Tajna inflacja

Tajna inflacja

Politycy manipulują informacjami o wzroście cen
Widmo inflacji straszy już na tyle, że rozpala głowy nawet zwykle stonowanych, nudnych finansistów. Minister finansów Jan Rostowski z trybuny sejmowej oskarżył prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka o to, że to nieporadność i oportunizm jego i banku centralnego doprowadziły do szybszego wzrostu cen, określając to „efektem Skrzypka". Ten ostatni dał do zrozumienia, że Rostowski nie wie, skąd się bierze inflacja, a poza tym sam ją podkręcił, podnosząc akcyzę na papierosy. Posłowie SLD i PiS żądają zaś sejmowej debaty o przyczynach wzrostu cen, chcąc za to obwinić rząd PO-PSL. Tak w Polsce, jak i w całej Europie i świecie, żaden z rządzących nie chce zostać obarczony odpowiedzialnością za to, że dobre czasy dla konsumentów się kończą, a rosnące szybko ceny zwiększą koszty i pogorszą jakość życia. Aby nie zapłacić politycznego rachunku za inflację, uciekają się oni jednak do czegoś znacznie gorszego niż efektowne słowne potyczki – po cichu manipulują wskaźnikami dotyczącymi inflacji. Z inflacyjnych koszyków znikają ceny żywności, energii, nie są w nich uwzględniane ceny nieruchomości, czyli wszystko to, co drożeje najbardziej. To dlatego Polacy zastanawiają się, dlaczego politycy, finansiści i ekonomiści debatują, czy inflacja wyniesie 4 proc. czy 5 proc., skoro im po podliczeniu wydatków rodzin wychodzi, że jest ona dużo wyższa.

Entliczek, pentliczek
Niedawno NBP poinformował, że od czerwca 2008 r. będzie wyliczał inflację bazową (wskaźnik wzrostu cen po wyeliminowaniu czynników o charakterze przejściowym lub sezonowym) bez uwzględniania w niej cen żywności i energii – bo tak robią wszyscy na świecie. W ten sposób liczona inflacja bazowa rok do roku w maju wyniosłaby 2,1 proc. – tyle samo co miesiąc wcześniej. Czy tak samo sądzą kierowcy albo klienci sklepów spożywczych?
Z inflacji bazowej wyłącza się różne rzeczy po to, aby posługująca się m.in. tym wskaźnikiem Rada Polityki Pieniężnej, decydując o stopach procentowych, nie sugerowała się krótkotrwałymi zmianami cen tych czy innych towarów i usług. Tyle że ze świecą dziś szukać można analityka, który skokowe wzrosty cen żywności i energii wciąż uznaje za przejściowe. Coraz bardziej inflacja bazowa (przy rosnących cenach niemal zawsze niższa niż inflacja całkowita) zaczyna pełnić funkcję propagandową, służąc dowodzeniu, że wzrostu cen tak naprawdę nie ma.
W jednym NBP ma rację – wszyscy tak robią. Amerykański ekonomista Walter J. Williams na swej stronie internetowej (www.shadowstats.com) dowodzi, że gdyby amerykański bank centralny (Fed) nie majstrował przy metodach obliczania inflacji i stosował wciąż te same co w „erze przedclintonowskiej", czyli na początku lat 90., oficjalna inflacja w USA byłaby dziś dwukrotnie wyższa niż podawana (7,5 proc. zamiast 4 proc.). Poprawka: ona faktycznie jest wyższa – wbrew statystycznym kłamstwom. Gdyby stosowano metodologię z lat 80., różnice byłby większe (wówczas obecna inflacja sięgałaby 12 proc.).
Fed, który w ostatnich czterech dekadach zmieniał definicję inflacji kilkadziesiąt razy, z inflacyjnego koszyka wyłączył ceny żywności i energii, ale używa też subtelniejszych metod. Na przykład w cenach komputerów uwzględnia to, że wraz z błyskawicznym postępem technologicznym w informatyce są one coraz szybsze. Czyli za określoną ich wydajność płacimy coraz mniej. Dlatego ta część koszyka inflacyjnego zawsze wykazuje spadek cen, co zaniża średni wskaźnik inflacji. Tyle że z punktu widzenia klientów nie ma to żadnego znaczenia: starszego sprzętu i tak już nie dostaną w sklepie, a nowy, standardowo wyposażony przez producenta w taki czy inny procesor, kosztuje tyle, ile kosztuje, i jeśli ktoś chce go kupić, musi wyłożyć daną kwotę i już.

Twierdza szyfrów
Inflacja jest stanem, w którym gospodarka „puchnie" od nadmiaru pieniądza w obiegu, czego skutkiem jest wzrost cen. Ale takie jej rozumienie zostało zarzucone w następstwie dwóch wygodnych dla władzy fałszerstw. Po pierwsze, inflację zaczęto utożsamiać z samym wzrostem cen. Skrycie faktu, że jest to tylko skutek nadymania gospodarki pustym pieniądzem, sprawia, że wzrost cen traktujemy jako skutek splotu nieszczęśliwych wypadków, co zwalnia władzę z odpowiedzialności za psucie pieniądza. Po drugie, wmówiono nam, że inflację utożsamianą ze wzrostem cen potrafimy mierzyć.
Amerykański ekonomista Irving Fisher przed niemal stu laty sformułował prawo obiegu pieniężnego. Wynika z niego, że wzrost cen jest ilorazem przyrostu pieniądza (skorygowanego o współczynnik szybkości obiegu, który przynajmniej w krótkim okresie jest dość stały) i realnego wzrostu PKB. Wzór ten mógłby być wykorzystywany do wyliczania inflacji, bo podaż pieniądza jest znana, a przeliczenie wielkości produkcji na ceny stałe nie jest specjalnie trudne. Ale urzędy statystyczne najpierw wyliczają wskaźnik zmiany cen, a potem wykorzystują go jako tzw. deflator do obliczenia PKB w cenach stałych i jego dynamiki. Niby obie metody powinny dawać taki sam wynik. Ale nie dają. Zawsze jest tak, że wskaźnik wzrostu cen wyliczony ze wzoru Fishera jest wyższy niż oficjalnie liczony przez urzędy statystyczne wskaźnik inflacji. Na przykład w Polsce w ostatnich latach podaż pieniądza rośnie roczne o 15 proc., PKB realnie wzrasta o mniej więcej 6 proc., a wskaźnik inflacji podawany przez GUS zamiast 8-9 proc. wynosi 3-4 proc. Coś tu nie gra.

Prawda, fałsz, statystyka
Wskaźnik cen jest średnią ważoną zmian poszczególnych cen, gdzie wagi odzwierciedlają udział wydatków na konkretne dobra w całości wydatków. Matematycznie jest to konstrukcja niezbyt skomplikowana. Gorzej z rachunkami praktycznymi. Przy wyliczaniu inflacji objęcie rachunkiem wszystkich cen jest niemożliwe. Do obliczeń bierze się więc tylko tzw. towary reprezentanty. Ich dobór jest jednak obarczony wadą: prawie nie ma w nich dóbr trwałych. Na przykład w polskim koszyku inflacyjnym nie ma cen mieszkań, które w ostatnich dwóch latach podrożały o 100 proc. I już oficjalna inflacja jest niższa, a świat wygląda różowiej.
Do tego i innych przekłamań dochodzi problem wag, czyli tego, jak istotną pozycję w naszych domowych budżetach stanowią wydatki na te lub inne usługi i towary, a w związku z tym, w jakim stopniu ceny poszczególnych dóbr wpływają na ogólną inflację. GUS losuje osoby, a następnie te z nich, które się zgodzą, dostają zeszyt, w którym zapisują wszystkie wydatki. Na podstawie tego tworzony jest przeciętny koszyk dóbr i usług. Problem w tym, że osoby, które zgodziły się za darmo wykonać taką pracę, są na ogół mało reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Liczba rodzin objętych badaniem wynosi zaledwie 37,5 tys. (0,3 proc. z ponad 12 mln). W badaniach tych nie biorą udziału najbogatsi i najbiedniejsi. Gdyby rozkład dochodów był równomierny, nie miałoby to znaczenia, ale taki nie jest. Na dodatek ankietowane gospodarstwa domowe kłamią na potęgę (gdyby poważnie traktować wyniki badań budżetów domowych, to w Polsce nie pije się alkoholu, nie pali, a żaden Polak nigdy nie przekroczył progu agencji towarzyskiej). GUS o tym wie i wprowadza poprawki. Tyle że jest to działanie dyskrecjonalne, które mit o naukowości obliczeń podkopuje.
Jest też problem, z jakiego okresu wziąć wagi, porównując ceny w pewnym okresie? Tylko z wybranego roku czy może wyliczyć kilka indeksów i wyciągnąć z nich średnią? Statystycy upierają się, że dla różnych lat do rachunku przyjęte muszą być takie same wagi. Tyle że ten aksjomat można zakwestionować, bo struktura naszych wydatków zmienia się także wskutek zmian cen (gdy paliwa drożeją, mniej ich kupujemy itp.), czyli przyjęcie wag stałych owe skutki w wyliczonym wskaźniku zaniża.

Renta inflacyjna
Naiwnością byłoby przyjąć, że mając niemal nieskończoną liczbę możliwych do oszacowania wskaźników, rząd, NBP czy rachmistrze państwowego GUS wybierają te, które są dla władzy niekorzystne. Ale machinacji przy koszykach inflacyjnych nie dokonuje się jedynie po to, aby ukoić nerwy wyborców. Zaniżenie wskaźników inflacji to dla rządu czysty zysk.
Po pierwsze, im niżej oszacuje się tzw. deflator, tym wyższe wyjdzie tempo wzrostu gospodarczego, a przecież zawsze przyjemnie jest politykom twierdzić, jak bardzo rozkręcili koniunkturę. Po drugie, na wskaźniku inflacji – bezpośrednio (płaca minimalna, emerytury i renty) albo pośrednio (pozostałe świadczenia, wynagrodzenia w sektorze państwowym, limity wydatków poszczególnych resortów) – zakotwiczona jest większość wydatków publicznych. Im niższa oficjalna inflacja, tym niższa waloryzacja rent i emerytur, niższe płace minimalne itd. Każda dziesiąta część procenta we wskaźniku inflacji to setki milionów złotych wypłat z budżetu. Na przykład w USA obliczono, że gdyby nadal stosowano definicję inflacji z lat 70., zasiłki społeczne byłby obecnie dwukrotnie wyższe. Po trzecie, wyliczona poniżej faktycznego poziomu wielkość inflacji skrywa zjawisko taksflacji, czyli przepychania podatników do wyższych grup podatkowych i większego opodatkowania. W ten sposób wzrost dochodów podatkowych budżetu wygląda ładniej, bo zamiast zwiększoną zachłannością fiskusa można go wytłumaczyć wzrostem dochodów podatników.

Zżeranie podwyżek
Gdyby ktoś w Polsce poszedł w ślady Waltera J. Williamsa, najprawdopodobniej dokonałby podobnego odkrycia: że faktycznie ceny rosną u nas niemal dwukrotnie szybciej, niż wmawiają nam politycy. Czyli inflacja roczna naprawdę sięga już 9-10 proc., co oznacza, że nie tylko wyciąga z naszych kieszeni sporo pieniędzy więcej, ale także zeżre ogromną większość naszych podwyżek płac.
Pamiętać trzeba, że gdy oficjalne wskaźniki inflacji rosną, to ceny na pewno rosną – i to szybciej niż podano. Jeśli zaś wskaźniki inflacji pokazują, iż jej nie ma, to ceny – najprawdopodobniej – też rosną.

Okładka tygodnika WPROST: 27/2008
Więcej możesz przeczytać w 27/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • os   IP
  Z tą inflacją to rzeczywiście przekręt .
  Aż zaskakujące że ludzie dają sobą tak manipulować.
  • j-23   IP
   inflacja zaprogramowana przez dotacje dla chłopów które stanowią pieniądze bez pokrycia co jest główną przyczyną o której milczą politycy jozejoj

   Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2008 (1332)

   • Wprost od czytelników 29 cze 2008, 22:00 "Komuna komunalna" (nr 21) porusza jeden z ważniejszych tematów w kraju. Funkcjonowanie samorządów to w dużym stopniu funkcjonowanie państwa. Przy nikłej kontroli państwa w samorządach tworzą się powszechnie republiki... 3
   • Na stronie - Rodzina Adama Michnika 29 cze 2008, 22:00 Jaki honor, tacy ludzie – chciałoby się powiedzieć, jeśli Kiszczak i Jaruzelski to ludzie honoru 3
   • Posłowie lubiani i nielubiani 29 cze 2008, 22:00 Sejm 6
   • Skaner 29 cze 2008, 22:00 6
   • Czy Bóg wciąż chroni Amerykę? 29 cze 2008, 22:00 USA 7
   • Lamborghini po polsku 29 cze 2008, 22:00 Motoryzacja 7
   • Kubica musi schudnąć 29 cze 2008, 22:00 Sport 7
   • Piękniejsza strona piłki 29 cze 2008, 22:00 Euro 2008 7
   • Dioksyny Juszczenki 29 cze 2008, 22:00 Zdrowie 7
   • Dossier 29 cze 2008, 22:00 „Bóg nas ukarał, ale teraz przywraca porządek"Jarosław Kaczyński o sondażach wskazujących na wzrost poparcia dla PiS i spadek notowań PO„Są bardziej monotematyczni i doznają orgazmu tylko na myśl o swoim... 8
   • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Często tłukłem szklanki 29 cze 2008, 22:00 Rozmowa z Janem Ołdakowskim, posłem PiS, byłym barmanem 8
   • Ludzie 29 cze 2008, 22:00 Wrocławianin Dalajlama Dalajlama otrzymał honorowe obywatelstwo Wrocławia. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, liczy na to, że duchowy przywódca Tybetu jeszcze w tym roku znajdzie czas na wizytę w stolicy Dolnego Śląska i odbiór... 9
   • Zagniewane gwiazdy 29 cze 2008, 22:00 Obyczaje 9
   • Zamożny jak Maorys 29 cze 2008, 22:00 Nowa Zelandia 10
   • Bogate państwo, biedni ludzie 29 cze 2008, 22:00 Niemcy 10
   • Zapytaj Wprost - Bohdan Tomaszewski 29 cze 2008, 22:00 Tenis oprze się złu 12
   • Poczta 29 cze 2008, 22:00 Polska na ExportBardzo dziękuję za przychylną opinię o prezentacji polskiej na EXPO 2008 w Saragossie („Polska na EXPOrt", nr 26). Jestem reżyserem filmu, który pokazujemy na EXPO na trzech ekranach w sali... 14
   • Playback 29 cze 2008, 22:00 Posłanki Nelli Rokita (PiS) i Izabela Jaruga-Nowacka (Klub Poselski Lewica) 14
   • Wprost przeciwnie - Polak, Anglik - dwa bratanki 29 cze 2008, 22:00 Jeszcze nigdy nie było tylu serdecznych słów Brytyjczyków o Polakach jak obecnie 16
   • Z życia koalicji 29 cze 2008, 22:00 Pan premier jedzie na wakacje. Ale spokojnie, to dopiero we wrześniu i podobno tylko na tydzień. Trwają spekulacje, dokąd Słońce Peru wybierze się tym razem: były Dolomity, były Andy, może więc pora na zmianę klimatu? Baden-Baden?... 18
   • Z życia opozycji 29 cze 2008, 22:00 Wielkie zwycięstwo Zająca. Kandydat PiS zdemolował konkurencję i został senatorem z Podkarpacia. W imieniu wszystkich zajęcy bardzo podkarpacianom dziękujemy. Dość kwaśną minę miał za to Marek Jurek, bo co mu z tego, że dostał trzy... 19
   • Opiekunka zdrowotna 29 cze 2008, 22:00 Rzucenie palenia jest największym osiągnięciem Ewy Kopacz na stanowisku minister zdrowia 20
   • Metoda Grünsteina 29 cze 2008, 22:00 Reforma przygotowana przez Ewę Kopacz nie uratuje służby zdrowia 24
   • Nie jestem politykiem 29 cze 2008, 22:00 Rozmowa ze Zbigniewem Ćwiąkalskim, ministrem sprawiedliwości 26
   • Operacja odrolnienie 29 cze 2008, 22:00 Czy rząd Jarosława Kaczyńskiego obalili funkcjonariusze tajnych służb? 28
   • Impuls sprawiedliwości 29 cze 2008, 22:00 Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem, publicystą, pisarzem 30
   • Śmierć na zamówienie 29 cze 2008, 22:00 W dziwnych okolicznościach zmarło siedem osób związanych ze sprawą zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki 32
   • Polskie „Imię róży” 29 cze 2008, 22:00 Klasztorne archiwa kryją naukowe sensacje 36
   • Postać tygodnia - Agnieszka Radwańska 29 cze 2008, 22:00 Dziewczyna z rakietą 38
   • Wprost z blogu 29 cze 2008, 22:00 PolitykaKrzyże muszą odejść?Piotr Dzierzba  www.dzierzba.salon24.plTemat państwa świeckiego „eksplodował" kilka dni temu dzięki nieprzejednanemu, nonkonformistycznemu i zapewne obiecującemu przewodniczącemu SLD Grzegorzowi... 39
   • Trójka bez sternika 29 cze 2008, 22:00 40
   • Słoń lustracyjny 29 cze 2008, 22:00  Ilu Maleszków po upadku PRL podjęło współpracę z UOP czy WSI?Ignorowanie problemu faktycznej lustracji przypomina niedostrzeganie słonia panoszącego się w kawalerce. Co jakiś czas słoń kogoś nadepnie i przez chwilę go widzimy,... 40
   • Prawda archiwów 29 cze 2008, 22:00 Prawdziwej historii nie da się zakłamać i odłożyć na lepsze czasy. Nikt z pełnych oburzenia krytyków Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka nie zauważył, że historię reżimów totalitarnych czy też ruchów podziemnych piszemy w... 40
   • Szkoła absurdu 29 cze 2008, 22:00 Premier Tusk zamierza premiować kiepskich nauczycieli.Zapowiedź podwyższenia płacy wszystkim nauczycielom w szkołach publicznych od 2009 r. to skandal. Donald Tusk oświadczył, że najwięcej pieniędzy dostaną początkujący nauczyciele,... 40
   • Ryba po polsku - Stonka Michnika 29 cze 2008, 22:00 Typy „Gazety Wyborczej” typami zdrowej części społeczeństwa! 41
   • Giełda 29 cze 2008, 22:00 42
   • Tajna inflacja 29 cze 2008, 22:00 Politycy manipulują informacjami o wzroście cen 44
   • Zjazd Orlenu 29 cze 2008, 22:00 Politycy szkodzą największemu polskiemu koncernowi paliwowemu 48
   • Sprzedawcy iluzji 29 cze 2008, 22:00 Dziennikarka „Wprost” wcieliła się w rolę klientki firm doradztwa finansowego i otrzymała zdumiewające oferty 50
   • Prądochód 29 cze 2008, 22:00 Sto kilometrów będziemy mogli przejechać za dwa złote 63
   • Know-how 29 cze 2008, 22:00 68
   • Uratuj życie 29 cze 2008, 22:00 Lepiej ratować nieumiejętnie, niż pozostawić potrzebujących bez pomocy 70
   • Giełda dinozaurów 29 cze 2008, 22:00 Prehistoryczne skamieniałości stają się świetną lokatą kapitału 76
   • Grobowiec Kleopatry 29 cze 2008, 22:00 Czy odkryto grób legendarnej egipskiej królowej? 80
   • Żołnierze Wałęsy 29 cze 2008, 22:00 Osoby niszczące akta TW ps. Bolek od początku miały pozostać bezkarne 84
   • Górna półka - Zmartwychwstanie towarzysza Stefana 29 cze 2008, 22:00 Młodsi czytelnicy, którzy czasy PRL znają już tylko z filmów Barei, mogą mieć problem z tym, kim był Stefan Olszowski. Pozostaje im zatem połączenie postaci towarzysza Winnickiego z „Alternatywy 4" i prezesa Ochódzkiego z... 87
   • Bez granic 29 cze 2008, 22:00 88
   • Cytat tygodnia 29 cze 2008, 22:00 „Nie możecie chować się za murem. Waszym narzędziem obrony powinna być polityka" Prezydent Francji Nicolas Sarkozy w czasie wizyty przy murze na Zachodnim Brzegu Jordanu, odgradzającym Izrael od terytoriów palestyńskich 88
   • Don Kichot znowu walczy 29 cze 2008, 22:00 Legendarne wiatraki, z którymi walczył Don Kichot z La Manchy, zostały odbudowane. Dzięki staraniom władz Campo de Criptana na polach w okolicach miasta odrestaurowano trzy z ponad trzydziestu XVI-wiecznych wiatraków, które według... 88
   • Grzeszny Berlusconi 29 cze 2008, 22:00 Silvio Berlusconi jeszcze długo nie będzie mógł przystąpić do komunii. Włoski premier, który po rozwodzie z pierwszą żoną Carlą ożenił się powtórnie w 1990 r. z Veronicą Lario, od dłuższego czasu starał się wpłynąć na... 88
   • Książka 29 cze 2008, 22:00 Protektorat brukselski Czy Bośnia i Hercegowina jest w stanie przetrwać i rozwijać się bez specjalnej opieki społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza Unii Europejskiej? Tym problemom poświęcona jest książka analityków Polskiego... 88
   • Francuski kochanek Irlandii 29 cze 2008, 22:00 Prezydent Sarkozy, zamiast poprowadzić unię na nowe wyżyny, będzie się zajmował ratowaniem tego, co da się jeszcze uratować 90
   • Caryca Miedwiediewa 29 cze 2008, 22:00 Czy następnym prezydentem Rosji będzie kobieta? 94
   • Epidemia dynastyczna 29 cze 2008, 22:00 Im mniej monarchowie rządzą, tym bardziej podobają się poddanym 96
   • Pasaż 29 cze 2008, 22:00 100
   • Włosy szczęścia 29 cze 2008, 22:00 Polki mają bzika na punkcie włosów. Farbują je najczęściej spośród Europejek i, jak wynika z badań L’Oréal, fryzura jest dla nich ważniejsza niż makijaż czy perfumy. Na naszym rynku pojawiają się coraz bardziej wymyślne... 100
   • Plusy ujemne 29 cze 2008, 22:00 Suszarki i lokówki są konieczne, by ułożyć włosy, ale mogą je niszczyć – uważano do niedawna. Dzisiaj wiadomo już, że może być odwrotnie – urządzenia te potrafią pielęgnować włosy. Prostownica, suszarka i lokówka... 100
   • Opalanie czupryny 29 cze 2008, 22:00 Podobno włosy, tak jak skóra, starzeją się pod wpływem słońca i trzeba je przed nim zabezpieczać. Tym, którzy chcą jak najdłużej zachować młodą czuprynę, można polecić kosmetyki Soleil marki Kérastase. Znajdziemy wśród nich... 100
   • Glinka dla Madonny 29 cze 2008, 22:00 Firma Farouk Systems znana jest z kosmetyków do włosów, które wykorzystują właściwości jedwabiu. Producent może się pochwalić imponującą listą celebrities stosujących jego specyfiki (m.in. Madonna, Salma Hayek, Demi Moore). Jedna z... 100
   • Czasem loki, czasem proste 29 cze 2008, 22:00 Kobiety, które mają proste włosy, marzą o kręconych, a posiadaczki loków chcą je prostować. I jedne, i drugie mogą skorzystać z tego samego urządzenia – prostownicy Philips SalonStraight Seduce, która wbrew nazwie potrafi także... 100
   • Winogrona we włosach 29 cze 2008, 22:00 „Stylizacja na serio i na wesoło" to motto nowych preparatów marki L’Oréal Professionnel – Play Ball Sprays. Spreje do włosów sprawiają, że układanie fryzury staje się dobrą zabawą, ale efekt jest na serio –... 100
   • Laser 29 cze 2008, 22:00 104
   • Temat tygodnia: Świat z plakatu 29 cze 2008, 22:00 Vlepki, graffiti, billboardy i wszelkiego rodzaju city lighty na dobre wyrzuciły plakat z miejskiej przestrzeni. Jeszcze tylko teatry zamawiają je u znanych artystów. Bezpowrotnie minęły też czasy, gdy propagandowym plakatem posługiwali... 104
   • Sylwetka tygodnia: Józef Szajna (1922-2008) 29 cze 2008, 22:00 Wybitny twórca teatru, plastyk, profesor warszawskiej ASP, jedno z trzech wielkich nazwisk teatralnych, obok Grotowskiego i Kantora. Reprezentował Polskę między innymi na Biennale w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i... 104
   • Otwieracz do rocka 29 cze 2008, 22:00 Pięć lat wystarczyło, by Heineken Open’er Festival wyrósł na jedną z czołowych europejskich imprez rockowych 106
   • Ekowariatki 29 cze 2008, 22:00 Dawne kociaki i seksbomby przemieniły się w brudne czupiradła, walczące o los planety 110
   • Wencel gordyjski - Klucz do koszmaru 29 cze 2008, 22:00 Adam Michnik jest jak uczeń jesziwy, który dołączył do skinheadów 112
   • Ueorgan Ludu 29 cze 2008, 22:00 Krowa Donka rekordzistka zawstydza premiera * Orlik 2012 - kluczem do sukcesu wyborczego PO * 3,5 promila lepsze od Anety Krawczyk * Kryzys w USA zaostrza się - ubogie dzieci z Waszyngtonu w Polsce 113
   • Krótko po Wolsku - Polak na kartki 29 cze 2008, 22:00 Tak wszyscy ucieszyliśmy się z wprowadzenia „Karty Polaka", że zapomnieliśmy o diable tkwiącym w szczegółach. Tymczasem okazuje się, że w praktyce bardzo trudno zostać Polakiem, zwłaszcza jeśli nie jest się utalentowanym... 113
   • Wielkie golenie 29 cze 2008, 22:00 Z owłosieniem jest jak z Jarosławem Kaczyńskim. Im jest go mniej, tym lepiej dla organizmu (państwowego) 114

   ZKDP - Nakład kontrolowany