozof społeczny, profesor Uniwersytetu w Bremie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Argumenty Dawkinsa są od dawna znane – religia jest przesądem, który prowadzi do przemocy, wojny i zboczeń seksualnych. „Nowi ateiści" – jak Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris czy Christopher Hitchens – mogą się tylko powoływać na nowe przykłady: terrorystów islamskich czy George’a Busha, stawianego z nimi na jednej płaszczyźnie. Dawkins jest darwinistą kontynuującym tradycję oschłego postanglikańskiego scjentyzmu. Fakt, że jest on biologiem, nie jest bez znaczenia. Przedstawiciele innych dyscyplin, przede wszystkim fizycy, są świadomi granic wiedzy i tajemniczości uniwersum. Bardzo często łączą więc wiarę z nauką.
Książka Dawkinsa pod względem filozoficznym pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie intelektualnego wyrafinowania co „teoria odbicia" Lenina. U obu podobna jest wiara w naukę, pokazującą świat taki, jaki jest „naprawdę". Łączy ich też ignorancja filozoficzna i teologiczna. Dawkins, obalając dowody na istnienie Boga, jest przekonany, że potrafi dowieść jego nieistnienia. Religię traktuje jako jeszcze jedną z błędnych teorii naukowych, którą można obalić, odwołując się do ustaleń nauki. Ostatecznie wychodzi mu coś niezwykle podobnego do religii, tyle że dosyć prymitywnej.

2. „Społeczeństwo sieci"
Manuel Castells
Pierwszy tom trylogii „Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura". Dotarł do nas z 12-letnim opóźnieniem. Hiszpan opisał wyłanianie się nowego systemu społecznego, nazwanego społeczeństwem sieci i stworzył własną teorię wyjaśniającą, jak nowe technologie informacyjne zrewolucjonizowały kapitalizm, przekształcając go z industrialnego w informacyjny.

Maciej Mrozowski, medioznawca, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Castells jest klasykiem teorii społeczeństwa informacyjnego. Zafascynował go Internet jako narzędzie komunikacji, które w długiej perspektywie czasowej zmieni strukturę społeczną. Z jednej strony dostrzega głębokie zakorzenienie istniejących już struktur, gdzie mamy hierarchie klasowe oraz pewne style życia. Z drugiej strony, za sprawą najpierw komputera, a teraz Internetu i telefonii komórkowej, pojawia się zupełnie nowa sieć układów komunikacyjnych. Model przyszłego porządku społecznego diametralnie różni się od już ukształtowanego społeczeństwa. Jest interaktywny i emancypacyjny. Buduje nowe przestrzenie społeczne i więzi. Castells zauważa, że ład społeczny będzie modyfikował nasze korzystanie z Internetu, a sieć będzie zmieniała ład społeczny, czyli wytworzy się nowa jakość. Castells ma niechęć do łatwych konkluzji. Nie jest ani entuzjastą, ani pesymistą. Wierzy, że więzi sieciowe są znacznie słabsze niż te tradycyjne i człowiek nie zniknie w rzeczywistości wirtualnej kosztem rodziny czy przyjaciół. Takie wypadki będą, ale to patologia. Z perspektywy dwunastu lat to wyważenie poglądów okazało się bardzo słuszne.

3. „Rewolucja u bram. W.I. Lenin.
Pisma wybrane z roku 1917"
Slavoj Žižek
Psychoanalityk i filozof, który w 1990 r. kandydował na stanowisko prezydenta Republiki Słowenii, coraz skuteczniej podbija świat. „Rewolucja u bram" to pierwsza książka myśliciela, która wywołała w Polsce tak gorącą dyskusję. Na pierwszy rzut oka jest tylko obszernym posłowiem do wybranych przez filozofa tekstów Włodzimierza Lenina z okresu bezpośrednio poprzedzającego rewolucję bolszewicką. W rzeczywistości jest krytyką hegemonii liberalizmu. Teksty Lenina są tu tylko podstawą komentarza do współczesnej rzeczywistości.

Sławomir Sierakowski, redaktor naczelny pisma „Krytyka Polityczna"
Książka słoweńskiego filozofa wywołała w Polsce chyba największą od lat dyskusję nad filozoficznym dziełem. Niestety, duża część pary poszła w gwizdek, bo dyskutujący dostrzegli w niej próbę reaktywacji leninizmu albo tanią prowokację, choć i jedna, i druga opcja nie znajduje w książce Žižka potwierdzenia. Na szczęście, obok tego powstało wiele świetnych tekstów i debat dotyczących reaktywacji myśli lewicowej na świecie. W końcu – na zaproszenie „Dziennika" – sam autor pojawił się w Polsce i podobnie jak w innych miejscach na świecie przyciągnął tłumy. Za Žižkiem przyszło zainteresowanie kolejnymi lewicowymi filozofami – Alainem Badiou, Jacques’em Rancière’em. Jeśli mierzyć dziś siłę lewicy i prawicy w Polsce popularnością teoretyków obu stron – lewica jest niemal hegemonem. Rewolucja u bram?

Zdzisław Krasnodębski, socjolog i filozof społeczny, profesor Uniwersytetu w Bremie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Książka o Leninie nie jest najważniejszą książką Žižka, choć produkuje ich wiele – ze dwie rocznie. Niedawno wydał co najmniej trzy w obronie chrześcijaństwa, ale one zapewne nie zbulwersowałyby polskiego czytelnika i na pewno nie byłyby na rękę tym, którzy w Polsce chcą lansować Žižka jako proroka nowej, radykalnej lewicy – nie obrona chrześcijaństwa przecież im w głowie. Co innego wybór pism Lenina. Zabawne jest to, że wiele celnych uwag krytycznych Žižka wobec współczesnej radykalnej akademickiej lewicy trafia w to środowisko, które wydało w Polsce jego książkę. Wykpiwa on „fascynację wiktymizowanym innym", „religię Holocaustu jako najwyższe, niewysławialne, metafizyczne Zło", „studia postkolonialne”, „poprawny zapał w walce z seksizmem, rasizmem i wyzyskiem w Trzecim Świecie” itd. Niezła jest też jego charakterystyka demokratyczno-liberalnego konsensu panującego na Zachodzie. Jeśli posłowie Žižka, w którym znajdujemy typową dla niego mieszankę filozofii, analizy popkultury, pikantnych dowcipów podlanych lacanowskim sosem, może rozbawić, zirytować albo – osoby bardziej pryncypialne – oburzyć, to zdecydowanym problemem tej książki są teksty samego Lenina. Ten półinteligent z rosyjskich peryferii był myślicielem, który głęboki mógł się wydawać świeżo zalfabetyzowanym mużykom lub niedouczonym członkom PPR i PZPR. Jego silną stroną było nie myślenie, lecz praktyka. Žižek zachęca nas do powtórzenia Lenina, zrobienia tego, czego nie udało mu się zrobić, do realizacji jego straconych szans. Nie ma chyba (choć do końca tego nie wiadomo, bo przecież „gdzie rąbie się drwa, tam wióry lecą”) na myśli takich zaleceń Lenina jak to z roku 1918: „wprowadzić natychmiast masowy terror, rozstrzelać i wywieźć”. Po przeczytaniu tekstów wodza rewolucji trudno sobie jednak wyobrazić, że ktokolwiek pójdzie za wezwaniem Žižka.

4. „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej",
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Lustracja to temat gorący. A lustracja Kościoła bodaj najgorętszy. I najchętniej przez sam Kościół ignorowany. Dlatego książka księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego to nie tylko pierwszy tak bogato udokumentowany materiał, ale też dowód odwagi. Autor przeprowadził w archiwach IPN badania dotyczące inwigilacji krakowskiego Kościoła przez UB i SB, po czym opisał proceder na konkretnych przypadkach, z podaniem nazwisk. Także tych znanych.

Andrzej Paczkowski, historyk, profesor w Collegium Civitas i w PAN, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
Książka jest ważna z uwagi na odwagę moralną autora, który podał do publicznej wiadomości wyniki swych badań, chociaż zdawał sobie sprawę, iż oznacza to głęboki konflikt z przełożonymi. W sytuacji instytucji hierarchicznej, w której względy lojalności odgrywają istotną rolę, decyzje o „pójściu pod prąd" należy traktować jako wskazanie drogi. Co ważniejsze, autor poszedł nią sam. Z punktu widzenia metodologicznego książka nie wnosi nowych jakości, można nawet powiedzieć, że jest napisana w sposób tradycyjny. Co w żadnym wypadku nie oznacza, iż uważam ten sposób za gorszy niż inne.
Autor, chociaż oczywiste jest jego zaangażowanie emocjonalne, panuje całkowicie nad językiem wykładu, odwołuje się do zasady pro et contra, nie stosuje werbalnych potępień nawet wobec osób, co do których postawy nie ma złudzeń. Opisy osób, które mogą służyć za wzór postawy, stanowią ważny kontrapunkt, a ich uwzględnienie dowodzi – i w intencji autora miało dowodzić – że ówczesny krajobraz społeczny, polityczny, a także duchowy był złożony i nie sposób przedstawić go, używając wyłącznie czerni i bieli. Ks.Isakowicz‑Zaleski swoje poszukiwania archiwalne przeprowadził z dużą starannością, choć to, co napisał, nie zamyka badań, a raczej jest dopiero ich pierwszym etapem.

5. „Wojna polsko‑-jaruzelska",
Andrzej Paczkowski
Pierwsza monograficzna publikacja dotycząca stanu wojennego. Kontynuacja tematu podjętego przed laty w „Drodze do mniejszego zła", która opisywała genezę Grudnia ’81. Wtedy było o przyczynach, teraz jest o samym wydarzeniu, ocenianym przez wielu historyków jako najbardziej dramatyczne wydarzenie w naszej historii po II wojnie światowej.

Marcin Wolski, pisarz, dziennikarz i satyryk
Dojść prawdy. Nie pozwolić zapomnieć! Dla człowieka, który wojnę „polsko-jauruzelską" przeżył osobiście, jest to wezwanie oczywiste. Problemem jest to, że nie wszyscy jednakowo pamiętają. Inna jest pamięć zwierzyny, inna myśliwego.Dość długo zatrute ziarna propagandy Jerzego Urbana wydawały swoje owoce. Teoria „mniejszego zła" czy Jaruzelskiego Wallenroda przeważała. Obecnie za sprawą takich historyków jak profesor Paczkowski i dzięki wysiłkom IPN proporcje zaczynają się zmieniać. Z faktami trudno polemizować. Praca Paczkowskiego nie opiera się bowiem wyłącznie na relacjach kombatantów czy pracach publicystycznych. Autor sięga do dokumentów Biura Politycznego KC PZPR, do akt SB i służb wojskowych. To pozwala spojrzeć na stan wojenny od strony władzy zdeterminowanej bronić socjalizmu jak niepodległości (czy raczej podległości wobec ZSRR), prześledzić proces przygotowań do rozprawy z własnym społeczeństwem.
Zapamiętany obraz gorączki jesieni 1981 zyskuje nowy wymiar – jasne stają się cele i środki, mechanizmy prowokacji, zabiegi propagandowe mające zniechęcić społeczeństwo czy psychologiczne przygotowanie do uderzenia.

6. „Michnikowszczyzna. Zapis choroby",
Rafał Ziemkiewicz
Książka wywołała medialną wojnę największych tytułów prasowych i słowne przepychanki znanych publicystów. Najpierw Ewa Milewicz w „Gazecie Wyborczej" nie zostawiła na Ziemkiewiczu suchej nitki. Potem Jacek Żakowski na antenie TVP Kultura nazwał książkę Ziemkiewicza wypowiedzią typowego półinteligenta, na co ten na łamach „Rzeczpospolitej" także odpowiedział.

Antoni Dudek, politolog i historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej
Książka jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, jest jednym z nielicznych świadectw odrodzenia sztuki pamfletu. Po drugie, jest ważna, bo dotyczy symbolizowanego przez Adama Michnika środowiska, które Ziemkiewicz nazywa salonem, a które zdominowało polskie życie intelektualne lat 90. Głównym przejawem tej dominacji było to, co publikowano na łamach „Gazety Wyborczej" i co wyznaczało kanony myślenia o polskiej rzeczywistości. To, o czym „Gazeta" pisała dobrze, było powszechnie uważane za pozytywne. Ten mechanizm Ziemkiewicz bezlitośnie demaskuje. Na konkretnych przykładach pokazuje, jak ta kreowana rzeczywistość była zafałszowana. Zarówno współczesna, czyli mówienie że III RP jest krajem idealnym, jak i przeszłość, bo „Gazeta” budowała własną wersję historii. Ziemkiewicz znakomicie to pokazał, analizując wydania pisma traktujące o stanie wojennym. Jeśli zestawi się to z książką Paczkowskiego „Wojna polsko-jaruzelska”, widać, jak niewiele wspólnego ma publicystyka „Wyborczej” z rzeczywistością, którą ustalił rzetelny historyk.

7. „Wysadzić Rosję",
Aleksander Litwinienko, Jurij Felsztinski
W Rosji książka nie została dopuszczona do sprzedaży. Wydrukowany na Łotwie rosyjskojęzyczny nakład skonfiskowała Federalna Służba Bezpieczeństwa. Ta sama, którą oskarża się o otrucie na rozkaz prezydenta Putina jednego z autorów, Aleksandra Litwinienki, byłego podpułkownika FSB. Książka jest atakiem na rosyjskiego prezydenta i służby bezpieczeństwa, które są tu oskarżane o dokonanie zamachów terrorystycznych, w których życie straciło kilkuset Rosjan.

Grzegorz Ślubowski, dziennikarz Polskiego Radia
Władimir Putin, człowiek roku 2007 tygodnika „Time", ma dwie twarze. Dobrotliwego przywódcy, który kreuje rosyjska propaganda i niektóre zachodnie media. I wyrachowanego mordercy z psychopatycznymi skłonnościami, który dla osiągnięcia celów nie cofnie się przed niczym. Ten obraz pokazuje książka „Wysadzić Rosję". Przedstawia historię dojścia do władzy byłego pułkownika KGB, który najpierw organizuje zamachy terrorystyczne na własnych obywateli, później zaś rozpoczyna wojnę w Czeczenii, aby zyskać popularność. Przyznaję – jest to możliwe, ale dowody są słabe. Właściwie jest tylko jeden. W Riazaniu mieszkańcy znaleźli materiały wybuchowe w jednym z bloków. Bardzo szybko okazało się, że podkładała je FSB. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy była to mistyfikacja FSB, aby później jej pracownicy, którzy bohatersko wykryli zamach, mogli odebrać odznaczenia, czy też rzeczywiście nieudana próba wysadzenia budynku. Okoliczności, w jakich zmarł Litwinienko, sprawiają, że nie wypada krytykować jego książki. Trudno jednak powiedzieć, że jest obiektywna. 
Okładka tygodnika WPROST: 2/2008
Więcej możesz przeczytać w 2/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • noone13@o2.pl   IP
  Koniunkturalizm w cenie nawet u ludzi powszechnie kojarzonych z konserwatyzmem. Buu, nieładnie, nieładnie.
  Nie widze mojego poprzedniego komentarza, więc jeszcze raz. Podpisuję się obiema rękami pod komentarzem arrigada. Waldemar Łysiak zapłacił swoją, dosyć wysoką, jak na standardy demokratycznego kraju, cenę za swoje poglądy. Należy mu się, moim skromnym zdaniem, przynajmniej tyle sprawiedliwości.
  Witamy w salonie prof. Dudek, witamy w salonie panie Ziemkiewicz (n.b. słuchając pańskich analiz (?) od jakiegoś czasu widzę, że świetnie się Pan tu czuje.), miłej zabawy!
  • Janusz   IP
   Bardzo się cieszę, że młodzi ludzi wiedzą więcej niż pan prof. Dudek i, co godne podkreślenia, apelują do niego o przyzwoitość oraz naukową rzetelność. Czyżby nad wyraz dynamiczny awans naukowy (przypominam sobie, że pan Dudek do niedawna jeszcze posiadał zaledwie tytuł doktora) wiązał się z amnezją i złymi obyczajami..?
   • noone13   IP
    Podpisuję się pod tym co napisał/a arigada obiema rękami.
    Witamy w salonie profesorze Dudek, wiamy w salonie panie Ziemkiewicz.
    • arigada@wp.pl   IP
     \"Przypis do recenzji prof. Dudka\"

     Panie profesorze,
     dbając o naukowy, i wprost ludzki aspekt, pragnę zwrócić uwagę, że określenie salon pod adresem \"michnikowszczyzny\" użył po raz pierwszy i wielokrotnie Waldemar Łysiak. Ten drobny, aczkolwiek znaczący, element pana entuzjastycznej recenzji wymaga sprostowania. To nie pan Ziemkiewicz zdefiniował to pojęcie ale Pan Łysiak, który zapłacił za to mianem oszołoma, więc należy mu się chociaż drobny przypis.

     Zwracam uwagę na dbałość bibliograficzną.

     Zawiedziony student.

     Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2008 (1307)

     • Na stronie - Po co nam rząd 6 sty 2008, 22:00 Nierząd bywa lepszy od rządu 3
     • Pół-Tusk nie dla Owsiaka 6 sty 2008, 22:00 WOŚP 6
     • Skaner 6 sty 2008, 22:00 6
     • Dorn znów wiceprezesem PiS? 6 sty 2008, 22:00 Partie 7
     • Ludzie i fakty 2007 6 sty 2008, 22:00 Dodatek "Wprost" 7
     • Sowińska wśród idiotów "Washington Post" 6 sty 2008, 22:00 Nagroda 7
     • Palenie tylko w samochodzie? 6 sty 2008, 22:00 Zdrowie 7
     • Dossier 6 sty 2008, 22:00 „Jakubowska jest niesamowita. To taki typ kobiety, która nie popełnia samobójstwa" Nelli Rokita w „Kropce nad i" o Aleksandrze Jakubowskiej, którą sąd uniewinnił w procesie o sfałszowanie ustawy medialnej„Każdy... 8
     • Pytania niepolityczne 6 sty 2008, 22:00 Nie jestem królem parkietów 8
     • Ludzie 6 sty 2008, 22:00 Piechociński trenerem Janusz Piechociński (PSL) będzie uczuł kultury kibicowania. Wraz z Orłami Górskiego przygotowuje dla polskich szkół projekt, w ramach którego uczniowie wcielą się w role uczestników przyszłorocznych mistrzostw... 8
     • Ikony RWPG 6 sty 2008, 22:00 Sentymenty 8
     • Dziennikarze na celowniku 6 sty 2008, 22:00 Media 10
     • Zakupy u Jamesa Bonda 6 sty 2008, 22:00 Policja 10
     • Cher pomoże się ujawnić 6 sty 2008, 22:00 Geje 12
     • Prawo do piramid 6 sty 2008, 22:00 Egipt 12
     • Kadry Z WSI do Nafty Polskiej 6 sty 2008, 22:00 Wiceminister skarbu Jan Bury lansuje na stanowisko prezesa zarządu Nafty Polskiej Andrzeja Maderę, który figuruje w raporcie z weryfikacji WSI pod kryptonimem Charon – dowiedział się „Wprost". Z raportu wynika, że Madera... 12
     • Sawka czatuje 6 sty 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
     • Zapytaj Wprost - Przemysław Saleta 6 sty 2008, 22:00 Internauci pytają Przemysława Saletę co pomyślał zaraz po wybudzeniu ze śpiączki, czy jego kłopoty zdrowotne miały związek ze sterydami, które brał i czy stanąłby do pojedynku z Andrzejem Gołotą 13
     • Fotoplastykon 6 sty 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
     • Z życia koalicji 6 sty 2008, 22:00 Premier spędził sylwestra w rodzinnym gronie na plaży. Tutaj, w Polsce, w żadnych tam ciepłych krajach. Miejmy nadzieję, że nam nie zgotuje takiego losu jak rodzinie.Premier Tusk najpierw nie chciał powoływać rzecznika ds. równego... 16
     • Z życia opozycji 6 sty 2008, 22:00 To się nazywa medialny transfer roku! Oto do TVP przechodzi… tak, tak, nie przesłyszeli się państwo, sam Radek Parda! Sekretarz generalny LPR, a do niedawna również poseł tej pięknej partii i wiceminister sportu, będzie się w TVP... 17
     • Bilans tygodnia 6 sty 2008, 22:00   18
     • Kuźnia Marcinkiewicza 6 sty 2008, 22:00 Polityka 18
     • Oleksy pozywa „Wprost" 6 sty 2008, 22:00 Proces 18
     • 48-godzinny problem 6 sty 2008, 22:00 Służba zdrowia 18
     • Boruc superstar 6 sty 2008, 22:00 Piłka nożna 18
     • Poczta 6 sty 2008, 22:00 Wunderwaffe JaruzelskiegoArtykuł Macieja Korkucia „Wunderwaffe Jaruzelskiego" (nr 50) odebrałem jako swoiste zwieńczenie serii tekstów zamieszczonych na łamach „Wprost”, demaskujących złowrogą rolę Wojciecha... 20
     • Playback 6 sty 2008, 22:00 Kazimierz Marcinkiewicz, były premier 20
     • Wprost przeciwnie - Partnerstwo na opak 6 sty 2008, 22:00 Jeśli premier chce iść do Moskwy na kolanach, powinien wyruszyć już dziś, bo droga daleka i śniegiem zasypana 21
     • Byłem ostatnim premierem 6 sty 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości 22
     • Wojna ratuszowa 6 sty 2008, 22:00 Hanna Gronkiewicz-Waltz zarzuca Lechowi Kaczyńskiemu milionowe nadużycia finansowe 26
     • Raport Janika 6 sty 2008, 22:00 Za rządów SLD zniknął dokument demaskujący działania mafii węglowe 28
     • Depresja dyplomatyczna 6 sty 2008, 22:00 W 2008 roku osłabi się międzynarodowa pozycja Polski 30
     • Prostowanie telewizji 6 sty 2008, 22:00 Jarosław SellinWiceminister kultury w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, poseł – w grudniu 2007 r. wystąpił z klubu PiSOd 14 lat dyskutujemy o kondycji i warunkach działania Telewizji Polskiej. I od 14 lat... 32
     • Nie jestem cenzorem 6 sty 2008, 22:00 Rozmowa z Dorotą Macieją, szefową „Wiadomości” TVP 34
     • Wrzeszczący Polacy 6 sty 2008, 22:00 Polska tolerancji i dialogu nie zamierza z nikim prowadzić dialogu 36
     • Ambasador ojca Rydzyka - Jerzy Achmatowicz 6 sty 2008, 22:00 Na uniwersytecie w Santiago de Chile dr Jerzy Achmatowicz miał przydomek El Polaco. Dlatego że obnosił się ze swoją polskością. W kraju kojarzony jest raczej ze znajomości z o. Tadeuszem Rydzykiem i oskarżanym o antysemityzm polonijnym... 38
     • Trójka bez sternika 6 sty 2008, 22:00 39
     • Złodzieje Kisiela 6 sty 2008, 22:00 Pilnujący interesów salonu w mediach miesięcznik „Press" ma pomysł, jak uzdrowić przyznawane pod patronatem „Wprost" Nagrody Kisiela. Proponuje, by opiekę nad nagrodą przejął „Tygodnik Powszechny". Pomysł... 39
     • Adwokat generalny 6 sty 2008, 22:00 Przed Sylwestrem gruchnęła wiadomość, że do Polski na święta wpadł biznesmen Ryszard Krauze. Jak na praworządnego obywatela przystało, stawił się w stołecznej prokuraturze, a tam śledczy postawili mu zarzut składania fałszywych... 39
     • Koniec ery Kobylańskiego 6 sty 2008, 22:00 Decyzja szefa polskiej dyplomacji o zakazie kontaktów polskich ambasadorów z Janem Kobylańskim jest ze wszech miar słuszna. Sam fakt, że mieszkający za granicą bogaty biznesmen miał wpływ na mianowanie części ambasadorów w Ameryce... 39
     • Apetyt na dzieci 6 sty 2008, 22:00  Koniec demograficznej zapaści? Około 400 tys. dzieci urodziło się w Polsce w 2007 roku. To najlepszy wynik od dziesięciu lat. A demografowie przewidują, że kolejne rekordy będziemy odnotowywać regularnie co 12 miesięcy do roku... 40
     • Odkopane korzenie 6 sty 2008, 22:00 Coraz więcej osób w Polsce przechodzi na judaizm 48
     • Ryba po polsku - Nowe jak nowe 6 sty 2008, 22:00 Z rządem jest jak z barem mlecznym – wymiana personelu nie zastępuje zmiany tradycyjnego menu 52
     • Test Wagnera 6 sty 2008, 22:00 W 1974 r. reprezentacja Polski w siatkówce wywalczyła złoty medal mistrzostw świata w Meksyku. Dwa lata później drużyna Huberta Wagnera stanęła na najwyższym stopniu podium igrzysk olimpijskich w Montrealu. W 2006 r. siatkarze Raula... 54
     • Giełda 6 sty 2008, 22:00 58
     • Nielegalna kontrola? 6 sty 2008, 22:00 Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski chce uniemożliwić pracodawcom czytanie służbowej korespondencji oraz poczty elektronicznej pracowników. Dziś dwie trzecie polskich pracodawców kontroluje w ten sposób podwładnych. Część... 58
     • Płać i się lecz 6 sty 2008, 22:00 Równowartość 12 zł za zgłoszenie się na pogotowie, ponad 8 zł za dzień pobytu w szpitalu, 4 zł za wydanie recepty, 4 zł za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i niektórych specjalistów – tyle muszą płacić od nowego roku... 58
     • Zmowa betonowa 6 sty 2008, 22:00 Xella Polska może zapłacić karę w wysokości nawet 10 proc. swoich ubiegłorocznych przychodów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa firmę (producenta między innymi betonu komórkowego Ytong) oraz dziesięciu dystrybutorów... 58
     • Watykan konsoliduje 6 sty 2008, 22:00 Utworzenia światowej sieci mediów katolickich chciałby watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. W sieci miałyby się znaleźć dzienniki, agencje informacyjne, stacje radiowe i telewizyjne. Bertone ujawnił, że trwają prace... 58
     • Drogocenne zdrowie 6 sty 2008, 22:00 59
     • Co może premier 6 sty 2008, 22:00 Powszechna miłość szybko się zmieni w chaotyczną szarpaninę 60
     • Żółta fala 6 sty 2008, 22:00 Czeka nas wiek Chin 64
     • Polski raj 6 sty 2008, 22:00 Niemcy stają się polskimi gastarbeiterami 68
     • Trzy grosze 6 sty 2008, 22:00 72
     • Hiszpańska epidemia 6 sty 2008, 22:00 W ekonomicznych prognozach na rok 2008 straszono nawet 15-procentowym wzrostem cen nieruchomości. To absurd – albo prognozujący byli ślepi, albo ulegli marketingowym sugestiom. Podaż mieszkań rośnie, a popyt na nie osłabł. Na dodatek... 72
     • Reguła Tuska 6 sty 2008, 22:00 „Bądźmy szczerzy: większości naszych obywateli nigdy nie było tak dobrze jak teraz". Tę słynną kwestię wygłosił w 1957 r. Harold Macmillan, ówczesny premier Wielkiej Brytanii. Podobną mógł wygłosić ustępujący premier... 72
     • Wyścig cen i płac 6 sty 2008, 22:00 Zaczął się wyścig płac z cenami. Jedne i drugie szybko rosną i dlatego statystyczny Polak coraz więcej zarabia, ale też coraz więcej pieniędzy musi zostawić w sklepowych kasach. Statystycznie rzecz biorąc, w tym wyścigu na razie... 72
     • 2x2=4 - Obsesja równości 6 sty 2008, 22:00 Grzechem lewicy jest przesunięcie punktu ciężkości programów życiowych ludzi z tworzenia na roszczenia 73
     • Know - How 6 sty 2008, 22:00   74
     • Ginące żyrafy 6 sty 2008, 22:00 W Afryce żyje nie jeden, ale co najmniej sześć gatunków żyraf – wynika z badań genetyków. Niektóre z gatunków liczą zaledwie kilkaset osobników i wyginą, jeśli nie będą chronione. Zaliczanie wszystkich żyraf do jednego... 74
     • Zwierciadło mózgu 6 sty 2008, 22:00 Badanie oczu za pomocą tomografii optycznej pozwala wykryć stwardnienie rozsiane na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dzięki tej metodzie można ocenić liczbę neuronów znajdujących się w nerwie wzrokowym, a tę przełożyć na... 74
     • Homo wieczne dzieci 6 sty 2008, 22:00 Homoseksualiści nigdy mentalnie nie wyrastają z okresu dzieciństwa, są za to twórczy i inteligentni – uważa antropolog Desmond Morris. Sześciokrotnie częściej kończą studia i szesnaście razy częściej zdobywają doktoraty niż... 74
     • Liczenie w genach 6 sty 2008, 22:00 Zmysł matematyczny jest wrodzony i nie zależy od języka ani od kultury. Dysponują nim nawet plemiona żyjące w lasach Amazonii, które nie mają nazw dla cyfr. Proste obliczenia wykonują kilkumiesięczne maluchy. Pięcio- i sześciolatki... 74
     • Recykling cywilizacji 6 sty 2008, 22:00 Kiedy upadnie współczesna cywilizacja? Jared Diamond w książce „Upadek" przekonuje, że jednym z głównych powodów upadku minionych społeczności było zniszczenie środowiska. Czy do upadku kultury Zachodu doprowadzi efekt... 74
     • Miękki skalpel 6 sty 2008, 22:00 Nowa generacja kosmetyków zastąpi chirurgię plastyczną 76
     • Łowcy tłuszczu 6 sty 2008, 22:00  Aby się pozbyć drugiego podbródka, obwisłego brzucha, fałdek na biodrach i plecach, nie trzeba się już poddawać zabiegom odsysania tłuszczu (tzw. liposukcji). Wystarczy wykonać zastrzyki powodujące usunięcie z organizmu komórek... 80
     • Zimny człowiek 6 sty 2008, 22:00 Śmiertelnie chorych będzie można leczyć dzięki hibernacji 82
     • Przestawianie świata 6 sty 2008, 22:00 Kontynenty znów się połączą 84
     • Trzeci wymiar 6 sty 2008, 22:00 87
     • Wino z frytkami 6 sty 2008, 22:00 Szkodliwy fast food będzie można zamienić w zdrowy slow food. Izraelscy naukowcy twierdzą, że jeśli do frytek czy hamburgerów dodamy substancje znajdujące się w czerwonym winie, fast food będzie jak czerwone wino.Część badanych przez... 87
     • Mały mocarz z głębin 6 sty 2008, 22:00 W przyrodzie każde stworzenie ma do odegrania rolę. Czasami zaskakująco istotną w porównaniu z niepozorną posturą. Przykładem są nicienie, robakowate stwory żyjące w morskich głębinach. Niemal nierzeczywiste stworzenia są jednymi z... 87
     • Ptasia zaraza 6 sty 2008, 22:00 Czy Polaków może zaatakować ptasia grypa? Nie ma już wątpliwości, że wirus H5N1 może się rozprzestrzeniać między ludźmi. Badania Światowej Organizacji Zdrowia potwierdziły, że w Pakistanie ptasia grypa przeniosła się z człowieka... 87
     • Rzemieślnicy zbrodni 6 sty 2008, 22:00 Najgłośniejsze morderstwa II Rzeczypospolitej 88
     • Górna półka - Piłsudski w Putinlandii 6 sty 2008, 22:00  Jeszcze cztery lata temu nauczyciele historii w Rosji mieli do wyboru ponad sto podręczników, które mogli polecać uczniom. Kiedy w jednym z nich znalazły się jednak krytyczne uwagi pod adresem prezydenta Władimira Putina, ten... 92
     • Bez granic 6 sty 2008, 22:00 94
     • Odwrót od terroru 6 sty 2008, 22:00 Muzułmanie odwracają się od terroryzmu. W ciągu ostatnich pięciu lat w Libanie, Pakistanie, Bangladeszu i Indonezji poparcie dla aktów terroru, dokonywanych w obronie islamu, spadło o połowę. Podobnie jest z poparciem dla Osamy bin... 94
     • Trzeci będzie pierwszym 6 sty 2008, 22:00 KOMENTARZ To szaleństwo. Prawybory w Iowa urosły dziś do najważniejszego wydarzenia od czasów, gdy Juliusz Cezar, ignorując ostrzeżenia, wszedł na schody Senatu. Gdyby prawybory były takie ważne, Ameryka miałaby za prezydenta... 94
     • Cytat tygodnia 6 sty 2008, 22:00 "Jestem dumny, że odważyłem się przyznać"Chua Soi Lek, odpowiedzialny za walkę z AIDS minister zdrowia Malezji, przyłapany na uprawianiu seksu z przypadkowo spotkaną kobietą 94
     • Psy pokoju 6 sty 2008, 22:00 Zamiast wycofywać żołnierzy z zagranicznych misji, Polska powinna wysyłać ich coraz więcej 96
     • Drugie życie córki Pakistanu 6 sty 2008, 22:00 Kula, która fizycznie zabiła Benazir Bhutto, politycznie zabiła Perweza Muszarrafa 100
     • Żony i kochanki władzy 6 sty 2008, 22:00 Psychologowie usprawiedliwiają zdrady i rozwody polityków trudną pracą 102
     • Trzy światy 6 sty 2008, 22:00 105
     • Tygrysy cyfrowe 6 sty 2008, 22:00 W tegorocznych prognozach na temat Europy, Ameryki czy Bliskiego Wschodu same znaki zapytania. I jeden pewnik: nowe azjatyckie potęgi nadal będą szybować. W cieniu galopujących Chin czy Indii – także mniejsi regionalni aktorzy. Jak... 105
     • 3270 gramów 6 sty 2008, 22:00 Jakie znaczenie może mieć w życiu politycznym Niemiec 3270 gramów? Wielkie. Tyle właśnie ważył pierwszy noworodek, który przyszedł na świat w RFN w 2008 r. Jego matką jest czternastolatka z Demmin. Poseł Bundestagu Markus Löning z... 105
     • W cieniu Francji 6 sty 2008, 22:00 Słowenia od stycznia kieruje pracami Unii Europejskiej jako pierwszy spośród 12 nowych krajów członkowskich wspólnoty. Ale czy na pewno kieruje? Bo ta prezydencja pozostaje w cieniu Francji, która będzie kierować unią w drugiej połowie... 105
     • Pasaż 6 sty 2008, 22:00 106
     • Bzik herbaciany 6 sty 2008, 22:00 „Póki ciebie, ciebie nam pić, póty jak w niebie, jak w niebie nam żyć – herbatko!" – śpiewali niegdyś nasi Starsi Panowie. Panowie byli dystyngowani i znający się na rzeczy. Ale herbatę uwielbiają też... 106
     • Tea & Breakfast 6 sty 2008, 22:00 Bed & Breakfast, czyli nocleg ze śniadaniem, to wynalazek angielski. Te wyspiarskie pomysły zainspirowały skandynawskiego producenta nakryć stołu Sagaform do stworzenia kolekcji Egg’n Breakfast (dosłownie: jajko i śniadanie).... 106
     • Herbata w kombinezonie 6 sty 2008, 22:00 Czy zaparzacz do herbaty można modnie ubrać? Można, a nawet trzeba, co uczyniła marka Eva Solo. Jej zaparzacz ma neoprenowy kombinezon, który utrzymuje temperaturę herbaty. Z kolei stalowy filtr zatrzymuje fusy. 106
     • Czajnik Aladyna 6 sty 2008, 22:00 Naoko, zaparzacz do herbaty marki Bodum, to efekt inspiracji lampą Aladyna. Zamieszkujący ją dżin nie dość się jednak postarał i projektant tego oryginalnego czajniczka musiał czekać aż osiem lat, by jego dzieło trafiło do sprzedaży.... 106
     • Kaktus na torebki 6 sty 2008, 22:00 Cactus! to stojak na torebki z herbatą marki Alessi. Gadżet tak praktyczny jak podajnik do płatków śniadaniowych. Płatki można wprawdzie wsypać z torebki, ale wtedy nie byłoby całego zamieszania. Torebki do herbaty można podać na... 106
     • Maria klasyczna 6 sty 2008, 22:00 Maria to jeden z najczęściej kupowanych serwisów stołowych na świecie i wizytówka produkującej go manufaktury Rosenthal. Gustowną porcelanę zaprojektował w 1914 r. sam założyciel firmy Filip Rosenthal. Nazwał ją na cześć swojej... 106
     • Triumf liści 6 sty 2008, 22:00 Marka Villeroy & Boch ma misję. Dzięki kolekcji Tea Delight przekonuje do odrzucenia banalnej herbaty ekspresowej i delektowania się dobrze zaparzonym naparem z liści. Pomogą w tym czajniczki, np. żółty z linii The Vert, którego... 106
     • Laser 6 sty 2008, 22:00 109
     • Krótko po wolsku - Sprawiedliwość z myszką 6 sty 2008, 22:00 Dużo mówi się ostatnio o wymiarze sprawiedliwości. Niektórzy nawet twierdzą, że jest to ten słynny piąty wymiar, co to wiadomo, że jest, ale coraz trudniej go zobaczyć, bo – jak się okazuje – zmienił parametry. Teraz... 109
     • Moda na Tudorów 6 sty 2008, 22:00 FilmÓsmego stycznia telewizja HBO rozpoczyna emisję serialu „Dynastia Tudorów" – o wczesnych latach panowania Henryka VIII. Dwa dni później na ekrany kin wchodzi „Elżbieta: Złoty wiek", film o jego córce. Obraz... 109
     • Słowa armatnie 6 sty 2008, 22:00 Siedem książek, które wstrząsnęły Polską 110
     • Kod Rubika 6 sty 2008, 22:00 Najpopularniejszy polski kompozytor przetrwał największy kryzys w swojej karierze 116
     • Z trzeciego rzędu 6 sty 2008, 22:00 118
     • Latająca orkiestra 6 sty 2008, 22:00 XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny niż poprzednie. Przez cały dzień będziemy się przenosić do kilku miejsc w Polsce. Fizycznie!Zaczynamy w niedzielę rano na Helu. Stamtąd śmigłowcem wojskowym lecimy do... 118
     • Penn na Busha 6 sty 2008, 22:00 „Mam nadzieję, że George Bush nie udławi się znów precelkiem" – drwił w 2004 r. Michael Moore, dziękując za Złotą Palmę za film „Fahrenheit 9.11".Na tegorocznym festiwalu w Cannes pewnie będzie więcej... 118
     • Bolesna prawda 6 sty 2008, 22:00 Jan Tomasz Gross, wybitny amerykański historyk i politolog, pochodzi z Polski. On i jego rodzina zostali stąd wypędzeni. Jego poprzedniej książce „Sąsiedzi" zarzucano brak twardych danych. Dlatego w najnowszej książce... 118
     • Wencel gordyjski - Tusk Wszechmogący 6 sty 2008, 22:00 W cywilizacji miłości politycy muszą poświęcić więcej czasu żonom, żeby pomnażać swój elektorat 120
     • Ueorgan Ludu 6 sty 2008, 22:00 ODPIS NA SZTUKĘMinister kultury postanowił poprawić dolę artystów i jako przedstawiciel partii liberalnej zapowiedział, że deweloperzy będą musieli obowiązkowo zamawiać u artystów dzieła sztuki. Mają one przyozdobić nowe inwestycje... 121
     • Skibą w mur - Masa lata 6 sty 2008, 22:00 Facet z opuszczonymi gaciami na lotnisku to nie skandalista, tylko pasażer po kontroli bagażu 122

     ZKDP - Nakład kontrolowany