Klan królowych

Klan królowych

Już w starożytnej Grecji kobiety sięgały po tron i koronę
Dotychczas przypuszczano, że w starożytnej Grecji kobiety mogły sięgnąć po koronę, jedynie wychodząc za mąż za sprawującego władzę mężczyznę. Okazuje się jednak, że prawo do tronu dawało kobiecie także urodzenie. Wskazują na to badania DNA przeprowadzone przez grupę badaczy kierowaną przez Terence’a i Keri Brownów z uniwersytetu w Manchesterze.Uczeni badali szkielety znalezione w tzw. grobach szybowych B w Mykenach, gdzie chowano ówczesnych władców. W wypadku jednej z par sądzono, że jest to małżeństwo. Badania uzyskanego z kości mitochondrialnego DNA wykazały jednak, że kobieta pochowana z mężczyzną w grobie oznaczonym grecką literą gamma jest z nim blisko spokrewniona.

Ręka do korony
Odkrycie w Mykenach zdumiewa tym bardziej, że pozycja kobiet w klasycznej Grecji była niewiele lepsza od losu niewolnic. W V wieku p.n.e., kiedy rodziła się demokracja i kształtowała klasyczna sztuka, dziewczęta nie otrzymywały edukacji. Grecki poeta Menander pisał: „Uczyć kobietę czytania i pisania? Co za straszna rzecz! To tak jak dać jadowitemu wężowi jeszcze więcej trucizny".
Dziewczyna czy kobieta w Grecji nieustannie musiała być pod męską kuratelą: spod opieki ojca przechodziła do domu męża. W Atenach posiadanie przez kobietę kwoty większej niż konieczna do nabycia dwóch wiader ziarna było nielegalne. Wyjątkiem była Sparta, gdzie dziewczynki otrzymywały edukację, a nawet zachęcano je do uprawiania sportów. Kobiety mogły tam dziedziczyć majątek (Arystoteles pisał, że w IV wieku kobiety posiadały dwie piąte ziemi w Lakonii).
Badaczy zastanawiało, że mimo niskiej pozycji kobiet starożytni Grecy czcili boginie o silnych charakterach. Wiele bohaterek mitów sprawowało władzę, którą mężczyźni mogli otrzymać jedynie przez małżeństwo z jedną z nich. Zdrada Heleny, która stała się przyczyną wybuchu wojny trojańskiej, była nie tylko hańbą mężczyzny. Gdyby Menelaos nie popłynął po żonę pod Troję, utraciłby koronę Sparty. To Helena była dziedziczką prawa do tronu Lacedemończyków; po jej śmierci prawo do tronu zdobyła jej córka Hermione, a nie synowie Menelaosa.
Podobna jest historia Penelopy, która na Itace oczekiwała powrotu Odyseusza z wojny trojańskiej. Królowa była oblegana przez zalotników pragnących zdobyć nie tyle jej rękę, ile tron Itaki.

Królowa z brodą
Choć zazwyczaj panowali mężczyźni, kobiety nierzadko zasiadały na tronach. Różne były jednak ich drogi do władzy. Egipska królowa Hatszepsut rozpoczęła panowanie jako regentka sprawująca władzę w imieniu małoletniego Tutmozisa III. Mimo że to Tutmozis był faraonem, dwór uznawał władzę Hatszepsut aż do jej śmierci. Hatszepsut, która używała tytułu nie królowej, ale króla Egiptu, wykorzystywała wszystkie symbole władzy faraona. Na oficjalnych przedstawieniach ukazywano ją z fałszywą brodą.
Hatszepsut nie była pierwszą kobietą na egipskim tronie. Przed nią pełną tytulaturę króla Górnego i Dolnego Egiptu przejęła Neferusobek z XII dynastii, córka farona Amenemhata III, który nie pozostawił męskiego potomka.
Królowa Tauseret, ostatni faraon XIX dynastii, panowała po śmierci małżonka Setiego II mniej więcej siedem lat, z tego sześć jako regentka sprawująca władzę w imieniu małoletniego Siptaha. Po jego śmierci przejęła koronę faraonów. Prawdopodobnie regentką w imieniu małoletniego syna była też królowa wdowa po faraonie Chasechemui z II dynastii, Nimaathapi. Panowała w czasie interregnum do osiągnięcia dojrzałości przez jej syna, później faraona Dżesera. Takich przykładów egipska historia zna więcej: królową w czasie interregnum była prawdopodobnie babka Hatszepsut, Ahmose-Nefertari.

Dziedziczenie w linii męskiej
W Europie najczęstszym sposobem przekazywania władzy od czasów średniowiecznych aż po XX wiek było dziedziczenie w linii męskiej. W wielu wypadkach istniał zakaz obejmowania tronu przez kobiety. Jeden z paragrafów obowiązującego w państwie frankońskim prawa salickiego, spisanego na przełomie V i VI wieku, głosił, że ziemia i korona mogą być dziedziczone tylko w linii męskiej. Gdy nie było męskiego dziedzica, ziemia przechodziła na własność rodu lub wspólnoty sąsiedzkiej. Żadna kobieta nigdy nie rządziła Francją. Żadna nie była władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wprawdzie rządziła nim cesarzowa Maria Teresa, ale formalnie nosiła tylko tytuł królowej małżonki, nadawany żonie władcy.
Królowa małżonka formalnie nie miała władzy, w wypadku śmierci męża mogła jednak panować jako regentka do czasu uzyskania pełnoletności przez następcę tronu. W ten sposób rządy sprawowały m.in. żona króla Francji Henryka I Anna Kijowska i matka Ludwika XIII Francuskiego Maria Medycejska. Obecnie tytuły królowych małżonek noszą m.in. Paola, żona Alberta II króla Belgii, i Silvia – żona Karola XVI Gustawa Szwedzkiego.
Tytuł cesarzowej małżonki przysługuje Michiko, żonie japońskiego cesarza Akihito. Dwa lata temu w Japonii toczyła się debata nad wprowadzeniem zmian do konstytucji, które umożliwiłyby przejęcie tronu przez żeńskich potomków cesarza. Następca cesarza Akihito, książę Naruhito, miał wówczas tylko jedno dziecko, córkę Aiko. Dyskusję zawieszono, gdy 6 września 2006 r. przyszedł na świat bratanek księcia, Hisahito. Badania opinii publicznej pokazały, że większość Japończyków dopuszcza możliwość dziedziczenia tronu przez kobietę. Dotychczas japońska historia odnotowała osiem władczyń. Żadna z nich nie sprawowała jednak samodzielnych rządów, a ich dzieci były wyłączone z prawa dziedziczenia tronu.

Król z ołtarza
W średniowieczu można było zostać władcą de iure uxoris (na mocy praw żony). Mąż panującej władczyni uzyskiwał tytuły, koronę i ziemię. Zostawał królem i był nim nawet po śmierci żony; czasem mógł nawet zostawić królestwo potomstwu, które spłodził z inną kobietą po śmierci pierwszej królowej. Władysław Jagiełło został królem Polski dzięki małżeństwu z Jadwigą Andegaweńską. Został też zaadoptowany przez matkę Jadwigi, Elżbietę Bośniaczkę, która była tytularną królową Polski, co dało Jagielle prawo do tronu nawet w wypadku śmierci Jadwigi. Jadwiga zmarła w połogu, nie pozostawiając potomstwa, a Jagiełło przekazał koronę Władysławowi III Warneńczykowi, synowi ze związku z czwartą żoną, Zofią Holszańską.
Czasem władczynie mogły utrzymać większość władzy nawet po ślubie. Mąż królowej otrzymywał tytuł króla małżonka lub księcia małżonka, który nie dawał żadnej władzy. Tamara, królowa Gruzji, panująca pod koniec XII wieku, obdarzyła dwóch swoich mężów tytułem księcia małżonka. Z pierwszym, Jerzym Bogolubskim, Tamara rozwiodła się po dwóch latach od ślubu. Po rozwodzie Bogolubski został wygnany z Gruzji. Drugim mężem Tamary był Dawid Soslan, książę Osetii. Z zapisów kronikarzy wynika, że Dawid nie sprawował władzy samodzielnie, lecz wspólnie z Tamarą. Był jej podobno bardzo oddany, a jego głównym zadaniem było dowodzenie armią i podbijanie sąsiednich terytoriów, aby zrealizować ambicje królowej.

Pełnia władzy
W Anglii Tudorów kobiety nie mogły dziedziczyć tytułów ojca, z wyjątkiem korony. Córka, która odziedziczyła tron, zyskiwała pełnię władzy królewskiej. Dało to możliwość panowania najpierw Marii I, a później Elżbiecie I, mimo że ta ostatnia nigdy nie zdecydowała się na małżeństwo. Maria I, siostra i poprzedniczka Elżbiety na tronie Anglii, nadała tytuł króla małżonka swemu mężowi Filipowi, królowi Hiszpanii i Neapolu. Po śmierci Marii to właśnie ten tytuł dał Filipowi pretekst do ubiegania się o koronę Anglii i wszczęcie wojny zakończonej pokonaniem hiszpańskiej armady przez flotę Anglików.
Pochodzący z wyborów król Stefan Batory formalnie również nosił jedynie tytuł króla małżonka. Warunkiem otrzymania korony było małżeństwo z Anną Jagiellonką, siostrą Zygmunta II Augusta. Wcześniej, w 1573 r., Anna poślubiła wybranego przez Sejm Henryka Walezego, który jednak uciekł z Polski rok po koronacji, mając nadzieję na przejęcie tronu Francji. 3 grudnia 1575 r. Anna została koronowana na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, a 1 maja 1576 r. poślubiła Batorego.
Tytuł księcia małżonka nosił Albert, mąż królowej Wiktorii. Parlament nie udzielił królowej zgody na uhonorowanie męża tytułem króla małżonka, ponieważ Albert był cudzoziemcem. Obecna królowa Anglii Elżbieta II również nigdy nie nadała swojemu mężowi tytułu króla małżonka ani nawet księcia małżonka. Książę Filip nosi tytuły księcia Edynburga, hrabiego Merioneth i barona Greenwich. W 1957 r. królowa nadała mu godność księcia Zjednoczonego Królestwa.

KRÓLOWA KRÓLÓW

Az czterech królów małzonków miała Joanna I, królowa Neapolu spokrewniona z panujaca w Polsce i na Wegrzech dynastia Andegawenów. Joanna otworzyła w Awinionie wielki dom publiczny, w
którym bywała szlachta i dworzanie z całej Europy. Pózniej sprzedała ziemie w Awinionie papiezowi Klemensowi VI, kładac kres prostytucjiw tym miescie. Dziad Joanny, król Robert I Madry, przekazał w 1343 r. wnuczce korone, po czym postanowił wydac ja za Andrzeja, syna króla Wegier, Karola Roberta, który jako potomek pierwszego władcy Neapolu z dynastii andegawenskiej równiez uzurpował sobie prawa do korony neapolitanskiej i sycylijskiej. Małzonkowie mieli wspólnie panowac w Neapolu, jednak wbrew ustaleniom Joanna została koronowana, a jej maz musiał sie zadowolic tytułem ksiazecym. Andrzej i jego matka, królowa wegierska Elzbieta, próbowali uzyskac od awinionskiego papieza Klemensa VI zgode na koronacje Andrzeja. Joanna ijej doradcy zawiazali jednak spisek i Andrzej został zamordowany. Do morderstwa przyłozył reke ksiaze Ludwik z Tarentu, z którym w 1347 r. Joanna wzieła slub. Po smierci Ludwika w 1362 r. trzecim mezem Joanny został Jakub, wygnaniec z Królestwa Majorki. Kiedy okazało sie, ze Jakub zamierza samodzielnie rzadzic Królestwem Neapolu, Joanna zdecydowała o separacji. Kolejnym mezem królowej został ksiaze Otto Braunschweig-Grubenhagen, który po slubie przybrał tytuł ksiecia Tarentu.

Okładka tygodnika WPROST: 31/2008
Więcej możesz przeczytać w 31/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 31/2008 (1336)

 • Na stronie - ¼ Rzeczpospolita 27 lip 2008, 22:00 Ludzie małej wiedzy, lilipuciej wiary i mikroskopijnej woli zdobywają olbrzymią władzę nad wielkim narodem 3
 • Posłowie dyplomowani 27 lip 2008, 22:00 Na jakie tematy posłowie pisali prace magisterskie? Wybraliśmy najciekawsze osiągnięcia na tym poluI tak Renata Butryn z PO pracę poświęciła konsumpcji związków erotycznych u Stefana Żeromskiego. – Doszłam do wniosku, że... 6
 • Skaner 27 lip 2008, 22:00 6
 • Emeryt Jagger 27 lip 2008, 22:00 Muzyka 6
 • Najbardziej pożądany „Top Gear” 27 lip 2008, 22:00 Media 7
 • Skończyć z sitwami! 27 lip 2008, 22:00 Sopocka afera zwróciła uwagę na problem korupcji na poziomie lokalnym, często bardziej uciążliwej niż korupcja na szczytach władzy. Wśród przedsiębiorców, szczególnie narażonych na arbitralność urzędniczych decyzji i próby... 7
 • TVP Info jak nowe 27 lip 2008, 22:00 Media 7
 • Dossier 27 lip 2008, 22:00 „To małżeństwo z miłości. A dokładniej miłość z małżeństwem. Jestem kobietą całkowicie zakochaną"Carla Bruni w „Le Figaro" o związku z Nicolasem Sarkozym„Żaden z trzech synów Noego nie zrobił takiej... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Byłem psem 27 lip 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Terleckim, posłem PiS, niegdyś hipisem 8
 • Ludzie 27 lip 2008, 22:00 Kinowy Lennon Historię życia Johna Lennona opartą na wspomnieniach jego przyrodniej siostry będzie można obejrzeć już w 2009 r. „Nowhere Boy" pokaże dzieciństwo i młodość lidera The Beatles. (KIC)  Western Marqueza... 9
 • Ozdoby z dziecka 27 lip 2008, 22:00 Obyczaje 9
 • Gwiazdy do wymiany 27 lip 2008, 22:00 Hollywood 10
 • Chłopi poza Sejmem 27 lip 2008, 22:00 Partie 10
 • Wojna z YouTube 27 lip 2008, 22:00 Internet 10
 • Zapytaj wprost - Jacek Kurski 27 lip 2008, 22:00 Chciałbym być reżyserem filmowym 11
 • Poczta 27 lip 2008, 22:00 Polityka AirlinesRzeczywiście, kwestia poruszona przez red. Krzysztofa Grzegrzółkę w artykule „Polityka Airlines", (nr 28), związana z wyjazdami zagranicznymi osób sprawujących funkcje publiczne, jest istotna. Nie można jej... 12
 • Playback 27 lip 2008, 22:00   Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski i poseł PiS Marek Suski 12
 • Wprost przeciwnie - Zajączek z Madagaskaru 27 lip 2008, 22:00 Ważniejsze od sojuszu z USA są przecieki z kancelarii prezydenta i urażona duma szefa MSZ 14
 • Z życia koalicji 27 lip 2008, 22:00 Człowiek z penisem w szufladzie znów grasuje! Ostatnio widziano go w studiu telewizyjnym oraz w okolicach Sejmu. Policja, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszenie Miłośników Kotów wysłały w okolice zwiększone patrole.Poseł... 16
 • Z życia opozycji 27 lip 2008, 22:00 Marek Suski zaprzecza, jakoby to on był pomysłodawcą bojkotu TVN przez PiS. Eee, nie bardzo w to wierzymy. Co prawda w formacji Jarosława Kaczyńskiego jest sporo cymbałów, ale coś tak głupiego mogła wymyślić tylko jedna osoba.... 17
 • Kłamię, więc jestem 27 lip 2008, 22:00 Ranking kłamców: 1. Donald Tusk 2. Jarosław Kaczyński 3. Lech Kaczyński 18
 • Między lotami 27 lip 2008, 22:00 Przewodnik „Wprost” po najlepszych i najgorszych lotniskach 24
 • Nieużyteczni idioci 27 lip 2008, 22:00 Oczekiwanie Warszawy, aby dopłacić jej za udzielone gwarancje bezpieczeństwa, to nie dyplomacja, lecz bazarowe kupczenie 30
 • Saksy wewnętrzne 27 lip 2008, 22:00 Przez trzy miesiące pracy w Polsce można zaoszczędzić dwa razy więcej niż w Irlandii i trzy razy więcej niż w USA 32
 • Postać tygodnia -  Robert Kubica 27 lip 2008, 22:00 Urodzony zwycięzca 34
 • Wprost z blogu 27 lip 2008, 22:00 PolitykaTuska walka o normalnośćKrzysztof Karnkowski  www.budyn78.salon24.pl/Jednym z głównych zarzutów wobec Donalda Tuska jest jego nieideowość i zmienność poglądów. Po prawie trzech kwartałach rządów Donalda Tuska pora... 35
 • Trójka bez sternika 27 lip 2008, 22:00 36
 • Banalność zła 27 lip 2008, 22:00 Proboszcz z Janik jest produktem cywilizacji nieodpowiedzialnych mężczyzn.Mężczyzna niepozwalający kobiecie poddać się procedurom medycznym ratującym życie dziecka, a potem proszący o to, by lekarze pomogli dziecku umrzeć, to obraz... 36
 • Zamach na święte krowy 27 lip 2008, 22:00 Każdy z nas musi ponieść konsekwencje swoich błędów. Ale nie urzędnicy Materialną odpowiedzialność urzędników za błędne decyzje, samowolę oraz powolne działanie przewiduje projekt ustawy przygotowywanej w Ministerstwie Gospodarki.... 36
 • Obamomania 27 lip 2008, 22:00 Popis Obamy w Berlinie przekształcił się w zbiorowe upojenie niczym na Oktoberfest Gdyby to od Niemców zależało, kto będzie nowym gospodarzem Białego Domu, Barack Obama musiałby tylko poczekać, aż George W. Bush spakuje manatki. Aż 70... 36
 • Ryba po polsku - Lex Palikot 27 lip 2008, 22:00 Wielką przyszłość ma doktryna, w myśl której kobieta musi udowodnić, że nie jest dziwką 37
 • Giełda 27 lip 2008, 22:00 38
 • Cleese na Beenhakera 27 lip 2008, 22:00 John Cleese przyleci do Polski, aby wystąpić w kolejnych reklamach BZ WBK. Ten bank reklamuje także Leo Beenhakker. Banki są dziś najhojniejszymi pracodawcami gwiazd. Jerzy i Maciej Stuhrowie występują w reklamie Raiffeisen Banku. Bank... 38
 • Anarchia Japończyków 27 lip 2008, 22:00 Słynący z lojalności wobec pracodawców Japończycy są coraz mniej zadowoleni z pracy. Tak wynika raportu z opublikowanego przez rząd w Tokio. Japończycy coraz bardziej cenią życie rodzinne i chcą więcej czasu dla siebie. Brak podwyżek... 38
 • Prezydent kontra prezesi 27 lip 2008, 22:00 Nie może być tak, że kadra kierownicza automatycznie korzysta z dobrych wyników spółki, a pozostali pracownicy mogą, ale nie muszą odnosić z tego tytułu korzyści – tak prezydent Lech Kaczyński uzasadnił weto wobec noweli tzw.... 38
 • Wakacje w Iraku 27 lip 2008, 22:00 Spadek przemocy i zagrożenia terroryzmem w Iraku sprawił, że 200 pośredników turystycznych, hotelarzy i urzędników rozpoczęło rozmowy o odbudowie tamtejszej branży turystycznej. Nie będzie to łatwe. Słynne bagdadzkie muzeum zostało... 38
 • Poznań na gazie 27 lip 2008, 22:00 To, co przed laty nie udało się PGNiG, chce zrealizować brytyjska firma Aurelian Oil & Gas. Chodzi o dowiercenie się do złoża gazu położonego na wschód od Poznania. Brytyjczycy zakończyli badania sejsmiczne, których wyniki okazały... 38
 • Autokredyt 27 lip 2008, 22:00 Ponad 35 proc. Polaków planuje kupno samochodu w ciągu najbliższych dwóch lat. Większość sfinansuje ten zakup z oszczędności i podobnie jak większość Czechów wybierze auto używane. Polacy przeznaczą na kupno samochodu mniej... 38
 • Klątwa olimpijska 27 lip 2008, 22:00 Chińczycy mogą być pierwszymi, którzy rzeczywiście zarobią na organizacji igrzysk 40
 • Wywrotka wozu Drzymały 27 lip 2008, 22:00 Biznesmen z Grodziska Wielkopolskiego jest pierwszą ważną ofiarą silnej złotówki 44
 • Wampir luksusu 27 lip 2008, 22:00 Francja to Bernard Arnault 46
 • Statkiem po trawie 27 lip 2008, 22:00 Cuda techniki przyciągają do Polski zagranicznych turystów 51
 • Spa dla duszy 27 lip 2008, 22:00 Urlop za klasztorną furtą, czyli nowy sposób na wakacje 54
 • Następcy Marco Polo 27 lip 2008, 22:00 Jak za tysiąc euro dotrzeć na koniec świata 56
 • Stryczek płacowy 27 lip 2008, 22:00 Na podwyższeniu płacy minimalnej stracą najgorzej zarabiający 59
 • Know-how 27 lip 2008, 22:00   60
 • Zdrowy jak Masaj 27 lip 2008, 22:00 Świetne zdrowie Masajów tłumaczono dotychczas tajemniczym genetycznym przystosowaniem, które chroni tych ludzi przed chorobami serca. I to mimo fatalnej diety, składającej się niemal wyłącznie z mięsa i tłustego mleka. Badania... 60
 • Ból rozstania 27 lip 2008, 22:00 Cierpienie z powodu rozpadu związku czy społecznego wykluczenia może sprawiać fizyczny ból. Podczas odczuwania cierpienia emocjonalnego i fizycznego jest bowiem aktywna ta sama część mózgu (przednia część kory obręczy). Czasami gdy u... 60
 • Dawkins jak Darwin 27 lip 2008, 22:00 Ewolucja do niedawna kojarzyła się wyłącznie z Darwinem. Teraz coraz częściej wymienia się obok niego brytyjskiego biologa Richarda Dawkinsa. Dawkins jest w Polsce znany głównie jako autor książki „Bóg urojony". O tym, że... 60
 • Przeszczepy bez blizn 27 lip 2008, 22:00 Nerki do przeszczepów można pobierać od dawcy mało inwazyjną metodą – przez niewielkie nacięcie w pępku. Tak samo jak wycina się wyrostek robaczkowy czy usuwa kamienie żółciowe. Pierwsze takie przeszczepy przeprowadzili chirurdzy... 60
 • Polowanie na słoni 27 lip 2008, 22:00 Kłusownicy polujący na słonie będą aktywniejsi niz dotycchczas. Wszystko przez Chińczyków. W Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej czy Demokratycznej Republice Konga populacje słoni są przetrzebiane, by zaspokoić chiński popyt na... 60
 • Brojlery z Pekinu 27 lip 2008, 22:00 Na olimpiadzie w Chinach mogą się pojawić pierwsi genetycznie zmodyfikowani sportowcy 62
 • Latawce do gwiazd 27 lip 2008, 22:00 Potrafimy już budować pierwsze statki o zasięgu międzygwiezdnym 68
 • Klan królowych 27 lip 2008, 22:00 Już w starożytnej Grecji kobiety sięgały po tron i koronę 70
 • Państwo Rumkowskiego 27 lip 2008, 22:00 Gdyby Rumkowski nie zginął w Auschwitz, stanąłby po wojnie przed sądem 74
 • Górna półka - Wojna myślnikow 27 lip 2008, 22:00 Przed piętnastu laty na naszej południowej granicy pojawiły się dwa nowe państwa, co zakończyło proces zwiększania się liczby naszych sąsiadów zapoczątkowany rozpadem ZSRR. Zapatrzeni na Rosję i Niemcy nigdy nie przywiązywaliśmy... 77
 • Bez granic 27 lip 2008, 22:00   78
 • Wiedźma Honecker 27 lip 2008, 22:00 Margot Honecker, wdowa po przywódcy NRD, zwana purpurową wiedźmą, została bohaterem narodowym Nikaragui. W czasie obchodów 29. rocznicy rebelii, która wyniosła do władzy marksistowski ruch sandinistów, prezydent Daniel Ortega przyznał... 78
 • Książka 27 lip 2008, 22:00 Łamanie w Tybecie Jaka jest skala łamania praw człowieka w Chinach tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Pekinie? Jaka jest sytuacja w Tybecie pod władzą komunistycznych Chin? To główne problemy poruszone w książce Michała... 78
 • Kondomy na archipelagu 27 lip 2008, 22:00 Czy spór terytorialny może mieć wpływ na życie erotyczne narodu? Tak jest w wypadku Koreańczyków. Sprawa dotyczy konfliktu o położone na Morzu Japońskim koreańskie wyspy Dokdo. Dyrekcja metra w Seulu poleciła niedawno usunąć z... 78
 • Wolność dla ogórka i banana 27 lip 2008, 22:00 Unia Europejska przestanie zwalczać niewymiarowe banany i zakrzywione ogórki. Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie osławionego rozporządzenia nr 2257/94, które wyznaczało unijne standardy kształtu i wielkości owoców oraz... 78
 • Cytat tygodnia 27 lip 2008, 22:00 "Niech, żyje koka! Śmierć Jankesom"Evo Morales,prezydent Boliwi, zachęcający rolników, by radzili sobie zs skutkami drożyzny przez zwiększenie upraw koki. 78
 • Teraz Finlandia 27 lip 2008, 22:00 Rozpoczął się przewrót kopernikański w szkolnictwie wyższym 80
 • Cud w Belgradzie 27 lip 2008, 22:00 Schwytanie Radowana Karadżicia było wyreżyserowanym spektaklem 84
 • Państwo Bruksela 27 lip 2008, 22:00 Rozpad Belgii wskazuje kierunek zmian w Europie 86
 • Kryminalne supermocarstwo 27 lip 2008, 22:00 Rosyjska mafia stała się niebezpieczna dla demokracji i gospodarki całego zachodniego świata 88
 • Pasaż 27 lip 2008, 22:00 90
 • Dziewczyny lubią brąz 27 lip 2008, 22:00 Co drugi Polak lubi być opalony, najchętniej w sposób naturalny, czyli na słońcu – wynika z badań zleconych przez laboratorium Bioderma. Opalenizna jest dziś pożądana niemal tak samo jak smukła sylwetka. A problemów przysparza... 90
 • Cztery w jednym 27 lip 2008, 22:00 Nawilża, chroni, przyspiesza powstawanie opalenizny i pozwala uzyskać brązowy kolor skóry, nawet jeśli nie ma słońca. Aż tyle potrafią mleczko do ciała oraz krem do twarzy Soleil Prodigieux marki Nuxe. Preparaty długotrwale nawilżają... 90
 • Polinezyjskie piękno 27 lip 2008, 22:00 Olejek Monoï jest ulubionym i bodaj najstarszym kosmetykiem stosowanym przez kobiety z Wysp Pacyfiku. Powstaje w procesie maceracji kwiatów tiare w olejku kokosowym i służy do pielęgnacji ciała oraz włosów. Dior zainspirowany sekretem... 90
 • Bransoletka do opalania 27 lip 2008, 22:00 62 lata temu Franz Greiter, młody chemik, porządnie spiekł się na słońcu, gdy wdrapywał się na Piz Buin, górę przy granicy szwajcarsko-austriackiej. Tak go to zirytowało, że stworzył pierwszy na świecie krem chroniący przed... 90
 • Wydma z lusterkiem 27 lip 2008, 22:00 Coco Chanel zawdzięczamy nieprzemijającą modę na opaleniznę – nic dziwnego, że to właśnie słynna projektantka stworzyła (w 1930 r.) pierwszy puder brązujący. Dziś Chanel proponuje Soleil Tan – puder, który nie tylko... 90
 • Pigułka brązu 27 lip 2008, 22:00 Aż 700 tys. Francuzów łyka kapsułki Oenobiol Słońce (zjedli ich już 550 mln). Owe tabletki to dzieło laboratorium Oenobiol Paris, produkującego nutrikosmetyki, czyli upiększające suplementy diety. Ulubione pigułki Francuzów to... 90
 • Laser 27 lip 2008, 22:00 94
 • Wydarzenie tygodnia 27 lip 2008, 22:00 Król graffiti zidentyfikowanyWłaśnie została odkryta prawdziwa tożsamość Banksy’ego, najsłynniejszego artysty graffiti, który z ulicy trafił na hollywoodzkie salony. Jego prace mają w domu m.in. Angelina Jolie (za 75 tys. dolarów... 94
 • Zjawisko 27 lip 2008, 22:00 Muzyka obrazkowa Soundtracki do filmów, takich jak „Forrest Gump", „Pulp Fiction" czy „Urodzeni mordercy", z piosenkami m.in. Leonarda Cohena, Patti Smith i Nine Inch Nails, są obecnie kultowe na równi z... 94
 • Filmy przeklęte 27 lip 2008, 22:00 W ciągu sześciu lat realizacji trzech części „Ducha” zmarło czterech aktorów 96
 • Wielka draka w kuchni 27 lip 2008, 22:00 Przelecieć i podtruć - czyli co się dzieje w restauracji, kiedy nikt nie patrzy 100
 • Wencel gordyjski - Pochwała anarchii 27 lip 2008, 22:00 Ulubionym zajęciem Polaków jest walka z przeważającymi siłami wroga 103
 • UEorgan Ludu 27 lip 2008, 22:00 Robert - as long as Heidfeld will be behind you! * Bułgarski ślad - gdzie był Ziobro? * Drużyna Tuska wygrywa * Spiderman PO 104
 • Krótko po wolsku - Dawno temu w Ameryce 27 lip 2008, 22:00 Wpadła mi w ręce uchwała Kongresu USA na temat restytucji przedwojennego mienia w Polsce. Wpadła, gdy szukałem tematu dla niezbyt w tej kadencji zapracowanego polskiego parlamentu. Tematu, który mógłby twórczo połączyć lewicę z... 104
 • Skibą w mur - Pomyleni 27 lip 2008, 22:00 Słynne kartezjańskie „Myślę, więc jestem” można śmiało zastąpić: „Mylę się, więc jestem” 106

ZKDP - Nakład kontrolowany